Ristiretket

Lisää
04.07.2017 15:00 #37348 : Arakatti
Vastaus käyttäjältä Arakatti aiheessa Ristiretket
Nyt on oikeat panokset pelissä. Aika vänkäämisekshän toi meni.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
05.07.2017 03:58 #37359 : juppe
Vastaus käyttäjältä juppe aiheessa Ristiretket

larmis kirjoitti: Bjälbo/Folkunga-suku oli liittoutunut Temppeliritarikunnan kanssa. Ritarikunnilla tuntuisi olleen jonkinlainen etupiirijako täälläpäin: Tanska (mukaanlukien nykyisen Etelä-Ruotsin alue) Johannittaritareiden aluetta/liittolainen, Göötanmaa ja Sveanmaa (eli se,mistä nykyään on laiskasti tapana puhua "Ruotsina", vaikka tällä tietysti oli vähän tekemistä nyky-Ruotsin kanssa) ja mahdollisesti Norja Temppeliritareiden aluetta ja liittolainen, ja Baltian alue Saksalaisella ritarikunnalla.

Toisaalta Birger oli henkilökohtaisesti liittoutunut Hansa-kaupunkien kanssa, ja nuorempana osallistui sotaretkeen Baltiassa, joten hänellä saattoi kuin saattoikin olla sukunsaperinteisten liittolaisten lisäksi suhteita myös Saksalaiseen ritarikuntaan.

Toisaalta, monin paikoin on Olavin kirkkoja ja Marian kirkkoja "liian lähellä"toisiaan, ja olen aina itse mieltänyt tämän niin, että siinä olisi kyseessä rajaseutu: Pyhän Olavin kirkot (norjalainen pyhimys) liittyisivät Temppeliritareihin, ja Marian kirkot Saksalaiseen ritarikuntaan (Virokin oli heidän valtakaudellaan "Marian maa").

Tanskalaisilla/Johanniittaritareilla puolestaan oli omat valloituksensa Porvoon alueella.


Tosta saadaan ketju uudestaan käyntiin, koska toihan on siirtomaavaltaa. Siitä on hyvä lähtee tulkitseen valtapolitiikkapuolta.

Paras kirja, jota ehkä et ole lukenut. Lataa omasi jo tänään.
Tšuhna.pdf

EPUB-versio.:
Tšuhna.epub

Nyt saatavilla myös hienosti linkitetty näyteluku.
Musta surma.pdf

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
18.09.2017 02:00 #37988 : Lintunen
Vastaus käyttäjältä Lintunen aiheessa Ristiretket
Pahoittelen jos tämä teksti on väärässä ketjussa, mutta kaikki mielenkiintoiset kommentit suomalaisten muinaisesta historiasta herättivät mielenkiinnon. Ja joka kerta tulee vastaan sama asia:

Suomalaiset ja Suomi kuuluu Isaskarin heimoon ja isaskarilaisilla oli sen verran ylivertaisia muihin heimoihin nähden, että ulkomailla uskovaiset jopa rukoilevat saavansa "Isaskarin Voitelun". Tietämättä että koko Suomen kansa on Isaskarin (Issachar) jälkeläisiä.

Kaksi pikaisesti käännettyä artikkelia, ensimmäinen on kevyttä lukemista, toinen taas menee todella syvälle - ja kyseessä on ainaostaan Isaskarin heimo eli suomalaiset.

Raamatussa kerrotaan ainutlaatuisesta ihmisryhmästä, joka aina tiesi miten ja milloin toimia.

Näillä ihmisillä oli sellaista näkemystä ja viisautta, että koko Israelin valtio seurasi heitä ja odotti heidän näyttävän esimerkkiä heille.

Nämä olivat Isaskarin pojat, he olivat yksi Israelin kahdestatoista heimosta.

Isaskarin pojat tarkkailivat tähtien ja planeettojen liikkeitä sekä ymmärsivät kronologista aikaa.

Isaskarin pojat kutsuivat koko valtion kokoon, silloin kun tähdet asettautuivat riviin. Valtion kansan oli kokoonnuttava ylistämään Jumalaa, Isaskarin poikien laatiman taivaallisen kalenterin mukaan.

Isaskarin pojat tiesivät mitä taivaalla tapahtuu (aurinko, kuu, tähdet jne.), sekä miten niiden liikkeitä tulkitaan.

Isaskarin pojat ymmärsivät kronologista aikaa, sekä henkisiä ja poliittisia aikoja.

Isaskarin pojat ymmärsivät aina mitä Jumala oli tekemässä sekä myös milloin. He tiesivät, että kun yksi Jumalan liike päättyy, on toinen liike alkamassa.

Isaskarin pojat tiesivät milloin yksi hallitsija oli kaatumassa ja toinen nousemassa. He pystyivät jopa kertomaan seuraavan hallitsijan henkilöllisyyden. He tiesivät ketä seurata ja milloin.

Isaskarin pojilla oli ylivertainen tietämys Jumalan laista. He olivat täynnä viisautta.

Jumalan määräyksen mukaan, Isaskarin pojat ja kaksi muuta heimoa lähtivät Israelista aikaisemmin kuin muut:

Juudaksen heimo (Jumalaa ylistävä kansa) - juutalaiset

Isaskarin heimo (viisaat ja näkijät) - suomalaiset

Zebulunin heimo (rahoittajat) - hollantilaiset


Isaskarin pojat olivat henkisesti niin älykkäitä, että koko Israelin valtio oli riippuvainen heidän tiedostaan, mitä heidän tulee tehdä ja milloin.

First Chronicles 12:32 : Isaskarin pojailla oli ymmärrys ajasta, he tiesivät mitä Israelin täytyy tehdä, heillä oli 200 päällikköä ja kaikki Israelin heimot tottelivat heidän käskyjään”

Siihen aikaan kun tuomarit hallitsivat Israelia, ennen kuninkaita, yksi nainen nousi tuomaroimaan Israelia. Hänen nimensä oli Deborah. Nainen hallitsemassa oli erittäin epätavallista.

Mutta Isaskarin pojat tiesivät, että Jumala oli asettanut Deborahin hallitsemaan. Siksi koko heimo tuki Deborahia ja taisteli kun hän käski. Oli Deborahin aika hallita. Hänen hallintansa aikana israelialiset saivat suuren voiton, vapauttauen Israelin ulkomaalaiselta vallalta.

Isaskarin pojat tukivat kuningas Daavidia, ennenkuin hän nousi kuninkaaksi. Aikana jolloin Daavid EI ollut kuningas Saulin suosisossa.

Siihen aikaan sotureita kaikista 12 heimosta alkoivat kerääntymään Daavidin ympärille. Mutta kaikki heimot olivat jakautuneita ja eri mieltä asiasta - paitsi Isaskarin heimo, joka tuki Daavidia yhtenä heimona.

Miksi kaikki isaskarilaiset tukivat Daavidia?

Koska he tiesivät Jumalan valinneen hänet kuninkaaksi, ja he tiesivät hänen hetkensä tulleen. He pystyivät tulkitsemaan muuttuvia aikoja. Daavidista tuli seuraava kuningas ja hän on kuuluisin kaikista Israelin kuninkaista tähän päivään saakka.

Isaskarin pojilla oli erityiskykyjä, joita muilla heimoilla ei ollut:

- Kyky tulkita aikoja ja vuodenaikoja, sisäistä tietoa ja ymmärrystä Jumalan toimista.
- Kun asioita tapahtui, se ei tullut heille yllätyksenä.
- Heillä oli vaikutusvaltaa, koska ainoastaan he ymmärsivät aikoja ja vuodenaikoja.
- He tiesivät mitä Israelin pitäisi tehdä ja milloin.
- Valtio seurasi heidän esimerkkiään.

...

Isaskar On Nykyinen Suomi

by Peter Salemi

Isaskarin heimolla on mielenkiintoinen historia Raamatussa. Näemme Isaskarin heimopiirteet tämän päivän Suomessa.

Isaskarin Heimo

Isaskarin neljä poikaa - Tola, Phuvah, Job ja Shimron - perustivat alaheimoja/perheitä:

"Tola perusti Tolalaiset, Phuva Puniitit, Job/Jashub Jasubalaiset sekä Shimron Shimroniitit. "

"Tolan pojat: Uzzi, Rephaiah, Jeriel, Jahmai, Jibsam ja Shemuel, olivat älykkäitä päälliköitä.

"Uzzin poika ja pojanpojat: Izrahiah -> Michael, Obadiah, Joel ja Ishiah, kaikki viisi olivat päälliköitä.

"He olivat sukupolvien ajan isänsä talon sotajoukot: sillä heillä oli paljon vaimoja ja poikia.

"Kaikki Isaskarin perheet olivat mahtavia miehiä, sukutaulujen perusteella heitä oli 87 tuhatta"
(Gen 46:13; Numbers 26:23-24; I Chronicles 7:1-5).

Heidän osuuteensa luvatussa maassa oli: "Isaskarille ja Isaskarin poikien perheille luovutetaan neljännes luvatusta maasta.

Isaskarin rajat:"And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,
"And Haphraim, and Shion, and Anaharath,
"And Rabbith, and Kishion, and Abez,
"And Remeth, and En-gannim, and En-haddah, and Beth-pazzez;
"And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Beth-shemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.

Eli Isaskarin rajalla oli 16 kaupunkia kylineen.

"Tämä perintö annetaan Isaskarin heimoon kuuluville pojille perheineen, kaikki kaupungit ja kylät"
(Joshua 19:17-23).

Isaskarin poika Job

Yksi Isaskarin lapsista lähti Jaakobin mukana Egyptiin: Job!

Job kirjoitti kaikkein vanhimman kirjan Raamattuun; Jobin kirjan. Jumala koetteli Jobia ja Job oli uskollinen loppuun saakka.

Job tunnettiin myös mahtavana Keopsina, joka rakensi mahtavan pyramidin. Egyptiläinen historioitsija Manetho, joka eli 3. vuosisadalla ennen Kristusta, kirjoitti "Khufu oli ERILAINEN ROTU kuin egyptlläisten rotu" ("Wathen's Arts and Antiquities of Egypt", p. 54).

Herodetes, kuuluisa kreikkalainen histrorioitsija 5. vuosisadalla ennen Kristusta, kertoi kuinka Suuren Pyramidin rakentajat olivat PAIMENIA. Mutta egyptiläiset eivät olleet paimenia!

Ilmestyskirja 46:31-34:
"Joosef sanoi veljilleen.... minä lähden faaraon luokse ja kerron, , että veljeni isäni talosta... tulevat perässäni, ja ne miehet ovat PAIMENIA.. Faarao kutsuu teidät luokseen jonkun ajan kulutua ja kysyy "mikä teidän ammattinne on?", jolloin teidän täytyy vastata 'Palvelijoittesi elinkeino on karja... JOKAINEN PAIMEN ON ILJETYS EGYPTILÄISILLE".

Egyptiläiset eivät olleet paimenia. He palkkasivat muita hoitamaan karjaansa. Silti Keops, Suuren Pyramidin rakentaja, OLI PAIMEN!

Josephus, juutalainen historioitsija, kirjoitti että egyptiläiset laittoivat israelilaiset "rakentamaan pyramideja".("Antiquities of the Jews", bk. II, ch. ix, § 1).

Mutta ne pyramidit, jotka israelilaiset rakensivat orjuutensa aikana, oli nopeasti kyhättyjä, alempiarvoisia kopioita ensimmäisestä Khufun tai Keopsin mahtavasta Pyramidista.VALOKUVA: Pahoin vahingoittunut norsunluupatsas Keopsista, Egyptissä. Hänestä ei ole muita patsaita. Keopsin piirteet ovat selvästi ei-egyptiläiset. Keops rakensi mahtavan pyramidin, Gizehin, Kairon lähelle. Se on myös ensimmäinen ja suurin koskaan rakennettu pyramidi.


Kuningas Zoser hallitsi osaa Ala-Egyptissä, SAMAAN AIKAAN KUN JOOSEF OLI FAARAO AMENEMHET III:n PÄÄMINISTERI. Faarao oli Ylä-Egyptin kuningas ja koko Egyptin faarao. Muinainen Egypti koostui pienemmistä kaupunkivaltioista. Hänen alaisuudessaan oli pienempiä kuninkaita, yksi heistä oli Zoser. KEOPS OLI ULKOMAALAINEN KUNINGAS, jonka valtakunta ulottui Egyptin Deltaan.

Mies joka auttoi Keopsia rakentamaan pyramidin, oli nimeltään "Souf". Hän oli Khufun 'rakennuspäällikkö'. Mies on ollut mysteeri historioitsijoille. Muualla häntä kutsutaan nimellä "Saf-hotep" -- eli "Saf-palvelija" Hän oli yksi 12 VELJEKSISTÄ, jotka rakensivat Labyrintin - Muinaisen Egyptin "Pentagonin" - Amenemhet III faaraolle.
(Wathen's "Antiquities", p. 142).

On selvää, että "Souf" oli JOOSEF!

Faarao antoi Joosefille nimen "ZAPH-nath-paaneah" (Gen. 41:45). Egyptiläiset kutsuvat edelleen Joosefia 'Yousuf'. Ei pitäisi olla mitään epäilystä siitä, missä Keops eli!

Egyptiläinen tarina kertoo, kuinka palatsiin kutsuttiin egyptiläinen tietäjä. Tietäjä eli 110 vuotta. Joosef kuoli 110-vuotiaana.

