Konspiraatio-keskustelussa tutkitaan politiikkaa ja maailmanmenoa. Vilunkimeno joutuu koville.

* Huippu videoita.

Lisää
7 vuotta 10 kuukautta sitten #26242 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 102. Burn-up in the limitArto Lauri 101. Harrisburg, Faraday engineWhy do states selects the wind?
the wind comes from the wind comes from the wind comes

Western Finland journal read publication 02/26/2015:
Nuclear power companies to build interest in the Fennovoima-1, OL-3-4 and lo-3, such as nuclear power plants has fallen to zero. Why? The core companies of interest puutteeseensa answer is clear. The current nuclear electricity available 3,5snt / kWh to the falling prices is simply not economically viable to build! Multiply the nuclear power industry directly.

Asked by a journalist why, respectively, wind power plants will be built, and also want to build? The answer comes as off the shelf. "Of course, the state wishes to support the form of energy produced by the kWh price is only 5snt / kWh. Much rather than the more than 3 times more expensive future 15snt-37,5snt / kWh paying MOX / nuclear power."

These discussed the types of energy in project heavier the additional criterion is also the EU's fine sanctions. The fact that Europe should build a really clean new energy capacities. Without that the continent should be 100% dependent on Russian and isotopic uranium imports of the European uranium mining ceased completely in 2008.

Price 350-fold

Amazingly this is the core force of the negative energy produced by the sheer raw energy PRICE!

Even if were to add the basic price of the current kWh of electricity 3,5snt / kWh, as nuclear power, it is already doing so 3,5snt * 350 = 12,25e / kWh !!!!!!!!!!!!

. Who in general was once so confused that even started to make a nuclear power such prices. Especially when all other known forms of energy the price is not as 3-10snt / kWh.

Miksi valtiot valitsee tuulivoiman?
tuulitulee tuulitulee tuulitulee

Länsi Suomi lehdessä luettu julkaisu 26.02.2015:
Ydinvoimayhtiöiden kiinnostus rakentaa Fennovoima-1, OL-3-4 ja lo-3 kaltaisia ydinvoimaloita on laskenut olemattomiin. Miksi? Ydinyhtiöiden vastaus kiinnostuksen puutteeseensa on selvä. Nykyisillä ydinsähköstä saatavan 3,5snt/kWh laskeviin hintoihin ei ole yksinkertaisesti taloudellisesti kannattavaa rakentaa! Kerrotaan ydinvoimateollisuudesta suoraan.

Toimittajan kysyessä miksi vastaavasti tuulivoimaloita rakennetaan ja myös halutaan rakentaa? Vastaus tulee kuin hyllyltä. "Tietenkin myös valtio haluaa tukea energian muotoa jonka tuottama kWh hinta on vain 5snt/kWh. Paljon mieluummin kuin yli 3- kertaa kalliimmaksi tulevaa 15snt-37,5snt/kWh maksavaa MOX/ ydinvoimaa."

Näihin keskusteltuihin energialajien hankkeitten painavaksi lisäkriteeriksi on myös EU:n sakkosanktiot. Siitä, että Eurooppaan tulisi rakentaa oikeasti puhdasta uudisenergian kapasiteetteja. Ilman, että maanosa olisi 100% riippuvainen Venäjän isotooppilaitoksista ja uraanin tuonneista Euroopan uraanikaivosten lakattua kokonaan 2008.

Hinta 350- kertainen

Hämmästyttävää tässä ydinvoimassa on sen energia negatiivisesti tuotetun energian silkka raaka HINTA!

Vaikka laskisimme perus kWh hinnaksi nykyisen sähkön 3,5snt/ kWh, niin ydinvoimalle se tekee jo näin 3,5snt* 350= 12,25e/kWh!!!!!!!!!!!!

. Kuka ylipäätään on ollut aikoinaan niin sekaisin, että edes aloitti tekemään ydinvoimaa tällaisilla hinnoilla. Varsinkin kun kaikilla muilla tunnetuilla energian muodoilla ei hinta ole kuin 3-10snt/kWh.

