Konspiraatio-keskustelussa tutkitaan politiikkaa ja maailmanmenoa. Vilunkimeno joutuu koville.

* Huippu videoita.

Lisää
8 vuotta 4 kuukautta sitten #27619 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
. -. -..- ... -.. -..--.
Fennovoima muuttui veriseksi
miehitykseksi miehitykseksi

Niinhän siinä taas sitten kävi. Kuten ydinvoimakeskustelussa AINA. YLE ilmoitti gallubinaan, ettei enää edes Fennovoiman omat osakkaat usko Fennmovoimalan -50% tappiotuotannon hankkeen olevan järkipohjilla.

Erityistä epäilyä herätti myös se, etteivät venäläiset tekaistut tilkefirman edustajat edes vaivautuneet keskustelemaan Suomen hallituksen kutsumana. Uusi määräpäivä oli ja meni ohi taas eilen. Venäläisiä ei tutusti näkynyt, eikä kuulunut!

Kuten AINA ydinvoimassa tapahtuu, kun ongelmat kasvavat yli sietorajan. POLIISIT kutsutaan paikalle aseineen ja KAIKKI keskustelu Fennovoiman ympärillä kylmästi PAKOTETTIIN LOPPUMAAN heinäkuun illasta 06 päivästä lähtien!

Ei taatusti kukaan enää usko, poliisien näin tultua paikalle. Että hankkeessa on ensimäistäkään rehellistä sivua dokumentoitavaa! Täysin käsittämätöntä ja edesvastuutonta. Tämä myös paljastaa, ettei Pyhäjokeen venäläiset armeijat ole tekemässä niinkään ydinvoimalaa. Kuin sinne eteen työnnettyä Pohjolan miehitykseen ja Itämerialtaan öljykaasuvarantojen kontrollin MERISOTATUKIKOHTAA!

Juuri kuten asiasta jo Magnussonin ennustus 1920 varoitettiin. Farssi muuttui siis heinäkuunalusta raa'aksi ja väkivaltaiseksi miehitykseksi ja Suomen kansan tappaminen ydinvoimin saa yhä hirveämpiä muotojaan..

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 4 kuukautta sitten #27636 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
Arto Lauri 123. EvolutionArto Lauri 122. GorbatsovFinland 100% occupied
corruption corruption

I wrote of Sonera forum. I was more than surprised when in the summer of that forum moderator totally sent me the English commentary on the reasons why the writings were banned! Completely absurd situation! Finland censored NETs traffic to the NSA and the CIA Organizations like. Which, to top it all are 100% not speak foreign languages.

Unaware of what is actually written in the forum! The CIA has taken the attitude that people in Finland Nets censored completely regardless of what people really write! .. You heard quite correct. The CIA has just decided to close certain professional and hazardous writers mouths. As I like TVO / nuclear 30Y to write professional experience. Not because I do not know. But because I actually know what nuclear power really is!

Fennovoima project progressed in the summer of 2015 the situation. Where the Russian proportion had risen to an unsustainable high in the project. Finns share constantly decreases. It was found as an emergency that Russian owners is limited to 40%. Just do not be misled investors in place of the area. Fortum's 15% share of the Finnish wrecked disputes with Russian energy companies.

His replacement was purchased from Croatia registered and invented 100% of the 9% share of Russia's billionaire-owned. 26 000e The company was allowed to catch approximately 10 000- fold 150miljoonan property! When the project was unveiled to the press. KTM decided to simply encrypt the entire criminal project information !. Such openly resorting to criminal corruption, because it is a nuclear power, and Russia! The most dangerous nuclear weapons factory in the project through the World!

Suomi 100% miehitetty
korruptio korruptio

Kirjoitin Sonera foorumissa. Olin enemmän kuin hämmästynyt, kun kesällä kyseisen foorumin moderaattori lähetti minulle täysin englannin kielisen kommentointinsa syistä miksi kirjoitukseni oli bannattu! Täysin järjenvastainen tilanne! Suomessa sensuroi nettien liikennettä NSA ja CIA kaltaiset organisaatiot. Jotka kaiken kukkuraksi ovat 100% kielitaidottomia.

Tietämättömiä siitä mitä foorumissa oikeasti kirjoitetaan! CIA on ottanut asenteen, jonka mukaan ihmisiä Suomen neteissä sensuroidaan kokonaan riippumatta siitä mitä ihmiset oikeasti kirjoittavat!.. Kuulitte ihan oikein. CIA on vain PÄÄTTÄNYT sulkea tiettyjen ammattimaisten ja vaarallisten kirjoittajien suut. Kuten minun kaltaisen TVO/ ydinalan 30y kokemuksella kirjoittavan ammattilaisen. Ei sen takia, etten tiedä. Vaan sen takia, että todella tiedän mitä ydinvoima oikeasti on!