Jobin Kirja

Manetho, egyptiläinen historioitsija, kirjoitti Keopsista: "Hän oli ylimielinen jumalia kohtaan, mutta hän katui ja KIRJOITTI PYHÄN KIRJAN... kirjan, joka oli eritäin tärkeä"
(see Wathen's "Antiquities", p. 268; and Budge's "Egypt", vol. II, p. 31).

Keopsia kutsuttiin myös toisella nimellä -- Saaru of Shaaru. 'Saaru' tarkoittaa "ihmisiä, jotka asuivat Seirin vuorella". Khufu oli ulkomaalainen kuningas, jonka kuningaskunta ulottui Ala-Egyptin Seirin vuorelle Joosefin aikana.

Eli JOB kirjoitti Pyhän Kirjan!

Joko Job kirjoitti ja Mooses säilytti sen, tai sitten Mooses ja Job kirjoittivat kirjan yhdessä.

Suuri Pyramidi

Suuren Pyramidin mitat ovat paljastaneet huomattavia matemaattisia ja tieteellisiä faktoja, paljastaen arkkitehdin omaavan ylivertaista tietoa.

Muutama järisyttävä fakta:

• Pyramidin korkeus kerrottuna kahdella, jaettuna pohjan etäisyydellä = matemaattinen arvo π(pi) lähimpään 1/10,000. Ihminen on vasta äskettäin onnistunut laskemaan π näin tarkkaan.

• Pyramidin ainutlaatuiset mittasuhteet ratkaisevat ihmisen kaikkein vaikeimmat matemaattiset haasteet---ympyrän neliöinnin. Kun ympyrän säde on yhtä kuin pyramidin korkeus, silloin ympyrä on yhtä kuin pyramidin pohjan ympärysmitta. Suuri Pyramidi on suunnattu Pohjoisnavalle 3/4 tuuman tarkkuudella. Nykyaikainen kompassi on paljon epätarkempi.

• Rakentajat käyttivät mittaa "pyramidikyynärä", kun Suuren Pyramidin pohjapituus jaettiin 365.242:n pyramidikyynärään. Se on tarkalleen yhden vuoden päivät.

• Maailmassa käytettävä metrin mitta —jonka Sir John Herschel, johtava astronomi, kehitti vuonna 1850. Herschel ei tiennyt, että kyseinen mitta oli mitattu jo 4.000 vuotta aikaisemmin pyramidikyynärässä!

Tämä on ominaista Isaskar-heimolle.

"Isaskarin lapset olivat miehiä, joilla oli ymmärrys ajoista, tiesivät mitten Israelin kuuluu toimia; heistä 200 olivat pääliköitä ja kaikki heidän veljensä tottelivat heidän käskyjään." (1 Chronicles 12:32).

Miksi Pyramidit? Miksi ne rakennettiin?

Giza sijaitsee Ala-Egyptin eteläisellä rajalla, Niilin peninkulmalla, missä Israelin lapset elivät. Egyptiläiset antoivat heille "Gosenin maan", se oli heidän reviirinsä missä heitä suojeltiin rutolta, mikä iski Egyptiin Mooseksen aikana.

Suuren Pyramidin rakensi aito Jumalanpalvoja, sillä pyramidin pintaan ei ole veistetty YHTÄKÄÄN PAKANOIDEN epäjumalten merkkejä tai symboleita. Kyseisten merkkien täydellinen poissaolo on todiste siitä, että joku muu kuin pakanalliset egyptiläiset rakensi mahtavan rakennelman. Job oli aito Jumalanpalvoja!

Egypti oli siihen aikaan epäjumalten kehto. Heidän valheellinen uskontonsa oli täysillä käynnissä Keopsin syntymän aikoihin. Joka puolella oli patsaita jumalattarista ja jumalista. Temppelit, hautakammiot ja muistomerkit olivat täynnä epäjumalten merkkejä. Siitä huolimatta "pyramidista ei ole koskaan löytynyt ainuttakaan muinaista kaiverrusta tai pienintäkään merkkiä Egyptin epäjumalista! Suurimman epäpuhtauden keskellä seisoi Suuri Pyramidi ilman tahraa, jälkeä tai etäisintä tahraa ympäröivästä iljetyksen virtauksesta huolimatta ”

Israelin kansa asetti rajamerkkejä Jumalan käskyjen mukaisesti, jotta he löytäisivät tiensä takaisin kotiin, tai muistaisivat mistä he ovat kotoisin. "Jeremias sanoi, 'Asettakaa valtavia määriä kulkumerkkejä, asettakaa sydämenne kohti valtatietä, siihen suuntaan minne haluatte mennä, ja kääntykää takaisin. Israelin neitsyt, palaa takaisin näihin kaupunkeihin" (31:21).

Gill kirjoitti "Tehkää kivistä pylväitä, tai pyramidinkaltaisia, ja nostakaa ne ylös kuin palmupuut, merkeiksi ja viitoiksi, jotta tiedätte mitä kautta palata takaisin"

Jumala lupasi Aabrahamille, "Olen antanut teille siemenet tähän maahan, Egyptin joesta suureen jokeen, Eufratin jokeen:" (Gen 15:18; Numbers 34:5).

K&D kertoo, "Egyptin joki on Niili (נָהָר), ei Egyptin puro (נַחַל)". (Num_34:5). Lupauksen mukaan kaksi suurta jokea; Niili ja Eufraatti, merkittiin rajoiksi, joiden sisällä Aabrahamin siemenet hallitsisivat luvattua maata. Gizan Pyramidi on Israelin rajamerkki. Kun he palaisivat takaisin kotimaahansa, Israel seuraisi tätä merkkiä löytääkseen tiensä takaisin kotimaahansa. Kiitos tästä kuuluu Isaskarin pojalle, Jobille!

Isaskar Solomonin ja Daavidin Aikoina

Foininkilaisen kuningaskunnan aikoihin, oli Solomonin ja Daavidin kuningaskunta israelilainen. Silloin Isaskar-heimo kävi kauppaa foininkilaisen kuningaskunnan kanssa, niin paljon, että ulkomaalaiset kutsuivat koko Kaanania Foininkiaksi.

Mitä nimellä Foininkia on tekemistä Isaskarin kanssa?

"Nimi 'Phoinix' tulee kreikan sanasta 'Phoinos', mikä tarkoittaa punaveristä".

Yksi Isaskarin pojista oli nimeltään PHUVAH (Genesis 46;13), jonka lapset tunnettiin Phuni tai PUNI nimellä. Suurimmat foininkilaiset kaupungit olivat Tyre ja Sidon. Sakkala tai Sakkara valtasi Sidonin hetken aikaa, he olivat merikansaa, jotka olivat israelilaisia.

Sakkara tulee Isaskarista, ja foininkilaiset saivat nimensä Isaskarin PUNI-nimiseltä pojalta... Foininkilaiset saivat "Puni"-nimen, mikä oli Isaskar klaanin nimi... ja ulkomaalaiset olettivat, että kaikki foininkilaiset olivat 'Sidonilaisia' ...

Isaskar antoi pojalleen nimen Puni/Phuvah, koska hänen tehtävänsä oli valmistaa punaista väriä kasvista, jolla maalattiin (esim. kalliopiirustukset).

Miksi koko kuningaskunta nimettiin Isaskarin mukaan?

Isaskarilaiset "...olivat miehiä, jotka ymmärsivät aikoja, tiesivät mitä Israelin täytyy tehdä; 200 heistä oli päällikköjä; ja he käskivät kaikkia veljiään." (1 Chronicles 12:32).

"Juutalaiset kirjoittajat ovat kirjoittaneet, että Isaskarin heimo oli tunnettu heidän poikkeuksellisista saavutuksistaan astronomiassa ja luonnontieteissä; että he olivat älykkäitä ja erittäin oppineita. Daavid tiesi, että Isaskarilaiset olivat johtajia ja terävä-älyisiä mitä tuli aikaan ja tieteeseen."

Mutta he olivat myös "poliittisia", sillä heillä oli johtava asema kuningaskunnan hallitsemisessa, joten on vain loogista, että ulkomaalaiset nimeävät kokonaisen kuningaskunnan heidän mukaansa.

Isaskarilaiset olivat tiede- ja lakimiehiä, sekä astronomeja. Isaskarilaiset loivat kalenterin, minkä avulla Israel tietäisi ajat, päivämäärät ja vuodenajat.

Assyyrialaisten Invaasiot

Kun Israel oli tehnyt syntiä Jumalan silmien edessä, Hän lähetti assyyrialaiset useissa invaasioaalloissa ja otti Israelin dynastian pois.

"Israelin kuninkaan Pekahin aikana, Assyyrian kuningas Tiglathpileser tuli ja otti Iijonin, Abelbethmaachahin, Janoahin, Kedeshin, Hazorin, Gileadin ja Galilean, sekä Naphtalin koko maan, ja kuljetti heidät vankeudessa Assyyriaan... Israelin Jumala nostatti Assyrian kuninkaiden Pulin ja Tilgathpilneserin henkeä, ja he kuljettivat kaikki - Reubenilaiset, Gadilaiset, puolet Manassehin heimosta - Halahiin, Haboriin, Haraan ja Gozanin joelle sekä Medesin kaupunkeihin.

Assyyrialaiset arkistot vahvistavat asian: " "Kaikki israelilaiset ja heidän omaisuutensa vietiin Assyyriaan, Pekah-kuningas poistettiin, Ausi nimettiin kuninkaaksi". He kuljettivat myös muita Israelin heimoja vankeuteen: Asherin, Isaskarin ja Zebulonin heimot. Assyyrialaiset arkistot sanovat "kaikki Israelin ihmiset".

Alla kartta mistä näkyy kaupungit ja kartat minne heidät vietiin.
Israelilaiset Maanpaossa


Muinaisten karttojen perustella selviää, että israelilaiset lähetettiin samoihin paikkoihin kuin Skyytit ja Kimmerialaiset.Encyclopedia Americanan mukaan, skyytit saapuivat Etelä-Venäjään noin 700 vuotta ennen Kristusta.

Joten mistä löydämme Isaskarin Skyytiasta? "Ensimmäisen kerran raportoitiin Sagartien (asakarta) olevan Länsi-Iranin Zagros-vuorilla, heidän sanottiin olevan Isaskarin heimosta.

Samanlainen ryhmä, SAGARUCE (Sakaraukae tai Saraukae), nähtiin Ptolemiassa Itä-Kaspian rannikolla... Karmaniassa eli Isatichae "

"Sericassa (nykyisessä Siperiassa, Itä-Skyytiassa) Ptolemy raportoi Asmeriasta, jolla oli samankaltainen nimi (seemiläisellä kielellä) kuin Simronilla, Isaskarin pojalla.

Ptolemy paikansi myös Ithakan ja Thagorin Siperiaan, eli Sericaan, koska kirjaimet 'S', 'T' ja 'TH' olivat synonyymejä, joten ne olivat myös Isaskarin heimolaisia.

Muita samanlaisia nimiä ((Thakori, Tohari) löyti Chorasmian alueelta Itä-Kaspian merellä, missä SAGARUCE-SAKARAUKAE (jotka ovat myös peräisin Isaskarista) sijaitsivat...

Lähellä Pohjois-Siperiaa oli ABII Scythae, Isaskarin pojan JOBIN heimolaisia (Genesis 46; 13)..

Simronilla, Isaskarin pojalla, on samankaltainen nimi kuin 'Asmirae' Siperiassa, sillä 'Asmirae' on seemiläinen vastine sanalle "Simron"... Shimroni = Asmirae (Skyytia/Scythia)...

Subialaiset/Suebians polveutuvat Sienbistä Siperiassa ja Skyytiassa, he olivat yhdistyneet muiden - periaatteessa samansukuisten - ihmisten kanssa... " (article, "Issachar", Davidy).

Isaskarin nimet ja siirtokunnat ovat: Sagartii (Asakarta), Isatichae, ABII Scythae, Suebians Tochari [Tola].

Skyytit muuttivat Mustalta mereltä ja Kaspian mereltä Pohjois-Eurooppaan ja Pohjoismaihin : "...skyytit olivat toinen valtava väestönvirtaus Eurooppaan, anglosaksien ja pohjalaisten jälkeen" (Turner, History of the Anglo-Saxons, pp.4, 21).

Kun eurooppalainen ja aasialainen Samaria kaatui, kaikki nämä heimot virtasivat Eurooppaan, ja moni heistä säilytti heimonimensä. "Samarialaiset" olivat siis skyyttejä"

"Kaikki ihmiset Skyytiasta ja Samariasta lähtivät liikkeelle, ensin kohti Saksaa ja Pohjoismaita, sieltä Hollantiin, Ranskaan, Belgiaan, Sveitsiin ja Brittein Saarille, kuten myös muihin eurooppalaisiin valtioihin"Nykyinen Isaskar Tänään

Mihin valtioon Isaskarilaiset asettuivat?

Aurora-yhteisön julkaisema vanha runo vuonna 1771; "Te Ihmiset Skyytian rodusta, Te olette Pohjolan muinaisin väestö”. Suomalaiset polveutuvat selvästi skyyttien heimoista.

Suomalaiset matkasivat ensin Volgaa pitkin, jättäen taakseen Tula-nimensä, Moskovan lähistölle, ennenkuin he matkasivat kohti Baltiaa. Tula perustettiin Tulitsa-joen lähistöön.

