Konspiraatio-keskustelussa tutkitaan politiikkaa ja maailmanmenoa. Vilunkimeno joutuu koville.

* Huippu videoita.

Lisää
7 vuotta 7 kuukautta sitten #27367 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 117. Cabling


Arto Lauri 119. President


Arto Lauri 116. Oil


Fukushima death camps 06.2015!
the destruction of the camp to destroy the camp

How many people are paying attention, that the Fukushima tapahtumnien witnesses. The nuclear industry job slaves not interviewed a single little video? Originally strange, why does anyone still does not dare to tell.

As the industry pioneer Arto Lauri makes the nuclear industry insider transactions? The following video to drop the rest of the scales in the People's eyes: "TEPCO has changed the whole Fukushhimassa olleitten 6 completely frustrated the exploded reactors are fuels from construction sites" concentration camps of work "With thousands of nuclear slaves toil and die 100% silently growing sufferings.!

Soldiers and policemen terrorizing the core of slaves. As many as 4 300 radiological dead already! Quantity means of TVO's people in proportion to the slaves. In practice, every single one who worked in Fukushima 2011. Simply have already been killed and destroyed, radiation forced labor camp. .! Before you are able to give its opinion on the first either have occurred!Fukushimna kuoleman leirit 06.2015!
tuhoamis leiri tuhoamis leiri

Moniko on kiinnittänyt huomiota, ettei Fukushiman tapahtumnien silminnäkijöitä. Ydinteollisuuden työn orjia ole haastateltu ainoaankaan videoon? Perin kummallista, miksi ei kukaan edelleenkään uskalla kertoa.

Kuten alan pioneeri Arto Lauri tekee ydinalan sisäpiirin tapahtumista? Seuraava video pudottaa loputkin suomut kansan silmistä:" TEPCO on muuttanut koko Fukushhimassa olleitten 6 täysin tyhjiksi polttoaineistaan räjähtäneet reaktoriensa työmaat "työn keskitysleireiksi". Joissa tuhannet ydinalan orjat raatavat ja kuolevat 100% vaieten kasvavista kärsimyksistään!

Sotilaat ja poliisit terrorisoivat ydinorjia. Peräti 4 300 säteilyyn kuollutta jo! Määrä tarkoittaa TVO:n orjien väkeen suhteutettuna. Käytännössä joka ikinen joka työskenteli Fukushimassa 2011. Yksinkertaisesti on jo kuollut ja säteilytyön pakkoleirillä tuhottuna. .! Ennen kuin on kyennyt antamaan ensimmäistäkään lausuntoa tapahtuneista!


Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
7 vuotta 7 kuukautta sitten #27410 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
-.- - k .-.- .. - .--.
_________________________________

Arto Lauri 118. Chemitrail 6


Arto Lauri 117. Cabling


Nano-particles are too small
through the through through the

The vast majority of air cleaners now use mesh filters that trap particles from the air. But such random screens is a fundamental limitation. Larger particles effectively loukuttavat again to let the smaller particles easily through. Measure the effectiveness of consumer air filtration, a standard was developed called HEPA. In order to meet the HEPA specification, the filter is removed 99.97% of all particles greater than 0.3 microns.

Under normal conditions, the HEPA filter should be a good filter at home, but when it comes to chemtrails, this type of filter is ineffective. Super-small nano-sized chemtrail particles pass through a HEPA filter. This fact alone makes the most of modern home air cleaners useless against chemtrails. This is one of the reasons why chemitrail chemtrails is made deliberately nanoparticles.

Nano-hiukkaset ovat liian pieniä
läpi läpi läpi läpi läpi

Valtaosa Ilmanpuhdistimista nykyään käyttää mesh suodattimia, jotka sitovat ilmasta hiukkaset. Mutta tällaisessa satunnaisessa sihdeissä on perustavanlaatuinen rajoitus. Suurempia hiukkasia tehokkaasti loukuttavat taas päästää pienemmät hiukkaset helposti läpi. Tehokkuuden mittaamiseen kuluttajien ilmansuodattimiin, standardina kehitettiin nimeltään HEPA. Vastatakseen HEPA erittelyyn, suodattimen on poistettava 99.97% kaikista hiukkasista, jotka ovat suurempia kuin 0,3 mikronia.