Fennovoima hanke eteni kesällä 2015 tilanteeseen. Jossa venäläisten osuus oli noussut hankkeessa kestämättömän korkeaksi. Suomalaisten osuuden jatkuvasti laskiessa. Keksittiin hätäratkaisuna, että venäläiset omistajat rajataan 40%. Kunhan vaan tilalle saadaan harhautettua sijoittajia Euroopan alueelta. Fortumin 15% Suomalaisten osuus romuttui kiistoihin Venäjän energiayhtiöiden kanssa.

Tilalle hankittiin Kroatiaan rekisteröity ja keksitty 100% Venäjän miljonäärin omistaman yhtiön 9% osuus. 26 000e Yhtiö päästettiin kiinni liki 10 000- kertaiseen 150miljoonan omaisuuteen! Kun hanke paljastettiin lehdistöön asti. KTM yksinkertaisesti päätti SALATA koko rikollisen hankkeen tiedot!. Tällaista avoimesti rikolliseen korruptioon turvaudutaan, koska kyseessä on ydinvoima ja Venäjä! Vaarallisin ydinaseiden tehdas hanke kautta Maailman!

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 4 kuukautta sitten #27647 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
Nettipoliisiosaston virallinen tiedote 13. 07.2015

A. Lauri on paljastuksillaan tehnyt nyt NIIN paljon hallaa, vahinkoa rahasta suojaamallemme ydinalan salaisuuksille. Että olemme pakkotoimin päättäneet sensuroida massoittain. IL-foorumeista lukien myös kaikki hänen kirjoituksensa!

Syynä mm seuraavaa:

- Arto Lauri tuli paljastaneeksi Itämerialtaan kilometriset öljykaasuvarannot. Ja nyt kun alueelta paljastui JO venäläisten tilaamat öljynporauslautatkin erikoislain suojaamana. Tilanne salata tällaista faktaa tulee meille nyt ja jatkossa kestämättömiksi!

- Arto toi julkisuuteen tiedon, että Suomen kallioperästä voidaankin todellisuudessa porata reilusti yli 100C asteista ikuista ja puhdasta geotermistä lämpöä. Nyt juuri on saatu jo 40 000kW pilottihankkeetkin ST1 toimesta kenttätöihin. Me Suomen IAEA toimin läpeensä voidellut viranomaiset emme kerta kaikkiaan enää PYSTY salaamaan kunnolla meiltä pyydettyjä asioita. Koska kohta koko Suomen kansa nauraa meille paljastuneina valheinemme!

- Arto mokoma on sanonut myös, että 2008< eteenpäin ydinala on energiana loppunut. Ja tonneittain/y ilmakehään Pu-239 ionikaasujaan pumpanneet paljastuvat ydinvoimalat on PAKKO sulkea lähivuosina kaikkialla uhkaavan ydinekotuhojen etenemisiin. Nyt niin Eurooppa, kuin jopa USA ovat lähteneet kaiken kukkuraksi hätäpaniikissaan etuajassa purkamaan ydinteollisuutta ja ajamaan konkursiin Arevan kaltaisia viimeisiäkin ydinalansa yhtiöitä. Samalla kaatuvat lahjusten maksukoneistomme myös Suomi sektorillamme. Me Suomen viranomaiset emme yksinkertaisesti enää JAKSA TÄLLAISTA!. . NiiSK!. . ..

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 4 kuukautta sitten #27676 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
Arto Lauri 124. HealthArto Lauri 123. EvolutionHome forum 07.2015
The subject of the RT / Kazastan uranium mines carbon monoxide

* I have to put this Kazastanin uranium mines nuclear apnea related discussions in public. Now even the online cops begin to clearly realize what people had in common Arto Lauri said the videos TVO nuclear power plant workers "sleeping sickness" and Kazastaninin and hundreds of thousands of saiga antelopes uranium emissions at the killers represent.

* None other than Arto not ydinapnean phenomenon not previously been able to publicly discuss. Now, for the first time in the world to kill ionization gases reached the public domain granting Kazastanin, Russian and Czech researchers in the uranium mines emissions. That even in this case, Arto has again been undeniably gloomy encrypted Nuclear killer gas for exposing information in the right.
-
Tero
-Häkää Not usually uranium mines. Methane maybe.