"Syyrian kielellä "Isaskarin poika" on "'bara Isaskar.'

'B' lausutaan usein kuin pehmeä "v". Ajatelkaa esim. nimeä Reuven ja useammin käytettyä nimeä Reuben.

Jätä pois vokaalit sanasta 'Vara isaskar' -> 'v.r.s.ch.r.' - Vaikka 'ch' äännetään /ch/,/x/, or/k/, sen samankaltaisuus sanojen Vriesche, Friese, Friesche tai Fryske on silmiinpistävä"

Suomalaiset koostuvat neljästä alaheimosta, jotka kaikki esittivät suurta osaa kun Suomi perustettiin: Karjalaiset, savolaiset, hämäläiset ja saamit/pohjanmaalaiset.

Isaskarilla oli myös neljä poikaa ja kaikilla pojilla oli omat alaheimonsa. "....

Hämäläiset ovat Isaskarin ensimmäisen pojan, Tolan, jälkeläisiä. Esikoispoika perii yleensä heimon johtajuuden, joten ei ihme, että Turku on Suomen muinainen pääkaupunki ja että Suomen nykyinen pääkaupunki sijaitsee Hämeen alueella...

Savolaiset ovat Isaskarin toisen pojan, Phuvahin, jälkeläisijä...

Saamit/Pohjanmaalaiset eivät voi olla muuta kuin Jobin jälkeläisiä...

Karjalaiset taas ovat Simronin jälkeläisiä"

Kirjoittajat päätyivät tähän päätelmään, "Analysoituaan tarkkaan Isaskarin profetiaa Ilmsestyskirjassa 49:14, 15.

14. säe antaa yleisen kuvauksen koko heimosta: "Isaskar on vahva aasi, joka kumartuu kahden taakan välissä".

15. säe kuvailee mitä Isaskarin profetoitiin tekevän, mikä voidaan selkeästi jakaa neljään eri osaan. Ne antavat jokaisen alaheimon tarkat tunnustiedot. Jokainen heimo täyttää profetiaa, samalla tunnistaen Suomen alaheimojen henkilöllisyyden.

Isaskarin Profetiat

Suomen henkilöllisyys paljastuu Ilmestyskirjan suurimmassa profetiassa "viimeisistä ajoista". Jaakob sanoo, 'Isaskar on vahva aasi, joka kumartuu kahden taakan välissä....Ja hän näki, että lepo on hyväksi; että maa on miellyttävä; kumarsi hartiansa kärsimystä varten; tullen pakkoveron alaiseksi palvelijaksi." (vv.14-15).

Suomi täyttää kirjaimellisesti tämän profetian.

"Isaskar on vahva aasi, joka kumartuu kahden taakan välissä":

Isaskar on 'vahva aasi' = ratsastamista ja kyntämistä varten. Se ei tarkoita tyhmyyttä, kuten usein luulemme."
(Fausset Bible Dictionary under "Ass." ).

'Vahva aasi' on viittaus Isaskarin jälkeläisiin, jotka asettuivat aloilleen maata viljelevänä heimona, ja muokkasivat omaa reviiriään kärsivällisellä työnteolla'
"The Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature",

Suomen Valtiolla on kaikki nämä ominaisuudet kansallisluonteessaan. Aasi on myös itsepäinen. "Suomessa on ankaria talvia; lyhyitä, hallan katkaisemia kasvukausia; hapan maaperä; minkä takia maanviljelys on jatkuvaa kovaa ponnistelua."
(Encyclopedia of Nations, emphasis added).

Siitä huolimatta, vaikka heidän maansa on kelvoton maanviljelykselle, koska maa sijaitsee niin kaukana pohjoisessa, suomalaiset rakensivat Suomen," ....Suomi on ainoa maa koko maailmassa, jolla on merkittävä maanviljelyssektori niin kaukana pohjoisessa"
(Statistics Norway 2001, Statistics Canada 2007, Jordbruksverket 2008, USDA 2009 (p. 276), Federal State Statistics Service 2011 (pp. 219-221, 236-243).

Suomalaisten itsepäisyys on tehnyt Suomesta maanviljelyn keskuksen Pohjoismaissa.

Profetian jälkimmäinen osa sanoo, että Isaskar "kumartuu kahden taakan välissä". Mitkä Isaskarin kaksi taakkaa ovat?

Profetia jatkuu: "hänestä tuli pakkoveron alainen palvelija, hän kumarsi hartiansa kärsimystä varten; tullen palvelijaksi pakkoveron alle."

"Kumartui alas" , tarkoittaa, että hän "lepäsi" näiden kahden taakan välissä. On sanomattakin selvää, että Isaskar mielummin lepäsi kuin taisteli vastaan.

Kun hän kumarsi "hartiansa kestääkseen kärsimyksen", se tarkoittaa "väsymystä kyntämisen, siementämisen ja niittämisen jälkeen; sekä maan hedelmien korjaamisen jälkeen:"
(Gill's Commentary).

Kuten yllä on todettu, ilmastosta johtuen Suomi joutuu ponnistelemaan tuottaakseen maanviljelystuotteita, mutta suomalaiset ihmiset viljelevät maata tyytyväisinä, kaikista vaikeuksista huolimatta. Tämä on ensimmäinen taakka.

Toinen taakka on 'palvella pakkoverotuksen alaisena'. Joskus se tarkoittaa vieraan vallan alaisena olemista (Deu_20:11; Jos_16:10), mutta ylensää se viittaa pakkotyöhön.
(1Ki_9:21; 2Ch_8:8)"(Pulpit Commentary)

IIsaskar-heimon kaksi taakkaa on "maanviljelys ja pakkovero".

Moni Isaskarin jälkeläinen asuu joko Hollannissa (Zebulon) tai Pohjois-Saksassa (Assyria).

"Britannica:
1. maailmansodassa Suomi säästyi invaasiolta, mutta vapauksia rajoitettiin. Tämä kuvailee pilkulleen pakkoverotuksen alaista valtiota. Silloin suomalaiset taistelivat sekä Venäjän että Saksan joukoissa. Suomi sai tietynlaisen itsenäisyyden vuonna 1917, mutta vuonna 1918 Suomi allekirjoitti yhteistyösopimuksen Saksan kanssa, jolloin Suomesta tuli Saksan liittolainen ja vasalli. Nyt Suomi oli Saksan pakkoverotuksen alaisena.

"2. maailmansodassa venäläiset hyökkäsivät Suomeen. Suomalaiset taistelivat sankarillisesti venäläisiä vastaan, mutta heidän oli pakko luovuttaa alueita ja hallintaa Venäjälle. Suomi oli taas pakkoverotuksen alaisena.

"Kun Saksa vuonna 1941 hyökkäsi Venäjälle, Suomi liittoutui hetkeksi Saksan kanssa, kunnes joutui allekirjoittamaan rauhansopimuksen Iso-Britannian ja Venäjän kanssa vuonna 1944. Suomi määrättiin maksamaan tietty määrä teollisesti valmistettuja tuotteita venäläisillä (enemmän 'pakkoveroa').

"Suomi on historiansa aikana ollut puskurimaa vahvempien valtioden välissä ja ollut lähimenneisyydessä kirjaimellisesti "pakkoverotuksen alaisena". Tämänhetkinen "pakkovero" on Suomen puolueeton ulkopolitiikka, jonka ansiosta sillä on ystävällisempi suhde suurten naapurivaltioiden kanssa. Koska Suomi sijaitsee "puskurivyöhykkeellä" itäisen ja läntisen blokkien keskellä, on neutraali asema poliittisesti turvallisin Suomelle. Helsinki jopa antoi nimensä idän ja lännen sopimukselle, 'Helsinki Accords,' joka allekirjoitettiin puolueettomassa Suomen valtiossa.

"Suomi löysi rauhan ja vaurauden, huolimatta siitä, että se "kantoi kahta taakkaa". Tämä tilanne on niin ainutlaatuisen suomalaista, että sille on jopa kehitetty oma termi - 'Finlandization.' Suomi myöntyy tiettyihin rajoituksiin itsenäisyytensä kustannuksella, tosin tällä hetkellä se nauttii lievemmästä "pakkoverosta" kuin aikaisemmin historiassa. "

Suomessa on Nokian pääkonttori, kuuluisa puhelinyhtiö, joka on hallitseva kännykkäpuhelinten tuottaja koko maailmassa."
(Collins article "Finland").

Profetian toinen osa kertoo, "Ja hän näki, että lepo on hyväksi sekä että maa on miellyttävä,".

Suomi ei ole koskaan kolonisoinut muita kansoja. Mutta he ovat kansa, "joka edelleen omistaa saman Euroopan alueen. Suomalaiset eivät KOSKAAN ole olleet AGRESSIVIISIA, huolimatta siitä, että he yhteen aikaan hallitsivat paljon suurempaa aluetta, kuin mitä historia antaa ymmärtää."

He näkivät että maa on hyvä ja lepäsivät siinä. Mooses jatkaa, "Isaskar, teltoissasi."

Tarkoittaen kotiin jäävää heimoa, joka viljeli maata, asui teltoissa, hoiti ja syötti karjaansa; tullen sitä kautta vauraiksi, iloiten aina kun mahdollista sekä kiittäen Jumalaa: suomalaiset oli oppinut heimo; heillä oli tietoa, he opiskelivat, osallistuivat oikeushallintoon jne.
"1Ch_12:32." (Gill's Commentary).Aikojen Ymmärtäminen

Onko suomalaisilla Isaskarin ominaisuus ymmärtää aikoja, ovatko he tiedemiehiä, lakimiehiä tai astronomeja, onko heillä ymmärrys ajasta ja vuodenajoista?

Kirjassaan Tweeduizend jaar Geschiedenis van Friesland, Terpstra kirjoittaa:
"Friisinmaalla on elänyt vuosisatojen ajan huomattava määrä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita MATEMATIIKASTA ja ASTRONOMIASTA. Yleensä kyseessä oli yksinkertainen kansa, jolla oli suuri tiedonnälkä astronomian maailmasta. Useilla maatiloilla miehet olivat talvi-iltoina uppoutuneita kirjoihin, joita he aluksi eivät oikein ymmärtäneet, mutta joista he saivat tietoa rajattomalla kärsivällisyydellä. He elivät eristyksissä kylissä ja maatiloilla, luonnon keskellä, tuijottaen uskomatonta tähtitaivasta, pohtien planeettoja, aikaa ja rajattomuutta”

Terpstra kuvailee kolmen Roelofin veljesten matemaattisia ja astronomisia saavutuksia 1700-luvun loppupuolella: Arjen Roelofs ja Sied Rienks rakensivat valtavan teleskoopin 1800-luvun alussa - teleskooppi sijoitettiin myöhemmin Leidenin Observatorioon; kuuluisaa matemaatikkoa Obe Sikkes Bangma (1768-1829): sekä neron Jan Elzingan traagisen tarinan.

Suomessa lapsille annetaan luokalta 1-8 perusopetusta MATEMATIIKASTA ja LUONONTIETEISTÄ, kuten myös Suomen historiasta ja kansalaisuudesta. Luokalta 5-9 he oppivat kaksi ulkomaista kieltä. He oppivat myös ALGEBRAA ja GEOMETRIAA. Luokilla 10-12 he saavat valita kahden kurssin välillä, kieliä tai MATEMATIIKKAA. Matematiikan kurssilla oppilaille opetetaan fysiikkaa, kemiaa, pitkää matematiikka ja kolme kieltä. Yleensä tytöt valitsevat kielikurssin ja pojat matematiikkakurssin. Kaikki korkeakoulut opettavat huipputason matematiikkaa ja luonnontieteitä.

Suomalaiset arkkitehdit ovat maailmankuuluja. Katsokaa Jobin mahtavaa pyramidia! Hän kuului Isaskar-heimoon. Saarisen arkkitehtuurinen perhe Eliel (1865-1967) ja Eero (1910-1961) olivat pilvenpiirtäjien suunnittelun edelläkävijöitä. Eero on kuuluisa TWA terminalista Kennedyn lentokentällä, sekä myös New Yorkin kansainvälisestä lentokentästä ja Dulles Lentokenttäterminaalista Washington, D. C.:ssä. Alvar Aalto on kuuluisa arkkitektien ja suunnittelijoiden piireissä. Vain muutamia Pohjoismaiden ulkopuolisia teoksia mainitakseni; Baker House Dormitory, Cambridge, Mass., Louis Carrin talo Ranskassa, kulttuurikeskus Wolfsburg, Länsi-Saksassa jne. Alvar Aalto kuuluu arkkitektien edelläkävien trioon yhdessä Frank Lloyd Wrightin ja Corbusierin kanssa.

Pelkästään mahtava ja runsaslukuinen määrä modernia arkkitehtuuria Suomessa ei vaikuta; mikä vaikuttaa on että niin PIENI ja etäinen maa on kyennyt vaikuttamaan niin paljon kansainväliseen kehitykseen. Suomalaisilla on LUONTAINEN HAHMOTTELUKYKY, mikä nähdään RAKENNUKSISSA ja taiteissa.


Laki, tieto ja lainopiskelu, on aina ollut luonteenomaista muinaisille friisiläisille.

Grote Spectrum Encyclopedic, Vol.7, (1975), p.36,
"Lakia pidettiin korkeassa arvossa Friisinmaassa keskiajalla. Muinaiset friisiläiset kirjoitukset koostuvat laista ja laillisista asiakirjoista. Friisiläinen vanhin tunnettu lakikirja on kirjoitettu latinankielellä: Lex Frisionum."

