Ristiretket

Lisää
21.06.2017 04:12 - 21.06.2017 04:28 #37128 : Antero
Vastaus käyttäjältä Antero aiheessa Ristiretket
Leppävirralla olevassa Ukkokivessä on kalliomaalausta ja maalauksen alapuollla on käärmekuvio. Kivi seisoo myös pikkukivien varassa.

retkipaikka.fi/vapaa/ukkokivi-kiilunselka-sorsavesi-leppavirta/

Kuvakaappaus yksityiskohdasta:

Liitetiedostot:
Viimeksi muokattu: 21.06.2017 04:28 Antero. Syy: kuvalinkki
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: Lintunen

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
21.06.2017 19:44 - 21.06.2017 22:13 #37131 : Storyan
Vastaus käyttäjältä Storyan aiheessa Ristiretket
Mitä tulee Adam Bremeniläisen selostukseen v. 1050 ristiretkestä ja hyökkäyksestä Terra Feminarumiin etc., niin paitsi Tavastian näyttävät, muotoillut ja "personalisoidut" naisten hautakivet viittaavat naishallitsijoihin (hautojen sisällöstä ei ole tietoa kun MV on hitaanpuoleinen. Ehkä ensi vuosisadalla...), niin Eurassa 1000-luvun alkuun ajoitetuissa kahdessa naisen haudassa oli miekat. Hautojen on arveltu olleen naishallitsijoiden.

Merovionkiajan Eurassa, 600 ja 700 luvuilla, naisten ja lasten haudoissa oli yhtä isot puukot kuin miehillä. Kahdesta 1000-luvun alkuun ajoitetusta naisen haudasta on löytynyt miekat. Heidän arvellaan olleen naishallitsijoita. Aseet ovat kuuluneet rautakauden lopulla, vuoden 1000 jälkeen kuitenkin nimenomaan miesten edustusasuun. " (Lehtosalo-Hilander, luento)

Kuitenkin Bremeniläinen mainitsi amatsonit, joten miekkoja naisten haudoissa täytyy olla enemmänkin ja ylipäänsä skyytteihin/sarmatialaisiin viittaavaa aineistoa.

Vaikka originaalin R1a -marikansan kaikkien aryan/germaaniheimojen naisilla oli parempi asema kuin aikalaisilla muilla naisilla keskimäärin, tiettävästi vain skyyteillä tai sarmatialaisilla oli naishallitsijoita, naisarmeijoita ja -sotureita. Muilla heimoilla naiset kylläkin tuurasivat hallitsijamiestään tämän poissaollessa. Merovingit puolestaan polveutuivat ainakin osittain sarmatialaisista ja luokittelivatkin itsensä sarmaateiksi. Nimenomaan Merovingiajalla naisten haudoissa oli samanlaiset puukot kuin miehillä.

Suomen alueelle perusti ainakin yhden siirtokunnan jo Euroopan pronssikauden alussa protoskyyttien heimolaisia, muiden aryan-heimojen muassa. Rannikon jätit eivät olleet ainoita (aryanheimolaisia) muinaisen Suomen alueella. Eri heimoilla oli erilaisia hautaustapoja, hiidenkiukaat olivat vain yksi muoto. Tätä heimoa, jonka jäseniä myöhemmällä ajalla noin 750 eaa. nimitettiin skyyteiksi Mustan meren seudulla ja aroilla, Skandinaviassa ja Suomen alueella kutsuttiin ilmeisesti stainoiksi, sitoneiksi, kveneiksi tms. Tämä heimo eri klaaneineen oli yleensä johtava heimo eri aryan-heimojen muodostamissa kuningaskunnissa, niin Kemi-Egyptissä, vedalaisessa Intiassa, Aasiassa, Suomen alueella kuin muuallakin. Aryan- nimitys juontuu juuri tämän heimon patriarkasta Eranista. Raamatussa sumertaustainen patriarkka Jaakob ennustaa/ sanoo tästä heimosta, että se on "veljiensä ruhtinas".