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
7 vuotta 10 kuukautta sitten #26323 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 103. GICArto Lauri 102. Burn-up in the limit1003 SUPER DUTY. (Spallaatio)

02.07.2009. I have a very simplified question to which I would like a worthy answer. Uranium 235 is the ratio of neutrons and protons mm. PekkaJauhon books by 1.55. While the split in the groove in the Palladium in the two neutrons N / Z factor is not 1.3. This cracking to produce approx. 23kpl extra neutrons.

Each of uranium in breakage of the multiplied still "officially" released just 2,5neutronia. My question is more than astonishment that how this formed n.900% error is possible? Since the disintegration of 200MeV ergiassa can not be destroyed as a half-mass neutron binding energy. Luvin in the 1950s published in encyclopaedias mm. co. the process was reported to be released doubly very vaguely quantifiable neutrons. So astonishingly vague on and everything is all about?

Where do you think it will be 10-fold greater than the calculated neutron flux in the reactor enters into the hundreds of noticing when released to the environment?

Sent: Friday, July 03, 2009 2:24 PM Subject: Re: Spallaatio theoretical question.

Hello,

Such a question with you should turn to nuclear physicist by half!

health car. Kari Enqvist
............
Arto hello.

* Wait a minute ?. . .

* I understand that I asked our world-class professors are practically the Nobel class on the subject, which should be quite walkover represented by the doctrine of the plane? . .Anteeksi NOW to keep breath. . .Eli Point is SO stunning discovery, you will not able to / from the cat afraid to say ?. . .Huikeaa Absolutely.

* Such front must say, I do not even surprised! During those three decades, I have a quantum nuclear physics learning insider spent such a reaction was nothing short of odotetava. The nuclear sector as has always been so full of hidden failure, not on the side of such a solid foundation for breaking the wind is not new. How on earth did someone such a 900% error scam in the world of quantum nuclear physics the best professors could not get that, but 60v <?

1003 SUPERRASKAAT.(Spallaatioista)

02.07.2009. Minulla on varsin pelkistetty kysymys, johon haluaisin arvoisensa vastauksen. Uraani 235 on neutronien ja protonien suhde mm. Pekka Jauhon kirjojen mukaaan 1,55. Kun taas haljenneessa uranissa olevissa kahdessa palladiumissa neutronien N/Z kerroin on enää 1,3. Näin halkeaminen tuottaa n. 23kpl ylimääräistä neutronia.

Jokaisessa uraanin halkeamisessa kerrotaan silti "virallisesti" vapautuvan vain 2,5neutronia. Kysynkin enemmän kuin hämmästyneenä sitä miten tämä muodostuva n.900% virhe on mahdollinen? Koska 200MeV hajoamisenergiassakaan ei voi kadota kuin puolen neutronin massainen sidosenergiamäärä. Luvin myös, että 1950-luvuilla julkaistuissa tietosanakirjoissa mm. ko. prosessissa kerrottiin vapautuvan kaksin verroin erittäin epämääräisesti laskettavissa olevia neutroneja. Joten hämmentävän epämääräisestä asiasta kaikkineen on kyse?

Minne mielestäsi tuo 10-kertaa laskettua suurempi neutronivuo ajautuu sadoista reaktoreistamme vapautuessaan huomaamatta ympäristöön?

Sent: Friday, July 03, 2009 2:24 PM Subject: Re: Spallaatioteriakysymys.

Hei,

Tällaisen kysymyksen kanssa kannattaa kääntyä ydinfyysikon puoleen!

terv. Kari Enqvist
............
Arto hei.

*Hetkinen?. . .