Normaalioloissa, HEPA-suodatin olisi hyvä suodatin kotona, mutta kun on kyse kemikaalivanoista, tämän tyyppinen suodatin on tehoton. Super-pieni nano-kokoinen chemtrail hiukkaset kulkevat läpi HEPA-suodattimen. Tämä seikka yksin tekee suurimman osan nykyaikaisen kodin Ilmanpuhdistimista hyödyttömiä kemikaalivanoja vastaan. Tämä on yksi niistä syistä, miksi chemitrail kemikaalivanat on valmistettu tarkoituksella nanohiukkasista.

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
7 vuotta 7 kuukautta sitten #27466 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
.-.-..-..-.--.--.----
_________________________________

Arto Lauri 121. ARMAGEDDON


Arto Lauri 118. Chemitrail 6


Billenbergin meeting of June 2015 is a milestone
III World War III World War

Europe is divided into right now the world again, as the Yalta meeting once. One of the state is out of the crowd. The G-8 meeting of countries have already been thrown out of Putin, Russia. It is precisely the United States is now led by the new limits.

And Russia may be up for grabs in this winning hand of cards. China is a big mystery. The US has promised China the rights of the Russian Siberian natural riches! China also intends to specifically there. But not so, how the US now plans. China plans to benefit from the coming of the world's richest nation taking advantage of the power of the United States of weapons. Teaming with Russia to be afraid of Putin.

Even in the Bible and Nostardamus predicted how the yellow color of salmon will be 200 million strong army to Asia all the way to the border of Armageddon Israeli courts. Only when the Russian armies 5 / sixth of being destroyed. Russian power is lost. Europe also won the battle no longer needs help after this. Israel and will change. Armageddon is a turning point in the world where boundaries are created from scratch. Where the Chinese will get power over the Russian power.

Billenbergin kesäkuun kokous 2015 on rajapyykki
III- maailmansota III-maailmansota

Euroopassa jaetaan juuri nyt maailma uudelleen, kuten Jalta kokouksessa aikoinaan. Yksi valtio on joukosta poissa. G-8 maiden kokouksesta jo ulos heitetty Putin, Venäjä. Nimenomaan USA on nyt vetämässä rajat uusiksi.

Eikä Venäjä saa tässä jaossa käteensä voittavia kortteja. Kiina on suuri arvoitus. USA on luvannut Kiinalle oikeudet Venäjän Siperian luonnon rikkauksiin! Kiina myös aikoo nimenomaan sinne. Mutta ei niin miten USA nyt suunnittelee. Kiina aikoo hyötyä tulevana maailman rikkaimpana valtiona hyötyen USA aseitten mahdista. Liittoutua myös Venäjän pelkäävän Putinin kanssa.

Jo Raamatussa ja Nostardamus ennustivat miten keltaiset lohen väriset tulevat 200 miljoonaisella armeijallaan Aasiasta aina Euroopan rajalle asti, Israelin Armageddonin kentille. Vasta kun Venäjän sota joukoista 5/ kuudesosa tuhotaan. Venäjän mahti katoaa. Myös taistelun voittanut Eurooppa ei enää kaipaa apua tämän jälkeen. Israel nousee ja muuttuu. Armageddon on oleva käännekohta jossa Maailman rajat luodaan kokonaan uudestaan. Jossa myös Kiina tulee saamaan vallan yli Venäjän mahdin.

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
7 vuotta 7 kuukautta sitten #27467 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
Tässä katsoin, että saittini on täällä ylivoimaisesti luetuin määrältään.
Täällä on saanut kirjoitella poikkeuksellisen sivistyneessä ilmapiirissä vuosikaudet. Ilman että nettipoliisien oksenteet on häirinneet. About 100 lukuhittiä/ essee! Taitaa olla ihan kärkilukuja materiaaleilleni. Videoillakin kertynyt 160 000 hittiä jo!

En tarkemmin tiedä miten juuri tämä foorumi ON kyennyt vastustamaan liki ainoina saarekkeina noita nettien foorumeja tuhoavia poliisien ja armeijan kybersotayksikköjä? Mutta pitäkää tyylinne. Aivan selvästi systeemistänne täällä Anteron foorumissa tuntuu pitävän moni muukin. Harva juuri uskaltautuu kommentoimaan juttujani. En tiedä mitä sitten kertonee. Ehkä sillä on osansa myös siihen, miksei poliisit riehu tänne banni herjoineen.