Luistarin muinaisjäännösalueen tunnetuimman osan muodostaa rautakautinen ruumis- ja röykkiökalmisto, josta on tutkittu yli 1300 hautaa. Paikalla sijainneesta pronssikautisesta asuinpaikasta sen sijaan kertovat tulisijat ja saviastianpalat. Tutkituista röykkiöistä osa voidaan myös yhdistää tähän aikaan. 500-luvun lopulla vainajat alettiin Luistarissa haudata ruumishautoihin. Tapa oli Suomessa uusi ja ilmeisesti omaksuttu germaaniselta alueelta. Aluksi hautaukset olivat köyhiä, mutta vuoden 800 paikkeilla hautoja ryhdyttiin varustamaan rikkaasti. Myös lasten hautoja alkaa löytyä tältä ajalta. Rautakauden loppu, 900- ja 1000-luvut, olivat Eurassa vaurasta aikaa, mutta 1100-luvulta on Luistarissa vain muutamia esineitä. Kalmistossa on kuitenkin lukuisia esineettömiä hautoja. Tätä on pidetty osoituksena kristinuskon vaikutuksesta. www.muinaispolut.fi/muinaisjaannokset

Tuon mukaan 1000- luku oli Eurassa vielä vaurasta aikaa, joten Anundin/ Emundin svealaiset eivät, jos sinne menivät saaneet rikkauksia haltuunsa. 1100- luku sitävastoin oli ainakin osittain jo ns. kristillistä, ainakin tuon tekstin mukaan tai sitten esineettömyys kertoo jostain muusta....

Me Habirut Mahabharata- autenttinen kirja Suomen alueen asuttajien identiteetistä, historiasta ja kulttuureista niin Kemi-Egyptissä, vedalaisessa Intiassa kuin Suomenkin alueella.
Viimeksi muokattu: 21.06.2017 22:13 Storyan.
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: Lintunen

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
21.06.2017 23:16 - 21.06.2017 23:40 #37136 : Storyan
Vastaus käyttäjältä Storyan aiheessa Ristiretket
Marianna Ridderstadin tutkimus Suomen varhaisten hautojen suuntauksista paljastaa, että muinaisuskon vaihtuminen kristinuskoksi alkoi Suomessa jopa 200 vuotta aiemmin kuin on luultu.Tulokset julkistettiin Tähdet ja avaruus -lehdessä 2/2017.

Kuitenkin Museoviraston Kankkunen puhuu vieläkin 1300- luvulla vasta leviävästä kristinuskosta Suomen alueella. Eivätkö nämä l-t koskaan päivitä tietojaan tai uudelleenkouluta itseään? Soininen on toinen järkyttävä esimerkki mongolidisesta "muinaistietoudesta"."Suomen muinaiset haudat suunnattiin auringonnousuun - yllätys uskontojen ajoituksessa

Marianna Ridderstadin tutkimus Suomen varhaisten hautojen suuntauksista paljastaa, että muinaisuskon vaihtuminen kristinuskoksi alkoi Suomessa jopa 200 vuotta aiemmin kuin on luultu. Tulokset julkistettiin tänään ilmestyneessä Tähdet ja avaruus -lehdessä 2/2017.

Tähtitieteilijä Marianna Ridderstad on tehnyt ensimmäisen laajan arkeoastronomisen tutkimuksen Suomen muinaisten hautojen suuntauksista.

Kartoitus alkoi vuonna 2013. Yli 3 000 haudan suuntien mittaukset paljastavat yksityiskohtaisesti eri uskontojen vaikutuksen rautakauden suomalaisiin.

Ridderstad havaitsi, että rautakauden Suomessa vainajia asetettiin makaamaan jalat kohti tiettyjen ajankohtien auringonnousuja. Kyse oli muinaisuskon juhlapyhistä, kuten päivänseisauksista ja -tasauksista, sekä niiden puoliväleihin sijoittuvista, niin kutsutuista välipäivistä.

Kävi ilmi, että nämä muualla Euroopassa kristinuskoa edeltäneille uskonnoille ominaiset hautasuuntaukset esiintyvät myös Suomessa laajamittaisesti.

Yhdistettynä arkeologien haudoista tekemiin ajoituksiin Ridderstadin tutkimus kertoo varhaisten suomalaisten uskonnossa tapahtuneista muutoksista.

”Oli kiinnostavaa huomata, miten monimuotoinen tilanne suuntauksista paljastui. Esimerkiksi tärkeimmät juhlapäivät selvästikin olivat erilaisia eri aikoina”, Ridderstad sanoo.

Euran ja Köyliön hautojen aineistossa näkyy esimerkiksi viikinkien mytologialle tyypillisten hautasuuntausten saapuminen. ”Pohjois-eteläsuuntausten merkityksen kasvaminen juuri viikinkiajalla liittyy todennäköisesti skandinaavisen uskomusperinteen vaikutuksen lisääntymiseen maassamme.”

Nykyisen käsityksen mukaan kristinuskoon kääntyminen alkoi Suomessa 1000-luvun kuluessa. Ensimmäinen arkeoastronominen tutkimus aiheesta kuitenkin osoittaa, että muutos alkoi jo viikinkiajalla.