Raija Page
* As in the old uranium mines NOT guaranteed to explode!
However, carbon monoxide is formed huge amounts. When the radiation ionization change of oxygen by removing electrons .. ++ ions. Super Highly adherent to an oxygen radical. Those who burn into methane to carbon unburned!
This is quite essential to understand in that uranium hell-sharing story!

cosmich
- You are here yes right. X Mark the check wall.

Tero
- Gamma rays, radiation is known as the oxidizing reagent.
- For example, methane is oxidized very low atmospheric pressure and high temperature, such as a car engine. Carbon monoxide is a very mysterious product, as a rule, oxidation will only carbon dioxide. In the process need to be a lack of oxygen. Under the earth there is a lack of oxygen! Methane is oxidized very slowly diluted with air and ONLY photons. (I mean the radiation energy!) Of radiation formed by ozone is also accused of the cause of an intermediate step. Articles also mentions the carbon monoxide (CO). Which will be the concentration of oxygen in the underground uranium mine fields, like from air 21% oxygen.

So, I chained my witch chemicals, and as a chemist in the end I realized how the methane comes through formic acid carbon monoxide, CO. No problem. please continue.

environmentofearth.wordpress.com/…/methane-cycle-i…/

Etusivu foorumi 07.2015
Aiheena RT/ Kazastanin uraanikaivosten häkä

* Täytyy laittaa tästä Kazastanin uraani kaivoksien ydin apnea liittyvää keskustelua julkisuuteen. Nyt jopa nettipoliisit alkavat selvästi oivaltaa mitä yhteistä Arto Lauri videoissa mainitut TVO ydinvoimalan työntekijöiden "unitaudin" ja Kazastaninin kansaa ja sadat tuhannet saiga antiloopit uraanin säteilypäästöinä tappajina edustavat.

* Kukaan MUU kuin Arto ei ydinapnean ilmiöstä ole kyennyt aiemmin julkisesti keskustelemaan. Nyt ensimmäisen kerran Maailmassa tappavat ionisaation kaasut pääsivät julkisuuteen Kazastanin, Venäjän ja Tshekin tutkijoiden myöntäessä ne uraani kaivosten päästöinä. Että tässäkin asiassa Arto on ollut jälleen kiistatta oikeassa paljastettuaan synkkiä salattuja ydinalan tappajakaasujen tietoja.
-
Tero
-Häkää ei yleensä ole uraanikaivoksissa. Metaania ehkä.

Raijasivu
* Niin vanhoissa uraanikaivoksissa EI taatusti räjäytellä!
Häkää kuitenkin muodostuu valtavat määrät. Kun säteilyn ionisaatio muuttaa hapen elektroneja irrottamalla ++..ioneiksi. Superherkästi kiinnittyviksi happiradikaaleiksi. Jotka palavat kiinni metaanin hiileen PALAMATTA !
Tämä on ihan keskeistä ymmärtää tuossa uraanihelvetistä kertovassa jutussa!

cosmich
-- Olet tässä kyllä oikeassa. X Ruksi seinään.

Tero
- Gammasäteet, säteily tunnetaan hapettavana reagenssina.
- Esimerkiksi metaani hapettuu kovin huonosti ilman painetta ja korkeaa lämpötilaa, kuten auton moottorissa. Häkä on varsin mystinen tuote, sillä yleensä hapettuessa tulee vain hiilidioksidia. Prosessissa täytyy olla hapen puutetta. Maan alla on hapen puutetta! Metaani hapettuu hyvin hitaasti laimennettuna ilmaan ja VAIN FOTONIEN avulla. (Siis säteilyn energialla!) Säteilyn muodostamaa otsonia on myös syytetty aiheuttajana välivaiheeksi. Artikkelit mainitsee myös hään (CO) . Jota tulee hapen pitoisuuden ollessa maan alla uraanikaivoskentillä, kuin suoraan ilman 21% hapessa.

Niin, kelasin noita kemikaaleja, ja kemistinä lopulta käsitin miten metaanista tulee muurahaishapon kautta häkää, CO. No problem. jatkakaa.

environmentofearth.wordpress.com/…/methane-cycle-i…/

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 4 kuukautta sitten - 8 vuotta 4 kuukautta sitten #27681 : Antero
Vastaus käyttäjältä Antero aiheessa * Huippu videoita.
Vennovoiman suomalainen omistus ei täytä heinäkuun alussa jätetyn hakemuksen vaatimuksia.