Encyclopedia Britannica, Vol.11, p.234, friisiläiset lait:
"Kaarle Suuri antoi friisiläisille tärkeitä etuoikeuksia (Lex Frisionum), jotka pohjautuivat maan muinaisiin lakeihin."

Standaard Encyclopedie, Vol.5, p.4-04:
"Friisiläisiet ovat aina esittäneet tärkeätä osaa Hollannin poliittisessa ja kulttuurisessa elämässä, suurempaa kuin heidän lukumääränsä antaa ymmärtää.

Suomen Valtio on Isaskar. Suuren Ahdistuksen aikana suomalaisilla ja hollantilaisilla on suuri tehtävä. He saarnaavat evankeliumia kaikille vankeudessa eläville israelilaisille, mutta he ovat myös ne valitut 144.000, joiden on määrä hallita Kristuksen kanssa.

Isaskar ja Zebulon Yhdessä

Mooses profetoi, "Iloitse, Zebulun, kun lähdet matkalle; Iloitse, Isaskar, teltoissasi.... He [Zebulon & Isaskar] tulevat kutsumaan kansoja vuorelle; siellä he uhraavat oikeamielisyydelle; sillä he [Zebulon & Isaskar] imevät rikkauksia merestä, ja löytävät hiekkaan kätkettyjä aarteita." (Deut 33:18-19).

Isaskar saa myös Zebulonin siunauksia. Zebulon on Hollanti. Hollannissa asuu paljon friisiläisiä, jotka ovat hollantilaisten pakkoveron alaisia. Hollantilaiset miehittivät Etelä-Afrikan, imien rikkauksia merestä ja löytäen hiekkaan piilotettuja aarteita. Monet friisiläiset ovat osallistuneet kaivos- ja öljyteollisuuteen Etelä-Afrikassa ja Pohjoismerellä.

"He [Zebulon & Isaskar] kutsuvat kansoja vuorelle; missä he uhraavat oikeamielisyydelle", tarkoittaen ...

He kutsuvat valtioita vuorelle, missä he tarjoavat uhrinlahjoja oikeamielisyydelle... "Kansat/ihmiset merkitsevät valtioita, ei Israelin heimoja, eikä oman heimonsa jäseniä. "Vuori" tarkoittaa "Jumalan perinnön vuorta", minne Herra aikoi istuttaa Hänen kansansa; vuorta, jonka Jumala oli valinnut pyhätökseen, missä Hänen kansansa asuisivat Hnen kanssaan, iloiten uhriaterioista Hänen kanssaan.... Messiaaninen ajatus on, että Zebulun ja Isaskar tarjoavat ylistyksiä ja kiitoksia Herralle vuorella, minne hän perustaa valta-istuimeksi, minne Hän kutsuu valtioita nauttimaan uhriaterioista ja Herran rikkaista lahjoista, sekä palvomaan Herraa, joka näin siunasi oman kansansa..." (K&D Commentary).

"...heistä tulee Jumalan instrumentteja ja he käännyttävät useita oikeaan uskoon; jotta ei uhrata epäjumalille, vaan uhrataan oikeamielisyydelle."

Tämä on lopun aikojen profetia. Hollantilaiset ja suomalaiset ovat orjuudessa ja vankeudessa Suuren Katumuksen aikana - "Jaakobin Ahdistus" tarkoittaa kaikkia 12 heimoa.

Sinä aikana hollantilaiset ja suomalaiset katuvat ensimmäisinä, sillä profetia kertoo Pedon voiman hyökkäävän ensin heitä kohtaan. Heidän on ensin käännyttävä Jumalan puoleen, ja vasta sen jälkeen käännytettävä muut heimokansat takaisin Jumalan luokse!

Iisakin 9. kappaleessa kerrotaan, että Assyyria aloittaa miehityksen, aloittaen Hollannista ja Ruotsista.

""Nevertheless the dimness shall not be such as was in her vexation, when at the first he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict her by the way of the sea, beyond Jordan, in Galilee of the nations." (v.1).

Profetia liittyy Kristuksen toiseen tulemiseen, se kertoo Zebulonista ja Naphtalista, mutta myös "Valtioiden Galileasta", eli Isaskar (Suomi) on luvattu maa.

"Kansat [Zebulun, Isaskar ja Napthali] kulkivat pimeydessä, kunnes he näkivät suuren valon kuoleman varjon maassa, valo loisti heihin. [Jesus Matthew 4:11]

"Te olette moninkertaistaneet valtionne, mutta ette kasvattaneet iloa; kuten ihmiset iloitsevat sadostaan ja iloitsevat sadon jakamisesta.

"Mutta nyt te olette murtaneet sorron taakan, heittäneet sortajan "kepin" eli miehistön hartioiltanne. [This is the Assyrian see, Isaiah 10:26-27].

" Taisteluissa soturit ovat yleensä hämmentyneitä melusta ja veressä uitetuista vaatteista; mutta tässä taistelussa polttoaineena on polttava tuli.

"Jumalan hallituksella ja rauhalla ei ole loppua, Herra istuu Daavidin valtaistuimella, mistä Hän antaa oikeuteen perustuvia käskyjä ja tuomioita ikuisesti - HERRAN joukkojen kautta."

Profetia on kaksiosainen. Assyyrialaiset pistävät Hollannin, Ruotsin ja Suomen sorron alle ja "vainoavat" heitä. Heidät orjuutetaan ja pidetään vankeina - Elleivät he kadu!

Kun Iisak profetoi, heimolaisia Zebulonista, Isaskarista ja Naphtalista olivat läsnä. Mutta - he eivät nähneet Kristusta, sillä he eivät asuneet Palestiinassa siihen aikaan, koska he olivat jo paenneet muihin valtioihin.

Israelin kansa saavuttaa täyttymyksen, silloin kun Suuri Valo tulee idästä, loistaen jopa länteen, jolloin Ihmisen Poika tulee toistamiseen. Jeesusta kutsutaan "Oikeamielisyyden Auringoksi" ja hänen kasvonsa loistavat kuin 'aurinko (Malachi 4:2; Rev1:16.)

Tänä aikana suomalaiset ja hollantilaiset käännyttävät useita veljiään takaisin Jumalan luokse.

www.british-israel.ca/Issachar.htm

Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: Antero

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
19.09.2017 10:17 #38007 : tarja
Vastaus käyttäjältä tarja aiheessa Ristiretket
Ei sillä etteivätkö foinikialaiset merenkulkijat ole voineet aikanaan meidänkin rannikoita purjehtia, mutta kuinka on mahdollista, että nämä Israelin heimot ovat säilyttäneet uskon yhteen ainoaan jumalaan pakanakansojen keskuudessa Egyptissä ja Babylonissa, mutta ainakaan täällä pohjolassa ei mielestäni ole merkkiäkään monoteistisestä uskonnosta ennen kristinuskon rantautumista ?

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
19.09.2017 11:08 #38008 : juppe
Vastaus käyttäjältä juppe aiheessa Ristiretket

Raamatussa kerrotaan ainutlaatuisesta ihmisryhmästä, joka aina tiesi miten ja milloin toimia.

Näillä ihmisillä oli sellaista näkemystä ja viisautta, että koko Israelin valtio seurasi heitä ja odotti heidän näyttävän esimerkkiä heille.


Täähän on mahdollisimman kaukana suomalaisien taipumuksista, mutta Mannerheim kutsui suomalaisia Isaskarin pojiksi, etteivät ne olisi innostuneet olemaan natsiyli-ihmisiä, ja tarina on jäänyt elämään.

Jos suomalaisilla olis edes jotain juutalaista verta, niin joskus vois käydä silleenkin, että valtionyhtiö menis ulkomaille tekeen huimia voittoja ja Suomessa pyörivä huijari tunnistettais jo naamasta, mutta just tällanen ei kuulu ollenkaan suomalaisuuteen.

Paras kirja, jota ehkä et ole lukenut. Lataa omasi jo tänään.
Tšuhna.pdf

EPUB-versio.:
Tšuhna.epub

Nyt saatavilla myös hienosti linkitetty näyteluku.
Musta surma.pdf

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
19.09.2017 12:57 #38009 : Amidontti
Vastaus käyttäjältä Amidontti aiheessa Ristiretket
21 Pystytä merkkikiviä, aseta tienviittoja, jotta tietäisit, mistä tie kulkee.

Olisikohan nämä Suomen megaliitit niitä merkkikiviä?

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
19.09.2017 14:24 - 19.09.2017 14:43 #38011 : Lintunen
Vastaus käyttäjältä Lintunen aiheessa Ristiretket

juppe kirjoitti:

Raamatussa kerrotaan ainutlaatuisesta ihmisryhmästä, joka aina tiesi miten ja milloin toimia.

Näillä ihmisillä oli sellaista näkemystä ja viisautta, että koko Israelin valtio seurasi heitä ja odotti heidän näyttävän esimerkkiä heille.


Täähän on mahdollisimman kaukana suomalaisien taipumuksista, mutta Mannerheim kutsui suomalaisia Isaskarin pojiksi, etteivät ne olisi innostuneet olemaan natsiyli-ihmisiä, ja tarina on jäänyt elämään.

Jos suomalaisilla olis edes jotain juutalaista verta, niin joskus vois käydä silleenkin, että valtionyhtiö menis ulkomaille tekeen huimia voittoja ja Suomessa pyörivä huijari tunnistettais jo naamasta, mutta just tällanen ei kuulu ollenkaan suomalaisuuteen.


Olet käsittänyt täysin väärin mitä Israelin heimot tarkoittavat todellisuudessa. Juutalaiset kuuluivat Juudaksen heimoon, ne on levitetty muiden heimojen sekaan. Ainoastaan Israelin heimot - heprealaiset - muodostivat valtioita sen jälkeen kun lähtivät liikkeelle. Nykyinen Israel on keinotekoinen valtio, perustettu 1948 USA:n tuella, minne ainoastaan juutalaiset saavat muuttaa, ei kristityt.

Juutalaiset ovat etsineet kadonneita Israelin kymmenen heimoa vuosisatojen ajan, eikä millään hyvällä tarkoituksella.

Juudaksen heimo - juutalaiset - heidän oli määrä hallita "kunnes Kristus saapuu". Kaikki tietävät, että juutalaiset kieltävät yhä tänäkin päivänä Kristuksen, odottaen Kristuksen ensimmäistä saapumista.

Jumala suuttui ja vei heiltä kotimaan, eivätkä he saaneet perustaa uutta kotimaata muiden heimojen tapaan.

Englanninkieliset artikkelit kertovat, että Isaskarin/Suomen keskuudessa on muutamia juutalaisia; heidät tunnistaa siitä, että istuvat rahakasan päällä ja hallitsevat mediataloja ym.

Mielenkiintoiseksi tämän tekee se, että kaikkien heimojen perustajat antoivat varoituksia ja ohjeistuksia jälkeläisilleen lopun ajoista.

Mielenkiintoista on myös se, että nyt voidaan verrata ja nähdä mitä kukin heimo tekee, koska heimot perustivat valtioita Länteen. Ja unohtivat keitä he ovat.

Kuningas Saulin jälkeen Jumala jakoi Israelin kahteen vatlioon: kymmenen israelilaista heimoa sijoitettiin pohjoiseen, Juudaksen kaksi heimoa etelään.

Sana 'juutalainen' tulee sanasta Juudas. Israelilaiset ja juutalaiset eivät ole samoja ihmisiä.

Patriarkka Jaakobin lempipoika oli Joosef - Joosefilla oli kaksi poikaa, Efraim ja Manasseh. He saivat kaksi valtavaa ruhtinaskuntaa- Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Eli Joosef tarkoittaa hänen kahta poikaansa.

Sekä Iso-Britannia että USA esittivät suurta osaa kun juutalaisille annettiin valtio Lähi-Idässä vuonna 1948. Näiden kolmen valtion kohtalot - Juudas, Efraim ja Manasseh - Israel, Iso-Britannia ja US -ovat kietoutuneita toisiinsa lopun aikoina.

Jaakobin 12 poikaa muodostivat heimot, jotka Mooses myöhemmin johti ulos Egyptistä - jolloin heimot muodostivat itsenäisiä valtioita:

Melkein kaikki Jaakobin pojat olivat tehneet syntiä. Ne pojat, joiden synnit olivat suurimpia, heidät siroteltiin erilleen toisistaan muihin heimoihin.

Manasseh - USA

Ephraim - Britannia, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka

- Joosef, olet kaikkialle levittäytyvä hedelmällinen oksa. Jumala siunaa sinut maan ja taivaan siunauksilla. Isäsi antamat siunaukset ovat kaikkein mahtavimpia, sillä sinut erotettiin veljistäsi.

Juudas - (juutalaiset) - nykyinen Israel sekä levittäytyneitä muiden heimojen sekaan

- Juudas pitäköön valtansa ja lainsäätäjän asemansa siihen saakka, kunnes Kristus saapuu. Sen jälkeen Juudaksen on toteltava Häntä. Juutalaisten silmät ovat tummia ja hampaat maidonvalkeat.

Leevi - ilman valtiota

Simeon - ilman valtiota

- (Simeon ja Levi) - missä ikinä asutte, olette julmuuden instrumentteja. Kukaan ei halua joutua neuvostonne eteen, sillä teidän vihanne ihmisiä kohtaan on valtava. Minä kiroan teidän julmuutenne ja vihanmaljanne! Erotan teidät Jaakobin Huoneesta ja sirottelen teidän muiden heimojen sekaan.