Eli tällaista! Oma ongelmansa tietysti kertoilla asioitaan, kun kansalla ei ole antaa palautteitaan. Yotubeen sentään jotain löytyy sanojilta. Toisinaan tännekin jotain kertoilen, että kyllä näitä myös minä pidän silmällä. Informoikaa kavereillenne näistä videoista. Niin Maailmalla alkavat ymmärtää mistä näissä on kyse. Kiitos ja nähdään.)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
7 vuotta 7 kuukautta sitten #27469 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
TS. Artikkelin mukainen uraanijätteen volyymi
laskentaa laskentaa laskentaa

IL- foorumi 06.2015 KLS
"Kuutiokilometri (1 km³) on nimittäin miljardi (1 000 000 000), ei miljoona (1 000 000) kuutiometriä. Niinpä 500 miljoonaa kuutiometriä ei ole 500 kuutiokilometriä vaan 0,5 kuutiokilometriä. Tulokseksi on tuhat kertaa liian suuri.

Lainaus:
Jos oletetaan esim. ydinlauhdealtaan Selkämeren keskisyvyydeksi 100m, niin tätä tilaa täytettäisiin vuosittain 71km*71km!!

Vaikka olettaisimme, että se kaivosjäte koko EU:n alueelta jostakin syystä kipattaisiin kaikki Selkämereen, edellä mainitsemasi laskuvirheen vuoksi sitäkin olisi vain tuhannesosa väittämäsi määrästä. Sillä ei voitaisi täyttää sieltä kuin noin 2,2 km * 2,2 km vuodessa."
---
* Laskettaisiinko sitten VAIHTEEKSI myös sinun keksimiin ns. "virheisiin ja mallinnuksiin? " Homman kaavahan lähti lehden artikkelista: Maailmamme hukkuu yksinkertaisesti pelkkään paskaan T.S.29.11-07 todentaa.

Eli saatiin pohjaksi: OL-1 laitos kasvattaa tätä jätetunkiota 14 200 000 000kg lisää/v /0,1% suomalaisuraanimalmilla ja n.1000MW ydinvoimalan uraaninsa vuosipoltolla laskien. 14,2milj.t/50milj.= 28%/ laitos koko Suomen jätteen osasta. Ja sinä siis sait ydinvoimalan tuottamaksi lähtöjätteeksi kiintokalliona 4,4km2 ja paksuutena hurjat 100m.

Korjaillaanpa sitten valheitasi asiassa. Niin, että KAIKKI tajuavat mistä ne tulevat kaavaasi:

A/ Tuossa laskettiin 0,1% uraanimalmeilla. Mutta kun Euroopan uraanit eivät ole Talvivaarassa kaivetaan 0,02% uraaneista. Kerroin 5!

B/ Talvivaaran virallinen uraanin tuotanto 145km2 kokoisessa louhoksessaan PITI olla 600 000kg/y. Mutta. . . Ja tämä on tärkeintä! Turun sanoman laskuissa EI huomioitu lainkaan, että saanto olikin häviöt huomioiden Pekka Perän /YLE tietojen mukaan 200kg/y. Ja virhe tästä 500 000kg/y/ 200kg= 2 500 kertainen.

Summataan saldoa opiksesi ja ojennukseksi. 5* 2 500= 12 500!
Väitit, että alkuperäinen laskelmani 5 000km2/y olisi jotenkin väärin perustein? Esitit itse, että 5km2 olisi todempi? Todellisuus tulee sitten tässä:

12 500* 5km2= 62 500km2= 250km * 250km kokoinen ala!! Suomi olisi tuolla TS. artikkelin vauhdilla peitettynä 100m paksuun uraanijäteliejuunne VAIN 6 vuodessa!
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: Antero

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
7 vuotta 7 kuukautta sitten #27480 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
121 Rules!. .
WoHOOO!!!!

Taisinkin sohaista TÄLLÄ 121 videon paljastuksellani NSA/CIA/SUPO loiseläjiä kunnolla navan alle. Kun sain ENNNENÄKEMÄTTÖMÄN SUUREN SAALIIN POLIISILUKIJOILTA alapeukkuja! Sensurointia ja vaikka mitä merittäin! Aikaisemmat ennätykseni rikottu KAIKKI!. Tätä "herkkua" pitää saada PALJON TEHTYÄ LISÄÄ.

.-.-..-..-.--.--.----
_________________________________

Arto Lauri 121. ARMAGEDDON

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

ykskertayks
Sivu luotiin ajassa: 0.368 sekuntia