Kun ensimmäiset suomalaiset alkoivat kääntyä kristinuskoon, ensimmäinen selvä merkki tästä oli vainajan asettaminen hautaan uudella tavalla. Muinaisuskonnolle merkityksellisen auringonnousun sijasta jalat asetettiin kohti pääsiäisen auringonnousua.

”Pääsiäissuuntausten ilmaantuminen kertoo, että pääsiäisen ajankohta on kyetty laskemaan ja että sillä on ollut suurta uskonnollista merkitystä”, Ridderstad toteaa. ”Muu kuin jo täysin kristitty yhteisö tuskin olisi viettänyt pääsiäistä ja yhdistänyt sen ylösnousemussymboliikan vielä hautaustapoihinsakin.”

Kristinuskoon kääntyminen alkoi Suomessa jopa pari sataa vuotta aiemmin kuin tähän asti on luultu. Viikinkiajan suomalaiset suuntasivat hautoja kohti pääsiäisaamun auringonnousua jo vuosien 850–950 välillä.

Uuden uskonnon hautauskäytäntö näkyy ensin Euran ja Köyliön suunnalla, mutta levisi pian muuallekin. ”Suurin osa 1000-luvun haudoista oli jo kaikkialla pääsiäissuunnattuja”, Ridderstad kertoo.

Kristinuskoa edeltävä muinaisuskonto eli kuitenkin monessa paikassa uuden käytännön rinnalla. ”Esimerkiksi Halikon Rikalassa haudat suunnattiin keskikesän auringonnousuun, vaikka viereisellä Kirkkomäellä samaan aikaan kristittyjen jalat aseteltiin kohti pääsiäistä.”

Marianna Ridderstad on ensimmäisenä Suomessa väitellyt arkeoastronomiasta. Vuonna 2009 hän löysi Pohjanlahden rannikon kivikautisten jätinkirkkojen tähtitieteelliset suuntaukset. Ridderstad opettaa Helsingin yliopistossa astrobiologiaa.

Löytö julkistettiin tänään perjantaina ilmestyneessä Tähdet ja avaruus -lehdessä 2/2017.

Aiheesta lisää (englanninkielinen) tieteellinen artikkeli, Academia.edu "

www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/suomen-muinaiset-h...uun-yllatys-uskontojen-ajoituksessa.html

Näillä sumertaustaisilla, Kemi-Egyptin pyramidikulttuurin luoneilla aryanheimoilla oli todella kehittynyt matematiikka ja astronomia. Rääkkylässä on mm. kallioon kaiverrettu tähtikartta ym. Tämäkin seikka puoltaa muiden tutkimusten tuloksia Suomen alueen aryan-/ germaaniasutuksesta, ei suinkaan luutikkuja vuolevien metsästäjä- keräilijä- N1c -mongolidien kulttuurista. Missä mk- N1c- kulttuurit ovat saavuttaneet muinoin mitään astronomian saralla, kysyn vaan...

Pohjois-eteläsuuntausten merkityksen kasvaminen juuri viikinkiajalla liittyy todennäköisesti skandinaavisen uskomusperinteen vaikutuksen lisääntymiseen maassamme.”

Gootit/ gathit/vesiheimo tapasi haudata pää pohjoiseen ja Riihimäen laajalla muinaisalueella on ainakin yksi varma pää pohjoiseen- hautaus, lapsen hauta, vielä rekisteröimätön. Alueella on muitakin heimotunnuksin varustettuja goottihautoja, ylimystön massiivisia hautamonumentteja ym. Yhden massiivisen hautamonumentin sivulla on rukoilevaa tyttöä esittävä taitava veistos, mutta mielestäni se viittaa arian- kristillisyyteen johonkin 500- luvulle, koska muuta kristillisyyteen viittaavaa symboliikkaa ei ole. Kyseisen hautamonumentin toisella sivulla on polttohautoja hiilineen.

Aryan-heimot, jotka tunnettiin myös nimellä saka, viettivät kylläkin pääsiäistä jo tuhansia vuosia sitten. Ainakin Levantin kuningaskunnassa jatkui sumerilainen perinne uudestavuodesta, joka oli pääsiäisenä, jonka nimi oli saka päss. Silloin uhrattiin pässi kiitoksena ja sovituksena vuoden päättymisestä. Nykyhebrenkielellä saka pässi on chak pesag, mikä on muunneltua muinaissuomea tai sen murretta.