Omistaja on yhtiön osakkeenomistaja, ei sellaisen hankkimista neuvotteleva taho. Migrit oli selvityksen mukaan vasta arvioimassa sopimuksia. Uusien suomalaisten yhtiöiden omistajat olivat tehneet sitoumuksen 25%:sta, mutta perustettavat yhtiöt eivät liene sitoutuneet Mankala-vastuuseen. VSF:n olisi täytynyt toimittaa Mankala- sopimukset, muut sitoumukset ja osakasrekisteri 30.6.2015, josta kävisi ilmi 60 % tosiasiallinen yhtiön Mankala-vastuuseen ja rahoitukseen sitoutunut omistajakunta. Hakemuksen perusteella tällaisia ei ole.


Lisäksi Intiassa vastaavan kaltainen voimala mikä vennovoimalle rakennettaisiin, on osoittautunut sudeksi ja sillä ei ole vaadittua hyväksymistä myönnetty.


Aiheesta mielenkiintoinen kirjoitus usarin puheenvuorossa liitteineen jotka ei harmittavasti ainakaan tapletissa näy...


jarinatunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/198...mistus-on-kelvotonta
Viimeksi muokattu: 8 vuotta 4 kuukautta sitten Antero. Syy: tekstin fiilausta

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 4 kuukautta sitten #27710 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
- Joo tulemme taas näkemään sellaista huijausvääntöä tämänkin Fennovoimalan ympärillä, että oksat pois!
- Pekkarinenkin jo aukoi päätä, että voisi opettaa miten asiassa kannattaa HUIJATA OMAA ydinvastaista KANSAA!
- Thanks Anterolta hyvä linkki.
_________________________________

Arto Lauri 125. DielektricArto Lauri 124. HealthChemitrail aluminum

I have for years come to develop ways and techniques to get PHYSICALLY closed chemitail aluminum use. The substance is notorious for its ability to tyhmentää victims. It has therefore been particularly important for me to get out of metal.

Aluminum is applied to 0.1mm size made of fused glass beads industrially surface. That, however, aluminum already degraded atmospheric radiation and the remaining only a flawless round glass beads of rain waters. Water destroys the rest of electrolytic aluminum residues in an instant.

Summer 2015 brought once again an entirely new way to distribute this electronically saturated aluminum for the destruction of mankind. Millions of cargoes chemitrail aluminum conspicuous by their absence still of microscopic images. But, fortunately, finally, I developed directly from the air ionizer market receivables sampling systems. And the rest is legendary. At long last I present to you the world's first documentaries on the subject.

What kind of a scary sharp spike and it is only 0.1mm sized aluminum fog with citizens IAEA action now poisoned. Thanks for nuclear power plants of tonnes of Pu 239 channel radiation ions. Today, upon purchase of one hundred billions of euros chemitrail machines such gleaming killer. Similar images you have not seen ever, anywhere before!

kuvapilvi.fi/k/y16b.jpg


kuvapilvi.fi/k/y1eO.jpg


kuvapilvi.fi/k/y1ep.jpgChemitrail alumiinia

Olen vuosien ajan koittanut kehittää tapaa ja tekniikkaa saada FYYSISESTI kiinni chemitail käytön alumiinia. Aine on surullisen kuuluisa kyvystään tyhmentää uhreja. Siksi metalli on ollut minullekin erityisen tärkeä saada selville.

Alumiinia on levitetty teollisesti tehtyjen 0,1mm kokoisten sulatettujen lasikuulien pinnalla. Siitä kuitenkin alumiini hajoaa jo ilmakehän säteilystä ja jäljelle jäävät vain virheettömän pyöreät lasikuulat sadevesiin. Vesi tuhoaa elektrolyyttisesti loputkin alumiinin jäämät hetkessä.

Kesä 2015 toi jälleen täysin uuden tavan levittää tätä elektronikylläistä alumiinia ihmiskunnan tuhoksi. Miljoonat lastit chemitrail alumiinia loistivat poissaolollaan mikroskooppikuvissa silti. Mutta onneksi viimein kehitin suoraan ilmasta ionisaattorilla saatavat näytteenoton systeemit. Ja loppu on legendaarista. Vihdoin viimein voin esitellä teille Maailman ensimmäiset dokumentit aiheesta.

Millaisilla pelottavan terävillä ja piikkisillä vain 0,1mm kokoisilla alumiinisumuilla kansalaisia IAEA toimin nykyään myrkytetään. Kiitos ydinvoimaloitten tonnien Pu- 239 kanavasäteilyn ionien. Nykyään päällemme sataa miljardeilla euroilla ostettua chemitrail koneista tällainen kiiltelevä tappaja. Vastaavia kuvia ette ole nähneet koskaan, missään ennen!

kuvapilvi.fi/k/y16b.jpg


kuvapilvi.fi/k/y1eO.jpg


kuvapilvi.fi/k/y1ep.jpg

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

ykskertayks
Sivu luotiin ajassa: 0.300 sekuntia