Reuben - Ranska

Dan - Irlanti ja Tanska

- Dan, sinä tulet hallitsemaan omaa kansaasi. Olet kuin tiellä makaava käärme, puret hevosen kavioita ja pudotat ratstastajan hevosen selästä.

Benjamin - Norja ja Islanti

- Benjamin, olet saalistava susi. Saalistat aamulla ja illalla jaat saaliin.

Zebulun - Hollanti


- Zebulun, sinusta tulee kaikkien laivojen satama ja rajasi ulottuvat Siioniin.

Issachar— Suomi

- Issachar, olet vahva aasi ja makaat kahden taakan välissä. Laskeudut makuulle tullen orjakansaksi.

Gad - Saksa ja Sveitsi

- Gad, sotajoukot tallovat sinua, mutta voitat lopulta.

Asher - Belgia ja Luxembourg

- Asher. sinusta tulee rikas ja tuotat kuninkaallisia herkkuja.

Naphtali - Ruotsi

- Naphtali, on kuin irralleen päästetty peura joka käyttää kauniita sanoja.Lukaiskaa mitä varoituksia lopun ajoista Jaakobin kertoi pojilleen kuolinvuoteellaan.

Kaikki isät käskivät poikansa viemään heidän arkkunsa Egyptistä ja hautaamaan heidät Hebroniin. Saattoi viedä jopa sata vuotta ennenkuin pojat pystyivät salakuljettamaan isänsä luut ulos Egyptistä.

Ainoa jonka luut jäivät Egyptiin oli Joosef!

Joosefin luita vartioitiin tarkasti Egyptin kuninkaallisissa aarrekammioissa, koska egyptiläisten maagikot olivat varoittaneet, että jos Joosefin luut viedään pois Egyptistä, silloin koko maan ylle lankeaa suuri pimeys ja se olisi suuri kärsimys egyptiläisille.

(huom. Egypti on edelleen kieltänyt faaraoiden ja muiden geenitutkimukset...)

REUBENIN TESTAMENTTI

(Hänen jälkeläisensä perustivat Ranskan)

Reuben raiskasi isänsä vaimon, joten Ranska tulee olemaan epävakaa.

"Varokaa seitsemää kiusaajahenkeä; aviorikos, ahneus, epäsopu, omahyväisyys, ylimielisyys, vääryys ja epäoikeudenmukaisuus. "

"Älkää välittäkö naisten katseista, älkää koskaan jääkö yksin naimisissa olevan naisen kanssa, älkääkä piitatko naisten jutuista."

"Raiskattuani isäni vaimon, näytti enkeli välittömästi isälleni mitä olin tehnyt. Hän suri puolestani eikä koskenut vaimoonsa sormellakaan sen jälkeen. En uskaltanut katsoa isääni silmiin tai kertoa veljilleni häpeästäni. Silti isäni lohdutti minua ja hän rukoili Jumalalle, että Hänen vihansa leppyisi."

"Yhdistykää Leevin kanssa, sillä hän tuntee Jumalan lain. Hän antaa ohjesäännöksiä tuomiosta, ja hän tekee uhrauksia koko Israelin puolesta."

SIMON VAROITTAA KATEUDESTA

(Hänen jälkeläisensä siroteltiin ympäri maailman)

Simonin synti oli hänen rajaton kateutensa veljeään Joosefia kohtaan, koska Jaakob rakasti häntä enemmän kuin muita lapsia yhteensä.

"Nuorena suunnittelin tappavani Joosefin. Minut valtasi kateuden henki, joka sokaisi minut niin, etten pitänyt Joosefia veljenäni. "

"Sitten veljeni Juudas möi Joosefin Ishmaeliiteille. Vihasin Juudasta, koska hän antoi Joosefin paeta elävänä. "

"Kun tajusin syntini, surin Joosefia enemmän kuin kaikki veljeni, sillä olin syy miksi Joosef myytiin. "

"Kun olimme Egyptissä, Joosef ilmiantoi minut vakoojana eikä kukaan surrut puolestani. Tiesin kärsiväni rangaistusta. Silti Joosef ei kantanut minulle kaunaa, vaan hän rakasti minua yhtä paljon kuin muitakin. Hän antoi meille kultaa, karjaa ja muita tuotteita."

"Rakkaat lapseni, rakastakaa toisianne puhtaalla sydämellä ja poistakaa kateuden ja mustasukkaisuuden henki keskuudestanne."

"Varokaa siveettömyyttä, se on kaiken pahan äiti, ja se erottaa teidät Jumalasta."

"Tiedän kirjoituksista, että poikanne korruptoituvat siveettömyydestä sekä käyvät väärin perustein miekoilla Leevin poikien kimppuun. Mutta he eivät tule onnistumaan, koska Leevin pojat taistelevat Jumalan sodassa ja he tulevat hävittämään kaikki armeijanne. Se pieni osa, mikä teistä jää jäljelle, levitetään Leevin ja Juudaksen joukkoon - eikä yksikään teistä tule koskaan kohoamaan tuomariksi tai kuninkaaksi, aivan kuten isäni Jaakob profetoi.".

LEEVIN TAIVAASENASTUMINEN

(Hänen jälkeläisensä siroteltiin ympäri maailman)

"Kerran Jumalan tietoisuuden henki valtasi minut ja näin koko ihmiskunnan, kuinka sen tavat korruptoituvat, kuinka heidän epäoikeudenmukaisuutensa pystyttää muurin ja kuinka tekopyhyys istuu kruunattuna torneissa."

"Yhtäkkiä taivaat aukenivat ja Jumalan enkeli sanoi minulle:Leevi, astu taivaaseen!'

"Ensimmäisessä taivaassa näin valtavan roikkuvan meren, kun taas toinen taivas oli paljon valoisampi ja upeampi."

"Enkeli sanoi: "Älä jää iloitsemaan tänne, sillä kohta näet kolmannen taivaan, niin upean ettei sitä voi verrata mihinkään. Ja kohottuasi vieläkin ylemmäs, seisot Jumalan lähellä. Sinusta tulee Jumalan ministeri, jonka tehtävänä on julistaa Hänen mysteereitään ihmisille; Jumalasta tulee elämäsi, Hän on oleva pelto ja viinitarha ja hedelmät ja kulta ja hopea."

"Enkeli selitti minulle eri taivasten tarkoitusta, mitä jokaisessa tapahtuu, minkä jälkeen hän julisti Tuomionpäivän."

"Sitten enkeli avasi kolmannen taivaan portit. Siellä oli Pyhä Temppeli ja Jumala istui Kunnian Valtaistuimella. Jumala sanoi: "Leevi, olen antanut sinulle kolmasti pappiuden siunauksen, siihen saakka kunnes astun alas Israeliin."

"Kysyin enkelin nimeä, johon enkeli vastasi: 'Olen se enkeli, joka toimii Israelin kansan puolesta, pitää huolen siitä ettei sitä tuhota kokonaan, sillä jokainen paha henki hyökkää sitä kohti.'

"Toisessa näyssä seitsemän miestä valkeissa kaavuissa puhuivat minulle: 'Nouse ylös, pukeudu papin kaapuun, aseta oikeamielisyyden kruunu päällesi, pue päällesi ymmärryksen viitta, totuuden puku, uskon haarniska, kunniallisuuden puku, sekä profetian olkamerkit.' "

"Jokainen heistä toi minulle vaatekappaleen sanoen: 'Tästä lähtien olet Jumalan pappi, jälkeläisistäsi tulee korkeita pappeja, tuomareita ja opettajia, sillä he suojelevat suullaan kaikkea mikä on pyhää.'

"Lapseni, kulkekaa Jumalan tietä ja peljätkää Häntä koko sydämellänne; pitäkää huoli siitä, etteivät jälkeläisenne tee syntiä Jumalaa vastaan, sillä muuten he tulevat kärsimään Taivaallisen Rangaistuksen teoistaan, ja Jumala kasvattaa uuden papin, jolle paljastetaan kaikki Jumalan sanat."

"Lapseni, valitkaa valo tai pimeys, Jumalan laki tai Saatanan teot."

Kaikki lapset lupasivat elää Jumalan lakien mukaan.

JUUDAS VAROITTAA AHNEUDESTA JA SIVEETTÖMYYDESTÄ

(Hänen jälkeläisensä siroteltiin ympäri maailman)

Juudas kertoi, kuinka humalatila ja lihanhimo vietteli hänet menemään naimisiin kaanalaisen naisen kanssa sekä epäsopiviin suhteisiin hänen tytärpuolensa kanssa.

"Älkää kulkeko sydämenne halujen perään. Älkää huumatko itseänne viinillä, sillä viiini vääntää totuuden ja hämmentää näkökyvyn. Jos kuningas elää siveetöntä elämää, tulee hän menettämään valtansa. Viini saa ihmisen paljastamaan Jumalan mysteereitä tuntemattomille. Älkää myöskään rakastako kultaa, älkääkä katsoko naisten kauneutta; niiden kautta minut johdateltiin harhaan."

"Kirjoituksista olen nähnyt, mitä kaikkea pahaa te tulette tekemään viimeisinä päivinä. Lapseni, varokaa siveettömyyttä ja ahneutta, sillä rahanahneus johtaa epäjumalien palvontaan, se johtaa siihen, että ihmiset kutsuvat jumalattomia jumaliksi, sekä järjenkäytön alenemiseen."

"Menetin lapseni rahanahneuteni takia, en ollut kuolettanut lihaani, en ollut tehnyt sieluani nöyräksi - mikäli isäni Jaakob ei olisi rukoillut puolestani, olisin kuollut lapsettomana."

"Mutta isieni Jumala, armollinen ja lempeä, näki että olin toiminut vastentahtoisesti, sillä petoksen hallitsija oli sokaissut minut. Olin tietämätön, pelkkää lihaa ja verta, synnin korruptoimana, uskoen olevani voittamaton, vain huomatakseni seuraavassa hetkessä olevani heikko."

Juudas kertoi Israelin koko historian Kristukseen saakka, ja lopetti: "Lapseni, seuratkaa Jumalan lakia ja toivokaa, että kaikki seuraavat Hänen tietään."

ISASKAR

(Hänen jälkeläisensä perustivat Suomen - ja Eestin)

"Lapseni, kuunnelkaa mitä isänne, joka on Herran rakastama, haluaa sanoa teille."

"Varttuessani oli sydämeni eheä. Kun minusta tuli aviomies, viljelin maata isälleni ja veljilleni ja korjasin aina sadon ajallaan. Isäni siunasi minut, sillä hän näki, että minulla oli rehellinen sydän. Menin naimisiin vasta 30-vuotiaana, sillä kova työ vei paljon voimia eikä minulla ollut halua naisiin, koska olin niin väsynyt iltaisin."

"Isäni oli aina erittäin tyytyväinen rehellisyyteni ja suoraselkäisyyteni takia. Jos sain työni palkaksi hyvän sadon, annoin aina ensimmäiset työni hedelmät Herran papille, seuraavaksi isälleni ja vasta sen jälkeen ajattelin itseäni."

"Herra kaksinkertaisti kaiken kädessäni olevan ja isäni Jaakob tiesi Jumalan auttavan minua, koska minulla oli vilpitön sydän ja koska annoin vilpittömästi maan sadon köyhille ja tarvitseville."

"Kulkekaa rehellisellä sydämellä, silloin Jumalan suosio lepää yllänne kaiken aikaa. Vaatimaton mies ei halaja kultaa, hän ei petä naapuriaan, hän ei halaja erilaisia herkkuja, hän ei halaja koreita vaatteita, hän ei halaja pitkää elämää; hän kuuntelee ainoastaan Jumalan tahtoa."

"Petoksen kiusanhengillä ei ole mitään valtaa häneen, hän ei katso naisen kauneutta, eikä hän osallistu korruptioon. Mustasukkaisuus ei tule hänen ajatuksiinsa, kateus ei revi hänen sieluaan, eikä hän ahneutensa takia halaja muiden valtioiden rikkauksia."

"Lapseni, seuratkaa Jumalan lakia, pysykää yksinkertaisuudessa, älkää sotkeutuko toisten asioihin. Rakastakaa Herraa ja naapureitanne, tuntekaa myötätuntoa köyhiä ja heikkoja kohtaan, kumartakaa maahan saakka, täyttäkää päivänne työllä ja viekää kiitollisina lahjoja Herralle. Sillä Herra on siunannut teitä peltojen parhailla sadoilla, aivan kuten hän on siunannut kaikki pyhimykset Aabelista tähän päivään saakka."

"Lapseni, tietäkää että lopun aikoina teidän poikanne tulevat hylkäämään rehellisyyden ja että he ovat ahneuden riivaamia. He hylkäävät suoraselkäisyyden, he hylkäävät Herran käskyt ja he seuraavat saatanaa. He hylkäävät avioliiton ja punovat omia pahoja suunnitelmiaan."

"Heidät Jumala tulee levittämään pakanoiden joukkoon, missä he joutuvat palvelemaan vihollisiaan."

" Kertokaa lapsillenne, että jos he tekevät syntiä on heidän on kaduttava hetimiten ja palattava Herran luokse, sillä hän on armollinen ja Hän vie heidät takaisin omaan maahansa."