Me Habirut Mahabharata- autenttinen kirja Suomen alueen asuttajien identiteetistä, historiasta ja kulttuureista niin Kemi-Egyptissä, vedalaisessa Intiassa kuin Suomenkin alueella.
Viimeksi muokattu: 21.06.2017 23:40 Storyan.
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: Lintunen

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 07:04 #37138 : Jukkis
Vastaus käyttäjältä Jukkis aiheessa Ristiretket
Nyt saatat hissuksiin oivaltaa miksi suomen länsirannikolle ei ole tehty käännytysvetoisia ristiretkiä ensimmäistäkään.

Vielä kun pääsisit eroon noista hupsuista wettenhovi-fantasioista saattas alta kuoriutua ihan järkeväkin tyyppi, mene ja tiedä.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 11:27 - 22.06.2017 11:44 #37141 : Storyan
Vastaus käyttäjältä Storyan aiheessa Ristiretket
Unohdat, että suomen tai unkarin sukulaisuuden Kemi-Egyptin kieleen ja sumeriin ovat huomanneet monet tutkijat kuten Helmi Poukka, Simo Parpola, Rawlinson, unkarilaiset kielitieteilijät etc. En ymmärrä tätä tietoista vähättelyä Wettenhovi-Aspan suhteen, koska hän kuitenkin oli oikeilla jäljillä. Toisekseen, gathoissa mainitaan mm. zotur Aspi, jonka nimi toistuu niin Aspan kuin monen muunkin suomalaisen nimessä. Tokihan Wettenhovi-Aspalla oli oikeus tutkia oman kansansa juuria ja kielenhistoriaa, vaikkei se ihan kaikkien kielitieteen sääntöjen mukaan mennyt. Mutta suomenruotsalaiset kokivat W-A:n todellisena uhkana, koska polttivat kaikki tämän ruotsinkieliset kirjat. Muistakaamme, että lähes puolet suomenruotsalaisista polveutuu samoista mongolidimutiaisista kuin muunkin Suomen N1c.

SinunKIN olisi syytä tarkistaa omia näkemyksiäsi Suomen alueen varhaisesta asuttamisesta. Aryan/sakaheimoihin on lukuisia viitteitä, mutta turkkilaissiperialaisia kieliä puhuneisiin mongolideihin ei ensimmäistäkään ennen tsaarin aikoija. Viro on täynnä paikannimiä, jotka viittaavat myös sakoihin, on Sakaa, Isakaa, Jaamaa, Vastaa etc. Edellämainitut olivat myös niitä oikeita "itämerensuomalaisia", jotka olivat tuoneet eestin kantakielen Baltiaan.

Me Habirut Mahabharata- autenttinen kirja Suomen alueen asuttajien identiteetistä, historiasta ja kulttuureista niin Kemi-Egyptissä, vedalaisessa Intiassa kuin Suomenkin alueella.
Viimeksi muokattu: 22.06.2017 11:44 Storyan.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 14:05 #37142 : Jukkis
Vastaus käyttäjältä Jukkis aiheessa Ristiretket
On hyvä tietää että Wettenhovi kirjoitti nämä ns. teoksensa satiiriksi. Äijää vitutti rantaruotsalaisten mahtiponteilu kieli- rotu- ja kulttuuririntamalla jotka silloin oli tätä germaanivetoista svekomaniaa pahimmillaan. Hän kirjoitti vastineeksi eräänlaisen pilateoksen varsin omintakeisella huumorilla. Hurrithan loukkaantu niin että ne paitsi tosiaan poltti koko painoksen, käänsi myös asiat ylösalaisin - loivat mielikuvaa että W olis ollu ihan tosissaan. Sehän on kumminkin sillain tosissaan kirjoitettua vitsiä että sitä voi olla vaikea erottaa. Vastaavaa huumorinlajiketta olen nähnyt ainoastaan humoristi Niilo Paasivirralla jonka kanssa silloin tällöin jotkut ottaa tosimielessä.

mutta koska sua ny kiinnostaa tuo sumeri-yhteys niin tokihan voin sen paljastaa koska olen yksiä harvoja jotka sen oikeasti tietää. Tämä onkin suhteellisen esoteerinen juttu miten sanastoa voi verrata yhteneväisesti ja sitä ei tosiaan moni tunne. Oleellistahan on heti alkuun tajuta että yhteyttä ei pidä nimenomaan rakentaa sumerinkielen vaan nimenomaisesti seemiläisen kielen kanssa. Tästähän on toinenkin versio jossa suomalaiset nähdään kadonneena israelin heimona koska israelissa puhutaan niin ikään seemiläistä kieltä. Sanat ovat tietenkin kulkeutuneet pohjolaan foinikialaisten välityksellä (siis etelästä pohjoiseen, ei päinvastoin). On pitkään tunnettu tarina miten foinikialaiset aikanaan hilluivat myös täällä maailmankolkassa.
Ja nyt tulee se varsinainen paras juttu:

Ruotsalaiset ovat pitkään tutkineet maanviljelynsä alkuhetkiä. Näkemyksen mukaan maanviljelyn kehittäminen on sivistyksen ensi hetki, ja sen takia historiallisena hetkenä suhteellisen pyhäkin luonteeltaan. Maanviljelyn historiaa on kyetty jäljittämään etelästä pohjoiseen ja koska muualla on DNA;han pohjaava arkeologia varsin pitkällä, tunnetaan myös näiden maanviljelijöiden geeniperimä. Tähän tietenkin myös ensimmäisten vehnänsiementen alkukoti joka muuten sijaitsee Turkin eteläosissa. Ruotsalaistutkijat ilmoittivatkin polleana että foinikialaiset etenivät halki euroopan etelästä pohjoiseen kunnes asuttivat myös varhaista ruotsia ja opettivat maanviljelyn varhaisille primitiiveille.
ja kuinka ollakaan, ruotsalaismedia tietenkin otsikoi sen niin että syyrialaiset toivat sivistyksen Ruotsiin ja koska päällä oli - ainakin alkamassa - tämä syyrialaispakolaisten invaasio, se oli shokki svenssoneille. Tutkijat saivat lievästi sanoen vihapostia mutta enemmänkin tappouhkauksia ja nettisaitit täyttyivät keskusteluista joissa koko tulkinta nähtiin virheeksi ja tutkijat huuhaa-ukkoina. Sen koommin ei asiaan olekaan palattu ja tutkijat ovat aikas hissuksiin.

mutta geeniperimä ei valehtele, siemenet puhuvat omaa kieltään ja tässä on samalla silta myös sanastolainoihin. Voit tarkistaa joka kohdan jos haluat ja voin minäkin aiheeseen lähteitä heitellä jos on tarvis. Voit sitten vaikka alkaa messuamaan että syyrialaiset toivat korkeakulttuurin suomeen ja rakennuttivat hienoja temppeleitä riihimäelle, ja voit aina loppukaneetiksi todeta että syyrialaiset ovat meitä N1-geenin rappeuttamia alkusuomalaisia korkeammalla tasolla. Luulis halla-aholaisten tykkäävän tästä tulkinnasta ja sillä saa uusia kavereita.

Toisaalta saatat arvailla että vaikka teoria tunnetaan ja on todistettu, ei sitä ole kauhealla mölinällä haluttu toitottaa ja seemiläiset sanat ugrilaisessa kielessä ovat edelleen ns. syvä arvoitus.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 16:37 #37143 : Antero
Vastaus käyttäjältä Antero aiheessa Ristiretket
Nojoo, Syyrialaiset olivat kauppamiehiä ja hyvinkin ovat tuoneet vehnän Ruotsiin, kuitenkin niin että paaljon sitä aikaisemmin suomen puolella jo puitiin ja riihittiin ohraa lämmitetyissä huoneissa. Satuin hiljattain lukemaan että viljanviljely alkoi suomesa huomattavasti aikaisemmin kuin ruotsissa. Vilja sitten varastoitiin näihin kampakeraamisen ajan ruukkuihin.

www.nykysuomi.com/index.php/2017/06/02/ultima-thule-sijaitsi...pyheas-massilialainen-kavi-saarenmaalla/

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 18:55 #37147 : juppe
Vastaus käyttäjältä juppe aiheessa Ristiretket
Viljan leviäminen ei kerro mitään kulttuuriyhteyksistä, koska hyvä keksintö leviää helposti laajalle ihan tavallisilla kauppayhteyksilläkin. Kansa A välittään sen kansalle B asti ja se sitten toimittaa sen eteenpäin kansalle C asti ja näin edelleen.

Tälleen kiinalaisien viskitislaamoa opittiin kopioimaan Irlannissa asti ilman, että kiinalaisien olisi tarvinnut käydä Euroopassa.