"Olen 125 vuotta vanha enkä ole koskaan tehnyt syntiä. En ole tuntenut muita naisia paitsi vaimoni, en ole koskaan ollut uskoton, en ole katsonut muita naisia. En ole juonut viiniä, jottei se veisi minua harhaan, en ole ottanut sitä mikä kuuluu naapurilleni, en ole koskaan tuntenut syyllisyyttä sydämessäni, en ole koskaan valehdellut."

"Olen kärsinyt kaikkien kanssa, joilla on ollut raskasta, köyhille annoin leipäni. Rakastin Herraa koko olemuksellani, ja rakastin myös ihmiskuntaa. Tehkää samoin lapseni, sillä silloin kaikki saatanan henget pakenevat luotanne, eikä pahojen ihmisten teoilla ei ole valtaa teihin - sillä taivaan Herra kulkee kanssanne."


Lisäys Isaskarin poikien heimosta:

Isaskarin poikien heimo on kuuluisa siitä, että heimo oli viisaampi/oppineempi kuin kaikki muut heimot.

Issacharin pojilla oli siksi seuraavat nimet:

Tola, 'silkkimato'; kieli, joka pyörittelee sanoja, suu, joka kertoo tarinoita ja puhuu viisauksia.

Puah, "värimatara"; hänen kasvinsa maalaa koko maailman heimon opetuksilla. (kalliomaalaukset ym.)

Jashub, "poika joka palasi kotiin", Israel palaa takaisin Taivaan Isän luokse Isaskarin opetusten avulla.

Shimron, "tarkkailijai", Isaskarin heimo tutkii Pyhiä Kirjoituksia.

ZEBULON KEHOTTAA TUNTEMAAN MYÖTÄTUNTOA

(Hänen jälkeläisensä perustivat Hollannin)

"En ole tehnyt mitään syntiä, ellei oteta huomioon vastentahtoista syntiäni Joosefia kohtaan, koska en paljastanut isälleni mitä hänen lempipojalleen oli tapahtunut, kunnioittaakseni veljiäni, mutta itkin jatkuvasti salassa."

"Pelkäsin veljiäni, sillä he olivat sopineet, että se joka paljastaa heidän salaisuutensa tullaan teurastamaan miekalla. Kun he suunnittelivat Joosefin murhaamista, minä rukoilin heitä kyynelsilmin etteivät he tekisi syntiä."

"Lapseni, seuratkaa Jumalan lakeja ja tuntekaa armoa naapureitanne kohtaan, toimikaa myötätuntoisesti, ei ainoastaan miehiä kohtaan, vaan myös tyhmiä raakalaisia kohtaan, koska Jumalan armo siunasi minut - kaikki veljeni sairastuivat, mutta minä en kärsinyt yhdestäkään sairauksesta."

"Myös veljenpoikieni oli kärsittävä sairauksia, he miltei kuolivat Joosefin takia, sillä heillä ei ollut sydämissään myötätuntoa häntä kohtaan. Mutta minun poikani olivat täydellisen terveitä, kuten me kaikki tiedämme."

"Tietäkää, että minä olin ensimmäinen joka rakensi veneen, minä kalastin kaloja isäni talouteen, kunnes me lähdimme Egyptiin."

"Tunsin myötätuntoa köyhää vierasta kohtaan, jos hän oli sairas valmistin hänelle aterian, annoin kaikille sen mitä he tarvitsivat, tunsin sympatiaa ja sääliä jos hän kärsi. Siksi Jumala täytti verkkoni useilla kaloilla, sillä hän joka antaa naapurilleen, saa sen Herralta moninkertaisena takaisin."

"Kun menimme Egyptiin, Joosef ei vieraillut meidän luonaan, johtuen hänen kärsimästään vääryydestään. Pitäkää Joosef esikuvananne, ja muistakaa olla oikeamielisiä toisianne kohtaan, sillä muuten yhtenäisyytenne katkeaa, veljessiteenne revitään rikki, ja sielunne hiljennetään. "

"Tarkkailkaa vesiä! Jos joki virtaa yhtenäisenä, silloin se kantaa mukanaan kiviä, puita ja hiekkaa. Mutta jos se on jakautunut, silloin maaplaneetta imee sen kuiviin ja se menettää voimansa. Jos te erotatte toisenne toisista, silloin teidät erotetaan toisistanne jakautuneiden vesien lailla."

"Älkää jakako päätänne, sillä Herra on luonut yhden pään. Hän on antanut kaksi hartiaa, kaksi kättä ja kaksi jalkaa, jotka kaikki tottelevat yhtä päätä."

"Älkää surko kuolemani takia, älkää menettäkö sydämiänne vaikka sanon jäähyväiset, sillä tulen vielä nousemaan teidän keskuudessanne ja elämään onnellisena heimoveljieni kanssa, niiden kanssa jotka seuraavat Jumalan lakia."

" Mitä jumalattomiin taas tulee, Jumala heittää ikuisen tulen heidän päälleen, sekä hävittää heidät ikuisiksi ajoiksi, kaikki sukupolvet. Peljätkää Jumalaa niin paljon kuin sielu sietää elämänne loppuun saakka."

DANIN TUNNUSTUS

(Hänen jälkeläisensä perustivat Irlannin ja Tanskan)

"Lapseni, tunnustan nyt, että suunnittelin murhaavani Joosefin, tuon hyvän ja suoraselkäisen miehen, että iloitsin kun Joosef myytiin, sillä hänen isänsä rakasti häntä enemmän kuin meitä muita."

"Katauden ja omahyväisyyden henki kiusasi minua, sanoen 'Sinäkin olet Jaakobin poika', Saatanan henget yllyttivät minua, sanoen 'Ota tämä miekka ja teurasta Joosef, sillä kun hän on kuollut tulee isänne rakastamaan teitä.'"

"Vihan henki yritti ylipuhua minua murskaamaan Joosef. Mutta isämme Jaakobin Jumala ei toimittanut Joosefia käteni ulottuville, ei antanut Joosefin jäädä yksin kanssani, eikä Hän antanut minulle lupaa tehdä katala tekoni, jotte Israelin kahta heimoa tuhottaisi."

"Kerron teille nyt totuuden; jos te ette vastusta valheiden ja vihan henkiä, jos te ette rakasta totuutta ja armeliaisuutta, silloin te kuolette. Vihan henki heittää valheiden verkon uhrinsa ympärille, sitoo hänen silmänsä. Valheiden henki vääristää hänen mielensä ja varjostaa hänen näkynsä. Viha on pahuutta, se on sielun hauta."

"Pysykää erossa vihasta ja vihatkaa valheita, jotta Herra kulkisi keskuudessanne ja saatana pakenisi kun olette läsnä. Puhukaa totta naapureille, jottette lankea vihaan ja ongelmiin. Silloin teillä tulee olemaan rauha, ja rauhan Herra on kanssanne, eikä mikään sota hävitä teitä."

"Tiedän, että viimeisinä päivinä te erkanette Jumalasta, että vaalitte vihaa Leeviä kohtaan, ja nousette kapinaan Juudasta vastaan, mutta te ette tule saavuttamaan mitään, sillä Herran enkeli on heidän oppaansa ja Israel tuhoutuu heidän kauttaan."

"Jos te petätte Jumalan, silloin teette kaikki pahat teot, teette samoja iljetyksiä kuten pakanat, elätte siveetöntä elämää jumalattomien vaimojen kanssa, samalla kun kiusanhenget tekevät työtä keskuudessanne. "

"Sen takia teidät viedään vankeuteen, maanpaon aikana tulette kärsimään kaikista Egyptin taudeista ja kaikista pakanoiden ahdisteluista. Mutta kun te palaatte takaisin Jumalan luokse, te tulette löytämään armon. Hän vie teidät pyhättöönsä ja antaa teille rauhan."

"Peljätkää Jumalaa, olkaa varuillanne saatanaa ja hänen henkiään vastaan. Pysykää erossa kaikista pahoista teoista, luopukaa vihasta ja kaikista valheista, rakastakaa totuutta ja pitkämielisyyttä, kertokaa lapsillenne mitä isänne on kertonut teille. Välttäkää kaikenlaista epäoikeudenmukaisuutta, takertukaa Jumalan lain rehellisyyteen, ja haudatkaa minut isieni viereen."


Muistakaa, että Joosef tarkoittaa Manassehia ja Efraimia, eli Jenkkejä ja Britanniaa. Ja että Ruotsi on käytännössä ateistinen maa. Vain 20 % uskoo Jumalaan.

NAPHTALIN UNET HEIMOJEN JAKAUTUMISESTA

(Hänen jälkeläisensä perustivat Ruotsin)

"Lapseni, käskyni teille on; peljätkää Jumalaa, palvelkaa ja seuratkaa Häntä."

Lapset kysyivät miksi Jumala tarvitsee heitä palvelemaan Häntä?

"Jumala ei tarvitse yhtäkään olentoa, mutta kaikki olennot tarvitsevat Häntä. Jumala ei luonut maailmaa tyhjää varten, mutta ihmisten tulisi pelätä Häntä, eikä kenenkään tulisi tehdä naapurille mitä hän ei haluaisi itselleen tehtävän."

Lapset kysyivät onko heidän isänsä nähnyt heidän poikkeavan Jumalan tieltä?

"Olen itse todistanut että näin tulee käymään. Tulevaisuudessa poikkeatte Jumalan tavoista, palvotte muukalaisten epäjumalia, pystytätte patsaita pakanoista, ja liitytte Joosefin poikien kanssa, ette Leevin ja Juudaksen poikien kanssa."

Lapset kysyivät mikseivät he saisi liittyä Joosefin poikiin?

"Koska minä tiedän, että Joosefin pojat tulevat eräänä päivänä pettämään Herran, heidän isiensä Jumalan; ja Joosefin pojat tulevat johdattamaan Israelin lapset syntiin, jotta he menettäisivät perintönsä, kauniin maansa, sekä johdattamaan heidät maahan jota eivät omista, sillä Joosef toi meille Egyptin orjuuden."

"Minulla oli näky missä minä ja veljet kuljimme yhdessä. Isämme lähestyi meitä sanoen: 'Pojat, ja kun minä olen läsnä, te saatte ottaa mitä kykenette, osoittaen taivasta."

"Leevi hyppäsi auringon päälle, Juudas kuun päälle. Muut yhdeksän heimoa istahtivat tähtien päälle. Nyt kaikilla oli oma planeettansa."

"Mutta Joosef jäi maan päälle. Kun isä kysyi miksei hän tehnyt kuten veljensä, vastasi Joosef "Millä oikeudella naisesta syntyneet miehet ovat taivaassa, kun heidän täytyy joka tapauksessa jäädä maanpäälle?"

"Sitten Joosef hyppäsi olennon selkään ja lensi Juudaksen luokse. Heti kun hänen isänsä oli poistunut, alkoi Joosef kaatamaan myrskysadetta Juudaksen päälle. Kun Juudas vaati saada tietää miksi Joosef kohtelee häntä pahoin, vastasi Joosef: 'Koska sinulla on 12 sauvaa kädessäsi ja minulla on vain yksi. Anna sauvasi minulle niin rauha säilyy välillämme.' Juudas kieltäytyi, minkä jälkeen Joosef pahoinpiteli Juudasta kunnes hän oli pudottanut 10 sauvaa."

"Sitten Joosef pyysi muita veljiä hylkäämään Juudaksen ja seuraamaan häntä. Kaikki hylkäsivät Juudaksen, paitsi Benjamin. Leevi katui, että oli hylännyt Juudaksen ja astui alas auringosta."

"Sinä päivänä puhkesi myrsky, mikä heitti veljekset kauas toisistaan erottaen heidät."

"Isän silmät kyynelehtivät kun kerroin hänelle näkyni. Hän sanoi: 'Minä pelkään poikani Joosefin puolesta. Rakastin häntä enemmän kuin teitä kaikkia yhteensä, mutta Joosefin perversion tähden teidät tullaan kuljettamaan vankeuteen ja sirotellaan muihin valtioihin.'"

"Poikani, minä käsken teitä; älkää yhdistykö Joosefin poikien kanssa, yhdistykää Leevin ja Juudaksen poikien kanssa."

"Sain perinnöksi Palestiinan parhaan alueen, maaplaneetan keskipisteessä. Te tulette syömään hyvin ja lahjani tulevat tyydyttämään teidät."

"Varoitan teitä; älkää tuhotko vaurauttanne, älkää muuttuko perversseiksi jotka vastustavat Jumalan käskyjä, sen Jumalan, joka antoi teille maan parhaan alueen. Älkää unohtako Jumalaa, Jumalaa jonka Aabraham valitsi, kun maailman perheet jaettiin aikojen alussa."

"Herra laskeutui 70 enkelin kanssa, joita Mikael johti. Hän käski enkeleitä opettamaan kaikille Nooan perheille 70 kieltä. " (perheitä oli 70)

"Pyhä heprealainen kieli säilyi ainoastaan Seemin ja Eberin suvussa, joka polveutuu Aabrahamista."

"Sinä päivänä, jolloin Mikael opetti kieliä ja välitti Jumalan antaman viestin jokaiselle valtiolle erikseen, sanoi Mikael: "Olen tietoinen aiheuttamastanne kapinasta ja hämmennyksestä Jumalaa kohtaan. Teidän täytyy nyt valita, ketä haluatte palvella ja kenet haluatte sovittelijaksi taivaassa?"