Pelle Svensson vaan on synnynnäinen paskanpuhuja, jonka puheiden suuruudella ei ole mitään rajaa, joten jostain viljanjyvästäkin syntyy pian eeppinen tarina.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 19:55 #37148 : Jukkis
Vastaus käyttäjältä Jukkis aiheessa Ristiretket
Ainahan sitä on tupattu aatteleen että metsästäjä-keräilijät vaan siirty suvereenisti maanviljelyyn kun vaan saivat jostain päin ekoja siemenviljoja pummattua. mutta tutkijat ovat vuosikymmenten ajan tutkineet miten tämä tietty väestöryhmä valtasi eurooppaa pohjoisemmas eikä tarvinnu kummemmin sotiakaan. Motiivina on yleensä viljelyssä pidetty noita oluenpanotaitoja sillä pari pussillista kaljaa tuo edelleenkin monenkirjavaa ystäväpiiriä ympärille.
Nyrkkisääntö on kai että euroopan metsästäjät ovat pääosin U-hablotyyppiä kun taas lähi-idän retkue joko H- tai mieluummin K-hablotyyppiä. Tätä DNA:ta onkin jäljitetty eri aikakausina ja mikä mielenkiintoista, myös heidän koiriensa luita. Siemenet, ihmiset ja mukana seuranneet koirat kertovat kaikki omaa tarinaansa. Mikä ettei tämä sanastokin tarjoa samaan tarinaan pikantin kastikkeen. Arkeologit ovat tienneet tämän jo hyvän aikaa, sillä se on pitkään puhunut kellopikarikulttuurin leviämisestä yhä pohjoisemmas.

Sitten me päästään Ruotsiin joka on looginen paikka lopulta levittäytyä ja ruotsalaistutkijoiden näkemykset ovat identtiset saksalaisten ja tanskalaisten kanssa. Ruotsista on löydetty peräti 80 luuta eri raadoista josta on voitu ottaa näytteitä. Aikanaan syntyi suuri kohu kun vihdoin viimein löydettiin ruotsin ensimmäinen viljelijä - Gökhem 4 jonka luut olivat H -habloa. Vastaavaa geenityyppiä esiintyy nykyisin lähes pelkästään Turkin ja Syyrian alueella, ja kun kaikki tekijät ynnää yhteen - syyrialaiset rantautuivat länsi-göötänmaalle n. 5000-6000 vuotta sitten. Mukana paljon ohrasta väännettyä kaljaa jolla sai kavereita.

Minä nyt puhun tässä yhteydessä syyrialaisista kun oikea termi olisi tietenkin foinikialaiset, sana joka ei saa aikaan niin kovia intohimoja. mutta muistakaa aina vokin ohi kúlkeissanne että ne kaikki 30 000 mutiaista on vaan paluumuuttajia ja olemme heille suunnattomassa kiitollisuudenvelassa.. tää mun pitäs päästä luennoimaan johkin persujen juhlakokoukseen... eh.

On olemassa syynsä miksi DNA-tutkimuksia ei ole suomen puolella ikinä uskallettu edes aloittaa... ikinä ei tiedä mihin törmää.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 20:35 - 23.06.2017 00:53 #37149 : Storyan
Vastaus käyttäjältä Storyan aiheessa Ristiretket

Toisaalta saatat arvailla että vaikka teoria tunnetaan ja on todistettu, ei sitä ole kauhealla mölinällä haluttu toitottaa ja seemiläiset sanat ugrilaisessa kielessä ovat edelleen ns. syvä arvoitus.

Ihmetyttää tuo H1, kun sitä ei enää tavata pohjoisessa. H2 esiintyy lähinnä mustalaisilla.

"Seemiläiset" sanat eivät ole mikään arvoitus, jos tietää, mistä shem juontuu. Sumerian shom tai som tarkoitti maata (vrt. Somero, mikä oli Samarian, aryanheimojen Levantin "raamatullisten heimojen" kuningaskunnan oikea nimi) ja shem (kehitysmaalaisten "seemiläisyys") on vain shomin muunnos. Shomista juontuu myös zeme, maa, jota uusfinnougrit pitävät jäämin ja hämän alkumuotona, mikä puolestaan on aivan väärin, koska jäämi tulee jamista ja Jaamasta. En kyllä osaa sanoa, oliko kyse R1a- arjalaisten Panu Jamin heimolaisista vai Simon Yam-klaanista, mutta Virossa ja Suomessakin on useita Jaama-paikkoja.

Minä nyt puhun tässä yhteydessä syyrialaisista kun oikea termi olisi tietenkin foinikialaiset, sana joka ei saa aikaan niin kovia intohimoja.

Foinikialaisia ei ollut olemassakaan vielä tuohon aikaan. He syntyivät pelasgeista, jotka perustivat siirtokunnan Levanttiin. Korjaus, pelasgit olivat filistealaisia. Pelasgit eli pelesh olivat jotain paikallista, tummaa väkeä, jotka danait eli vanit (Vanaja, vanai jne.) olivat alistaneet Kreikan alueella ja olivat danain mukana yksi ns. merikansoista. Useimmat elleivät kaikki muut ns. merikansat olivat tätä tuttua finnoarjalaisporukkaa,mm. Lukka (gatheja/gootteja), Ruka, Veshit (goottien ves-heimoa), Tereshit (vrt. eestin tere) jne.