"Silloin ilkeä idiootti Nimrod sanoi: "Minun silmissäni ei ole ketään suurempaa kuin kuin Hän, joka opetti minulle Kusin kieltä."

"Muut valtiot vastasivat samalla lailla, ja Mikael nimitti jokaiselle oman enkelin. Mutta Aabraham sanoi: "Minä valitsen ainoastaan Hänet, joka loi maailman. Minä ja kaikki jälkeläiseni tulevat uskomaan Häneen ikuisesti." Sen jälkeen Jumala nimitti enkelit vartioimaan jokaista valtiota, mutta Hän piti itsellään Aabrahamin ja hänen jälkeläisensä."

"Siksi pyydän, älkää eksykö ja palvelko epäjumalia. Te näette Jumalan vallan ihmisessä, jonka hän loi. Ihminen kuulee korvillaan, näkee silmillään, ymmärtää aivoillaan, haistaa nenällään, ääntelee kurkullaan, nielee ruoan nielullaan, muotoilee kielellään, muodostaa sanoja suullaan, tekee töitä käsillään, meditoi sydämellään, nauraa pernallaan, kasvattaa vihaa maksassaan, prosessoi ruokaa vatsallaan, kävelee jaloillaan, hengittää keuhoillaan, ratkaisee munuaisillaan; ja jokainen elin toimii itsenäisesti."

"Siksi ihmisten täytyy ottaa sydämiinsä Hänet, joka loi maailman, Hänet, joka kasvatti ihmisen pahanhajuisesta pisarasta naisen emättimessä, toi hänet maailman valoon, antoi hänelle näkökyvyn, voiman liikuttaa jalkojaan, sai hänet seisomaan pystyssä, puhalsi häneen elämää kun hän syntyi ja antoi hänelle Hänen oman tahrattoman henkensä."

"Onnellinen on se, joka ei saastuta Jumalan pyhää henkeä tekemällä pahoja tekoja, ja onnellinen on se, joka palaa Luojansa luokse samalla kehollaan."

GAD

(Hänen jälkeläisensä perustivat Saksan ja Sveitsin)

"Minun tehtäväni oli paimentaa lampaita. Kerran Joosef väitti valheellisesti, että olin syönyt lampaan pyytämättä Juudakselta lupaa. Isämme uskoi kaiken minkä Joosef hänelle kertoi. Sen jälkeen vihasin Joosefia, kunnes hänet myytiin Egyptiin."

"Minun syntini on, että halusin tappaa Joosefin, vihasin häntä sydämeni pohjasta. Kun Joosef alkoi saada näkyjä, silloin vihasin häntä entistä enemmän ja halusin poistaa hänet maan päältä. Mutta Juudas myi hänet kulkureille. Näin Jumala pelasti Joosefin meidän vihaltamme eikä Hän antanut meille lupaa suorittaa vihatekoja Israelissa."

"Lapseni, kuunnelkaa totuuden sanoja, tehkää oikeutta ja noudattakaa Kaikkein Korkeimman lakeja; Älkää antako itsellenne lupaa langeta vihan hengen kiusauksiin."

"Viha on pahuutta, koska sen kumppani on petos, joka aina kyseenalaistaa totuuden. Pienestä asiasta kasvaa suunnaton asia, pimeys on sille valoa, suloisuutta se kutsuu katkeruudeksi, se opettaa rienausta, vaalii vihaa, aiheuttaa sotia ja väkivaltaa, sekä täyttää sydämen saatanan myrkyllä."

"Oikeamielisyys karkoittaa vihan ja nöyryys tappaa vihan - lopulta ei halua tehdä väärin edes ajatuksissaan."

"Jumala rankaisi minua maksasairaudella. Ihmisille annetaan rangaistus siihen elimeen, mistä synti on lähtöisin. Koska maksani ei tuntenut armoa Joosefia kohtaan, koin armottoman kärsimyksen maksan kautta. Rangaistukseni kesti 11 kuukautta, yhtä kauan kuin vihani Joosefia kohtaan kesti."

"Lapseni, rakastakaa veljiänne. Kitkekää viha sydämestänne, rakastakaa toinen toisianne sanoin, teoin ja ajatuksin. Jos jollakin on enemmän omaisuutta kuin teillä on, älkää surko tai kadehtiko häntä; vaan rukoilkaa hänen puolestaan, jotta hänen onnensa olisi täydellinen"

"Pyytäkää lapsianne kunnioittamaan Juudasta ja Leeviä, sillä Herra tuo pelastuksen Israelille heidän kauttaan."

"Olen lukenut kirjoituksista, että te tulette lopun aikoina erkanemaan Jumalasta, osallistumaan pahuuteen, ilkeyteen ja korroptioon Herran edessä."


ASHER

(Hänen jälkeläisensä perustivat Belgian ja Luxemburgin)

"Lapseni, kulkekaa aina hyveellisyyden polkuja ja peljätkää Jumalaa."

"Jumala antoi ihmiskunnan lapsille kaksi tietä, kahdenlaisia tekoja ja kaksi tavoitetta. Kaikella on kaksi puolta, ne ovat toistensa vastakohdat."

"Te ette tule olemaan molempia, tehden sekä hyvää että pahaa. Teidän tulee pitää kiinni hyvyyden tiestä, sillä Jumala rakastaa teitä ja muut ihmiset pyrkivät saavuttamaan sen mikä teillä on."

"Paetkaa pahuutta, siten tuhoatte pahuuden. Totelkaa Jumalan käskyjä ja pysykää ainoastaan totuudessa. Älkää välittäkö pahoista asioista samoin kuin hyvistä asioista."

"Kun ihminen lopulta kohtaa joko Jumalan tai saatanan lähettiläät, hänelle selviää elikö hän hyvyydessä vai pahuudessa. Jos sielu lähtee riivattuna, häntä ohjaavat ne pahat henget, joita hän palveli himoillaan ja pahoilla teoillaan. Mutta jos sielu lähtee rauhaisasti, silloin rauhan enkeli ohjaa hänet ikuiseen elämään."

"Lapseni, älkää olko Sodoma, joka ei tunnustanut Herran enkeleitä; jottei teitä siroteltaisi ympäri maailman vihollisten joukkoon; jottei maatanne kirottaisi; jottei temppeleitä tuhottaisi - kunnes Kaikkein Korkein astuu alas maan päälle ja katkaisee lohikäärmeiden päät."

"Opastakaa lapsenne tottelemaan Jumalaa, koska olen lukenut taivaan kirjoituksista, että teistä tulee niskoittelevia ja että te toimitte epäkunnioittavasti Häntä kohtaan, että ette välitä Jumalan laista, vaan seuraatte ihmislakeja, ihmisten korruptioon perustuvia jumalattomia lakeja."

"Muuten teidät levitetään kaikkialle Danin ja Gadin lailla - ette tule tietämään omaa maatanne, omaa heimoanne tai omaa kieltänne."

BENJAMIN

(Jälkeläiset perustivat Islannin ja Norjan)

"Lapseni, jäljitelkää vilpittömästi hyvän miehen armoa, silloin tekin saatte kantaa kunnian kruunuja."

"Hyvä mies ei ole kateellinen, hän on armollinen kaikille, jopa syntisille, jotka tekevät pahaa hänelle, hyvä mies voittaa pahuuden hyvillä teoilla."

"Jos te teette hyvää, silloin epäpuhtaat henget erkanevat teistä, jopa villipedot pelkäävät teitä. Hyvän miehen voima ei tule saatanan hengestä, hänen sieluaan ohjaa rauhan enkeli."

"Paetkaaa saatanan pahuutta, sen miekka teurastaa kaikki, jotka häntä tottelevat. Saatanan miekka on seitsemän pahuuden äiti; Verenvuodatus, korruptio, vääryys, vankeus, nälkä, paniikki sekä epätoivo."

"Pysykää totuudessa ja oikeamielisyydessä, tunnustakaa Jumalan laki ja hänen käskynsä. Tämä on minun perintöni, antakaa te omille lapsillenne sama perintö."


Tämän jälkeen tarkkailen Ruotsin toimia. Mikäli Ruotsi solmii sopimuksen NATO:n kanssa (USA ja Iso-Britannia, joka Naphtalin mukaan tulee johdattelemaan muut valtiot synnin tielle, silloin tietty kuvio alkaa selviämään.

Te jotka ette usko Suomen olevan Isaskarin poikia, googlettakaa esim. Issachar Finland.

Uskossa ei ole kyse mistään kirkon levittämästä valhepropagandasta, vaan aidosta uskosta. Mädätetty kirkko ei ole mikään välikäsi Jumalaan, päinvastoin.
Viimeksi muokattu: 19.09.2017 14:43 Lintunen.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
19.09.2017 14:58 #38012 : Lintunen
Vastaus käyttäjältä Lintunen aiheessa Ristiretket
Haluan vielä lisätä yhden asian: Egyptin, Lähi-Idän ja "assyyrialaiset". Ruotsi, Saksa ja Iso-Britannia on tuonut valtavia määriä muslimeja Eurooppaan. Ja profetioissa sanotaan, että "assyyrialaiset" miehittävät valtiot ja vievät heidät vankeuteen ja orjuuteen.

Muista vanhoista kirjoituksista voi lukea mitä israelin lapsille tapahtui Egyptissä.

Ensin heille annettiin pientä palkkaa kun heidät pakotettiin rakentamaan pyramideja egyptiläisille. Lopulta palkka otettiin pois. Sitten otettiin käytäntö "kuinka monta tiiliä päivässä" - ne israelilaiset, jotka eivät yltäneet siihen, ne muurattiin elävältä pyramidien seinämiin.

Faarao oli erittäin huolissaan heidän lisääntymisestään, joten miehet ja naiset erotettiin kokonaan, tällä yritettiin kansanmurhata kaikki israelilaiset.

Joten Mooses todellakin johdatti israelin heimot vankeudesta vapauteen.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
19.09.2017 15:17 - 19.09.2017 15:18 #38013 : Lintunen
Vastaus käyttäjältä Lintunen aiheessa Ristiretket
Tarja, Oletko koskaan lukenut Mika Waltarin kirjan Sinuhe, Egyptiläinen?

Waltarin omien sanojen mukaan Sinuhe ja egyptiläiset piinasivat häntä vuosia, jotta Waltari kirjoittaisi kirjan heistä. Lopulta Waltari antoi periksi ja Sinuhe suurinpiirtein saneli koko kirjan.

Suosittelen mikäli haluat tietää Egyptin uskonnosta ja sen siirtymisestä monoteistiseen uskontoon.

Suomessa uskottiin yhteen jumalaan ikiaikoja ennen katolisen kirkon invaasiota. "Kristinusko" ja "pakanat" olivat keksittyjä sanoja, jotka sovitettiin väkivalloin suomalaisiin.

Huvittavinta tässä kaikessa on se, että nyt roomalaiskatolinen kirkko on yhtäkkiä kääntänyt kelkkansa, nyt he käyttävät uusia iskulauseita:

- Jeesus oli itse paholainen, suora yhteys jumalaan, ilman kirkkoa, on vaarallista ja vahingoittavaa, Jesus epäonnistui täydellisesti jne. jne.

Paavi ajaa nyt uutta maailmanuskontoa, islam ja kristinusko yhdistettynä eli Krislamia. Kaikki perinteiset opit on romutettu, Raamattu on tulkittu uudestaan, ja voimme vain odottaa kuinka länsivaltiot yksi toisensa jälkeen siirtyy krislamiin, hyläten kristinuskon. Ja paavin ristiretkille tulee taas uutta käyttöä. Ehkä paavi tällä kertaa palkkaa muslimit palkkasotilaiksi, "käännyttämään" kristinuskopakanoita "ainoaan oikeaan uskontoon", eli krislamiin.

Joten olisi jo korkea aika meidän suomalaisten etsivän vieläkin syvempiä juuria. Nyt ollaan ikäänkuin me oltaisiin ilmestytty tyhjästä Eurooppaan. Koko Eurooppaa on juureton.

Se, että kun puhuu israelin kymmenestä kadonneesta heimoista ja uskaltaa liittää Suomen Isaskarin heimoon, alkaa välittömästi järjetön hyökkäys missä israelilaisia syytetään juutalaisisiksi, se on mielestäni taitavaa propagandaa.

Miksi täytyy aina sanoa erikseen, että israelilaiset ja juutalaiset kuuluvat täysin eri heimoihin, vai onko se merkki siitä että nyt tuhotaan sekä kristityt israelilaiset, että juutalaiset?

Ainoat joita tänään saa puolustaa on muslimit. Piste. Eikä kukaan ihmettele miksi.
Viimeksi muokattu: 19.09.2017 15:18 Lintunen.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
19.09.2017 15:28 - 19.09.2017 15:40 #38014 : Lintunen
Vastaus käyttäjältä Lintunen aiheessa Ristiretket

Amidontti kirjoitti: 21 Pystytä merkkikiviä, aseta tienviittoja, jotta tietäisit, mistä tie kulkee.

Olisikohan nämä Suomen megaliitit niitä merkkikiviä?


Olisin erittäin kiitollinen, jos te viisaammat täällä foorumissa antaisitte vinkkejä kuten Suomen megaliitit!!!

Jatulinkirkot, labyrintit, kirkot 33.3 km toisistaan jne. Suomessa on tuhottu valtava määrä todistusaineistoa, joten sitä voi vain toivoa että kaikki temppelit ja kansallisaarteet on oikeasti haudattu syvälle maan sisään - niinkuin väitetään, koska Suomen tietäjät tiesivät tulevasta ristiretkestä ja hautasivat temppelit ennen sitä. Mikä olisi taas kerran osoitus siitä, että me olemme Isaskarin poikia!

Melkein suututtaa kun lukee jenkkiläisiä uskontofoorumeita, siellä pidetään rukouspiirejä missä rukoillaan Isaskarin poikien kykyjä itselleen. Ei sanaakaan Suomesta.

Hälle annetaan joka sen kestää. Jenkkiläiset eivät kestäisi viikkoakaan Suomen talvessa. Mutta haikailevat silti suomalaisten ominaispiirteitä.

Tässä taas juttu mikä masensi. Thor Heyerdahl oli keksinyt kuinka Aserit vaelsivat Pohjoismaihin ja olivat sveduja tai norskeja. Ei sanaakaan Suomesta, vaikka Aserit olivat suomalaisia:On se kumma, ettei kyseinen Karjalasta löydetty riimukivi on täysin sivuutettu länsimaissa.

Kalliomaalaus on n. 8.000 vuotta vanha, eikä muut kansallisuudet voi ikävä kyllä varastaa sitä itselleen, koska siinä lukee selvällä suomen kielellä "se immiset tekevi".

Hmm.... eikös ne svedut opettanut meille tyhmille suomalaisille suomen kielen?

Viimeksi muokattu: 19.09.2017 15:40 Lintunen. Syy: kuvan lisays

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
19.09.2017 16:38 #38015 : Lintunen
Vastaus käyttäjältä Lintunen aiheessa Ristiretket
Tässä on hauska amerikkalainen sanomalehtiartikkeli 1800-luvulta:

Laiva johon on liitetty kolme pahanilmanlinnun ennusmerkkiä on valmis matkaan: 1. Merimies hukkui alkumatkan aikana; 2. Ei yhtäkään Suomalaista laivassa. 3. Musta Kissa Sairaana


Kaikki kunnia suomalaisille. Suomalaiset, ovat merimiesten taikauskon käsittämättömin muoto.

Suomalaiset hallitsevat vaivattomasti kaikkia laivaan liittyviä toimintoja.

Kun laiva lähtee toiselle puolelle maailmaa, on suomalainen - taas kerran - ylivertainen navigointitaidoillaan.

Vaikka suomalaisen merimiehen kädet ovat likaisia ja vaikka hänen ilmeettömät kasvonsa antavat vaikutelman "taidottomasta työmiehestä", on miltei mahdotonta löytää yhtä innokasta, tai yhtä täsmällisempää kättä taitaen trigonometrisiä pulmia, tai yhtä taitavaa lokikirjojen pitäjää - kuin suomalainen.

Silti suomalaisille on yhteisestä päätöksestä annettu yliluonnollinen asema.

Suomalaisille on annettu luonteenpiirteitä, jotka sata vuotta sitten olisi saattanut heidät ongelmiin.

Suomalaisia kunnioitettiin kaikissa brittiläisissä, amerikkalaisissa ja pohjoismaisissa laivoissa, sillä heillä oli yliluonnollisia kykyjä.

Kapteeni uskoi vakaasti, että suomalaiset hallitsevat mestarillisesti tuulia ja antavan ystävilleen piirun verran enemmän myötätuulta, samalla kun ympäröivät laivat ovat seisahtuneita.

Joten jos laivassa oli rotta, tiedettiin yleisesti, että jokainen rotta palvelee innokkaasti jopa nöyrintä suomalaista.

Syy miksi suomalaiset ovat aina pulskoja johtuu siitä, että heidän tarvitsee vain iskeä puukkonsa keulamastoon muuttaakseen lihansa sellaiseksi mikä heitä sattuu sillä hetkellä miellyttämään.

Onneksi suomalaiset ovat useimmiten lauhkeita miehiä, sillä jokainen tietää että suomalaiset voivat voimillaan tehdä viinasta mitä ikinä haluavat, pelkästään kääntämällä korkkia.

Eivätkä suomalaiset koskaan kirjoita kirjeitä kotiin, sillä ympärillä lentelevät lokit vievät ylpeydellä suomalaisten viestejä minne ikinä ne haluavat.

Suomalaiset ovat kaikkein nöyrimpiä ja hiljaisimpia merimiehiä. Heidän ainoa päämääränsä on tehdä heille annettu työ niin hyvin kuin mahdollista, tuottaa niin vähän ongelmia kuin mahdollista - ja missä ikinä suomalaiselle annetaan vastuullinen asema, näyttää hän kiitollisuutensa tekemällä kahden miehen työt, ja vapaa-ajat hän käyttää suunnitelmiin kuinka hän voisi tehdä vielä enemmän työtä.


Merimiehet todellakin pelkäsivät suomalaisia, me kun oltiin hyvissä väleissä luonnonvoimien kanssa:

Uskottiin yleisesti että suomalainen kykenee saamaan kaikki rotat jättämään laivan, jos hän toivoo niin, sekä että suomalaisilla oli suuri valta tuuliin.

He pystyvät loitsuilla nostattamaan tuulen ja oli epäviisasta suututtaa suomalaisia.

Olen kuullut vanhojen merimiesten tarinoita tietyistä merimiessuomalaisista, kuinka he kykenivät lähettämään viestejä kaukaisille ystävilleen lokkien avulla, jotka tulivat heti paikalle kun suomalainen kutsui niitä.

Charles Dana kirjoitti suomalaisista v. 1840:

Juttelin laivan kokin kanssa, joka pälyili ympärilleen ennen kuin hän kuiskasi: "tiedätkö sinä minkämaalainen se kirvesmies on?"

"Hän on saksalainen", vastasin.

Kokki kysyi: "oletko aivan varma siitä?"

Sanoin olevani varma asiasta ja kokki huokaisi helpotuksesta.

"Pelkäsin tosi paljon että kirvesmies oli suomalainen, olen ollut yliystävällinen miehelle koko matkan ajan."

Kuulin että kokki oli aivan riivattu ajatuksella, että kaikki suomalaiset ovat taikureita ja että suomalaisilla on valta nostattaa tuulia ja myrskyjä.

Järkevillä argumenteilla ei ollut mitään tehoa, hän käytti omia kokemuksiaan argumentteina eikä suostunut muuttamaan mieltään.

Hän kertoi suomalaisen alati täydestä viinapullosta, siitä kuinka hän kerran purjehti Suomenlahdella vastatuuleen; samalla kun suomalainen laiva tuli takaa täydellä vauhdilla ja täysillä purjeilla ja ohitti heidät.

"Ei todellakaan, olen nähnyt liian monta suomalaista halutakseni koskaan enään nähdä heitä laivassa. Jos he eivät saa tahtoaan läpi, he alkavat leikkiä paholaista kanssasi."

Vanhin merimies oli samaa mieltä.

Kerran hän oli laivassa missä vastatuulta oli kestänyt jo kahden viikon ajan.

Kun kapteeni tajusi, että yksi niistä joiden kanssa hänellä oli ollut suukopua oli suomalainen, käski hän suomalaisen välittömästi lopettamaan vastatuulen, tai muuten hän sulkisi suomalaisen ruumaan ilman ruokaa.

Suomalainen piti pintansa puolentoista päivän ajan, teki jotakin mikä sai tuulen kääntymään ja hänet laskettiin ulos ruumasta.

"Luulet tietävästi paremmin kuin kukaan muu, koska olet käynyt kouluja. Sittenpähän tiedät kun näet suomalaisten taiat omilla silmilläsi. Odotahan vain."

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
19.09.2017 16:54 #38016 : Lintunen
Vastaus käyttäjältä Lintunen aiheessa Ristiretket
Vielä Odinista, josta Heyerdahl puhui "pohjoismaalaisena":

Odin äännetään 'uudin', eli se viittaa Uudenmaahan, joka ei ikävä kyllä löydy Pohjoismaista.

Silti Heyerdahlista tehtiin 'Vuosisadan norjalainen'.

Oksettaa

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
19.09.2017 17:57 #38018 : Amidontti
Vastaus käyttäjältä Amidontti aiheessa Ristiretket
"...vinkkejä kuten Suomen megaliitit!!!"
Jukkiksen kirja "Megaliittikivien arvoitus". Tämä megaliittikivien kulkureitti alkaa Venäjän Karjalasta Vottovaaralta ja kulkee Pielisen kautta järvisuomen läpi koillinen-lounas suunnassa. Erittäin pätevä porukka on ollut kyseessä.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
19.09.2017 20:27 - 19.09.2017 20:36 #38020 : Antero
Vastaus käyttäjältä Antero aiheessa Ristiretket

tarja kirjoitti: Ei sillä etteivätkö foinikialaiset merenkulkijat ole voineet aikanaan meidänkin rannikoita purjehtia, mutta kuinka on mahdollista, että nämä Israelin heimot ovat säilyttäneet uskon yhteen ainoaan jumalaan pakanakansojen keskuudessa Egyptissä ja Babylonissa, mutta ainakaan täällä pohjolassa ei mielestäni ole merkkiäkään monoteistisestä uskonnosta ennen kristinuskon rantautumista ?Pakanahan on paavin nimitys itäiselle uskontokunnalle ja bysantilainen uskonto oli jo 500 luvulla Suomen alueella kun Ruotsin puolelle se on rantautunut 600 luvulla. Ortodoksisen kirkon näkyvin tunnus on sen risti ja erityisesti sen sipulitorni. Tässä kuva Joensuun ortodoksikirkosta:

Olen usein ajanut Nurmon kirkon ohi ja pari kesää sitten myös käynyt siellä. Muutama viikko sitten piti oikein hieraista silmiä... kas kummaa kun en ole tuota ennen hoksannut. Antti Hakola oli taitava kirkonrakentaja ja lainaan tutun miehen kirjoitusta Ilkasta:

Antti Antinpoika Hakola ei ole kirkonrakentajana myytti. Hän rakensi eläissään varmasti seitsemän, mahdollisesti kahdeksan kirkkoa, Alajärvelle, Alahärmään, Kauhavalle, Keuruulle, Evijärvelle, Virroille ja Kuortaneelle. Purmon kirkon rakentajasta ei ole täyttä varmuutta, mutta tyyliltään se on ”Hakolaanen”. Nurmon kirkon rakensi valmiiksi hänen poikansa Kaappo.

Antti Hakolan elämästä ennen kirkonrakentamisaikaa tiedetään vähän. Hän työskenteli mahdollisesti Uudessakaarlepyyssä laivaveistämöllä ja tutustui ilmeisesti myös paikalliseen kirkkoon. Yhdessäkään Hakolan rakentamassa kirkossa ei mainita erikseen arkkitehtia, joten on todennäköistä, että ne tehtiin hänen suunnitelmiensa mukaisesti.

Hakolan kirkot ovat kestäneet puukirkoiksi hyvin aikaa. Kirkoista on purettu vain ensimmäisenä tehty Alajärven kirkko. Pari seuraavaa eli Alahärmän ja Kauhavan kirkot ovat palaneet. Muihin voimme edelleen tutustua.

Antin isoisä Liuhtarin vävy Knuutti Juhonpoika oli kirkonrakentaja. Hän rakensi Kuortaneelle 1654 sen ensimmäisen kirkon ja saattoi loppuun Sipi Kaupin aloittaman Härmän (silloisen Naarasluoman) kappelin. Näin samasta suvusta on löytynyt kaksi kirkonrakentajaa Alahärmään ja Kuortaneelle.

ERKKI-JUSSI PANULA


Ilmajoen ensimmäisestä kirkosta on Ilmajoen museossa piirustus jossa sen tornissa on sipuli ja usein olen ihmetellyt, kun museorakennuksen sanotaan kuvaavan sitä ensimmäistä kirkkoa mutta miksi torni ei ole samnlainen, kuin piirustuksessa. Antti Hakolan rakentamista kirkoista Kuortaneen, Nurmon ja Virtain kirkon tapulissa on sipulit. Tämä taasen saa pohtimaan, että ovatko körtit jäänne vanhasta ortodoksisesta uskonnosta eteläpohjanmaalla. Nurmonkin kirkko on valmistunut 1779 ja kuten Kuortaneenkin kirkko, ne on kattorakenteiltaan arkkitehtoonisia ihmeitä ja mestariteoksia. Miten ne on toteutettu, tuettu rakennusvaiheessa, sillä yhdenkin kannatinrakenteen puuttuessa, katto sortuisi.Liitetiedostot:
Viimeksi muokattu: 19.09.2017 20:36 Antero. Syy: Tekstin fiilausta

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
18.06.2018 05:43 #40363 : juppe
Vastaus käyttäjältä juppe aiheessa Ristiretket
Vendit vaikuttaa olleen alun perin vadaaleja. Niillä oli meripihkakauppaa roomalaisien kanssa ja tukikohdat on sitten jääny tänne pyörittään omia pisneksiään sillon kun kauppayhteydet meni poikki sen takia, että vandaalit alkokin sotia roomalaisien kanssa.

Löytyy tuolta luvusta Ruotsalaiset.

goo.gl/Y36JMZ

Paras kirja, jota ehkä et ole lukenut. Lataa omasi jo tänään.
Tšuhna.pdf

EPUB-versio.:
Tšuhna.epub

Nyt saatavilla myös hienosti linkitetty näyteluku.
Musta surma.pdf

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

ykskertayks
Sivu luotiin ajassa: 0.241 sekuntia