Existing theories variously propose equating them with several Aegean tribes, raiders from Central Europe, scattered soldiers who turned to piracy or who had become refugees, and links with natural disasters such as earthquakes or climatic shifts.

Kehitysmaalaiset ns. kielitieteilijät saa mitään tolkkua noiden merikansojen nimistä, kuten ei Aegean meren nimestäkään. Aegea esiintyy myös gathoissa ja se tarkoitti "oikea". Selkeä finnoarjalainen sana. Aegean meri oli Oikean meri ja merikansojen mellastuksen aikoihin gathoissa mainitaan vanien lepäävän Akaan mailla, jotka he olivat ostaneet. Vanien mainitaan myös asuttaneen Akaan takahakan maat.

Me Habirut Mahabharata- autenttinen kirja Suomen alueen asuttajien identiteetistä, historiasta ja kulttuureista niin Kemi-Egyptissä, vedalaisessa Intiassa kuin Suomenkin alueella.
Viimeksi muokattu: 23.06.2017 00:53 Storyan.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 21:07 #37150 : Antero
Vastaus käyttäjältä Antero aiheessa Ristiretket
U eli Ursula on vanhempi pohjoisen kasvatti kuin Euroopassa yleisempi H eli Helena. Ensimmäisen könninmestarin (Iivari) akka oli Ursula. Niilon akka on yleisimmin Helena ja sitä siinä on ihmetelty, millon itäisenä pidetty Niilo on lännessä ehtinyt käydä.

Olut ja viskisieppo Michael Jackson piti suomalaisia euroopan ensimmäisenä oluenpanijoina, sahti kun oli samaa kuin sumerien kuningasten juoma.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 21:18 #37151 : Storyan
Vastaus käyttäjältä Storyan aiheessa Ristiretket

Vilja sitten varastoitiin näihin kampakeraamisen ajan ruukkuihin.

Että kampakeraamikot olivat mv-porukkaa?

Me Habirut Mahabharata- autenttinen kirja Suomen alueen asuttajien identiteetistä, historiasta ja kulttuureista niin Kemi-Egyptissä, vedalaisessa Intiassa kuin Suomenkin alueella.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 21:27 #37152 : Jukkis
Vastaus käyttäjältä Jukkis aiheessa Ristiretket
Seemiläinen sanasto on kulkeutunut monessa eri aallossa, ja ne pääosin tiedetään. Varhaisin tietenkin foinikialaiset.

A) varhaisin seemiläisaalto tuli tietenkin po. Maanviljelijäkansan levittäytyessä, noiden meille niin rakkaiden syyrialaisten veljiemme...

B) koska foinikialaiset olivat merikansa, heidän seemiläinen kielensä oli vallallaoleva lingua franca, kansainvälinen merimieskieli, jota osasi vissiin kaikki kansat.

C) jossain määrin on mahdollista että kieltä on kulkeutunut venäjän suuria jokia pitkin viikinkikaudella. Toinen päähän oli persiassa.

D) varmuudella seemiläisiä sanoja on tuottanut papisto. Agricola ensimmäinen joka käänsi uuttatestamenttia eikä kaikille sanoille ollut suomenkielistä vastinetta. Vaikka Ut onkin tehty kreikaksi, hän vippasi sanoja hebreasta.

E) Tapa jäi sitten traditioksi papistolle aina 1700-luvulle saakka. Aina kun tuli uusi asia tai esine, sille etsittiin heprealainen vastine, jolle tehtiin suomennos ja se juurtui puhekieleen.

Näissä asioissa ei ole mitään kummallista tai salaperäistä. Siitä voi tietenkin vedellä vaikka millaisia sumeriyhteyksiä, mutta on oma kysymyksensä, onko ne millään muotoa edes alustavasti vakavastiotettavia. Mutta mikään hörhöteoria ei koskaan kuole, sille on aina omat opetuslapsensa.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 21:47 - 22.06.2017 22:06 #37153 : Storyan
Vastaus käyttäjältä Storyan aiheessa Ristiretket

A) varhaisin seemiläisaalto tuli tietenkin po. Maanviljelijäkansan levittäytyessä, noiden meille niin rakkaiden syyrialaisten veljiemme...


En usko, että finnoarjalaiskieli tuli näiden H1- ihmisten mukana. Suomen laidun> ruoho on hebrean ruoh ja siellä on muutakin todella samanlaista karjaan ja perhe-elämään viittaavaa samaa sanastoa. Ruoka oli muinaishebreassa lehem, mikä vastaa mm. pohjoiskarjalan lehemää, siis nyk.lehmää. Lehmän geenitkin tulevat Lähi-idästä. Siellä asui samaa kansaa kuin muinaissuomalaiset, jotka toivat suomen kantakielen. Ainoa yhtäläinen asutus on finnoarjalaisten heimojen kuningaskunta ja aiemmat siirtokunnat. Heimojen nimien mukaan on nimetty useita suom. ja virolaisia paikkoja. En ymmärrä, mikä tässä on niin vaikeaa.

Toisaalta komien kieli on zyrian, mikä viittaa sekin komien vaikutukseen ja asutukseen Lähi-idässä. Komit ovat alkuaan ilmeisesti jokin muinoin eriytynyt sumermarien haara. Finnoarjalaiset heimotkin muodostuivat sumermareista, tosin hallitsija-pappisluokasta.

Seemiläinen sanasto on kulkeutunut monessa eri aallossa, ja ne pääosin tiedetään.

Kuka tietää? ainakin eräs ns. kielitieteilijä Jaska arvostellessaan jotain Parpolan sumerin sukulaisuutta käsittelevää aineistoa systemaattisesti ilmoitti muinaishebreaan viittaavien sanojen kohdalla, ettei sanan alkuperää tiedetä. Siis ilmeisesti vain nämä uusfinnougrilaiset eivät

koska foinikialaiset olivat merikansa, heidän seemiläinen kielensä oli vallallaoleva lingua franca, kansainvälinen merimieskieli, jota osasi vissiin kaikki kansat.

Foinikialaisten kieli oli lähes samaa kuin muinaishebrea, mikä muodostui kantasuomesta. Mm. foinikialaisten sanas salos oli kolme vuotta. Salo on saanut nimensä sanan kolme mukaan, koska sieltä alkoi 3,33- 33,33 janojen mittaaminen. Salo oli kolme ainakin jo finnoarjalaisessa Kemi-Egyptissä 2400 eaa.

Me Habirut Mahabharata- autenttinen kirja Suomen alueen asuttajien identiteetistä, historiasta ja kulttuureista niin Kemi-Egyptissä, vedalaisessa Intiassa kuin Suomenkin alueella.
Viimeksi muokattu: 22.06.2017 22:06 Storyan.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
22.06.2017 22:02 #37154 : juppe
Vastaus käyttäjältä juppe aiheessa Ristiretket
Maanviljelyskansa ja metsästäjä-keräilijät pystyy elään rinnakkain, koska elämäntavat on erilaiset. Toiset mettästää isolla alueella ja toiset rainaa peltoa ja kykkii niitten keskellä. Ne ei vaan pahemmin oo toistensa tiellä.

Nää elämäntavat on geeneissä eikä maanviljelykään oo pohjoseen koskaan kunnolla levinny. Meillä oli suurin osa väestöstä vielä satakunta vuotta takaperin jotain kaskenpolttajia, joille naurettiin Venäjällä kun ne ei halunnu levittää sontaa pellolle vaan poltti mieluummin mettänsä loppuun.

Tässä on ollu kaks isoa muuttoliikettä, joista toinen on tullu Lähi-idästä ja toinen Kaukoidästä. Kumpanenkaan ei oo kunnolla tullu Pohjoismaihin tai Itä-Eurooppaan ja Saksaan asti ja sen takia kansat on jotain kusipääsosialisteja, joista ei oo oikein mihinkään. Ei osata mettästää eikä viljellä maata vaan kaikki pannaan tasaseks ja ens vuoden ruokapuolta fundeerataan ens vuonna.

Tähän oireyhtymään liittyy kaikkee merkillistä, jota kannattais miettiä tarkemmin. Yks on tää pakonomanen siisteys. Jengi läpättää pölyrätti kädessä, että kaikilla on ainakin joku allergia kun elimistö ei saa yhtään harjotusta, mutta siivota vaan pitää. Toinen tähän liittyvä piirre on synteettinen ruokavalio, joka pitää olla kun allergioita on paljon.

Venäjällä, Etelä-Euroopassa ja Ranskassa on ihan erilaiset ruokakulttuurit eikä inssin suunnittelemalle einespaskalle pahemmin oo kysyntää, mutta nää vetää onnessaan lisäaineita.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

ykskertayks
Sivu luotiin ajassa: 0.179 sekuntia