*Kysyin ymmärtääkseni maamme huippuluokan professorilta käytännössä Nobel-luokan asiasta aiheesta, jonka pitäisi olla ihan läpihuutojuttu edustamassasi oppitasossa? . .Anteeksi NYT pitää vetää henkeä. . .Eli aiheeni on NIIN mykistävä löydös, ettet osaa/uskalla siitä kissaa sanoa?. . .Huikeeta kerrassaan.

*Tällaisen edessä täytyy sanoa, etten EDES hämmästy! Niinä 3 vuosikymmeninä, jotka olen kvanttiydinfysiikan sisäpiiriläisenä oppimiseen viettänyt tällainen reaktio oli suorastaan odotetavissa. Ydinala kun on aina ollut niin täynä salattuja kupruja, ettei siinä sivussa tällaisen kivijalan murtuminen tuuleen ole uutta. Miten i h m e e s s ä joku tällainen 900% virhehuijauksen on maailman kvanttiydinfysiikan parhaimmistoprofessuurit kyennyt ohittamaan tuosta vaan 60v<?

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
7 vuotta 10 kuukautta sitten #26371 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 104. GRAVITONArto Lauri 103. GICJapanese TV interview

Yeah, actually, I was just in the evening at 18:00, and on this day 25.03.2012 to meet again in Japan on the TV staff. Had indeed come to Finland. How to be a little were obviously familiar with the Fukushima theorema my video, or something like this. But the one everyone wanted to meet our country's best-known quantum nuclear physics expert professional Eurajoen church in the village.

Well yeah the surveyed agreeing places landline telephone brisk hour before I left. There is hardly a surprise to me who know that, once again Vuojoki pig head the police had illegally. Thus, a certain secret listened to our country's most feared definitely call. After around 18 kurvasin agreed to the parking lot. Were "invalidipoliisien boy couples" waiting for me a true shame, provoking therefore invalid in place. As on the other hand Vuojoki agree with the police. As soon as me after seeing the Ministry of the Interior sent a notification that I was speculatively spot.

Well, the interview was working just fine. NHK was, therefore, the Japanese head of TV detectives interviewed the van. Just fairly young crowd, three men and a woman. Which could otherwise quite well to my surprise, not only in Finland. So well had tuned my style when I started the free multiplication with the Olkiluoto tektoniikoista. Methane gas clathrate in the explosion at Olkiluoto. Radiation TVO's chimneys flight Hilen black boiled dry linuista. Oh, and of course, the US agents in Swiss accounts rejected by the silence of the money to go in. Correctly were satisfied with the way I put things. Just as is, and I have seen all of them.

Well as usual a black Volvo was followed by the police in the rear bumper the entire 17 km return trip up my yard. Oh What a while that the Ministry of the Interior Vuojoki shit police followed closely poignancy. Volvo, incidentally, was a v i n one stomach, but shit. Maybe tighter budget or what ?. . I do not tell my future in all this any more. That SUPO- pellet immediately know all free of charge.

PS. Guess what was the interview almost immediately on top? How can you be so brave so dangerous nuclear sector? So, so you think about why that took place in the message behind the Earth?

Japanin TV haastattelua

Joo tosiaan olin juuri illalla kello 18:00 ja tänä päivänä 25.03.2012 tapaamassa jälleen Japanin TV:n henkilöstöä. Olivat tosiaan tulleet Suomeen. Kuinka ollakaan olivat ilmeisesti tutustuneet Fukushima theorema videooni, tai jotain tällaista. Mutta yhtä kaikki halusivat tavata maamme tunnetuimman kvanttiydinfysiikan ammattiosaajan Eurajoen kirkonkylässä.

No joo asiasta tiedusteltiin sopien paikat lankapuhelimella reipas tunti ennen lähtöäni. Tuskin minua tunteville yllätys, että jälleen kerran Vuojoen sikaniskapoliisit olivat laittomasti. Niinpä tietty salakuunnelleet maamme ehdottomasti pelätyimmän puheluni. Kun 18 paikkeilla kurvasin sovitulle parkkipaikalle. Olivat "invalidipoliisien poikaparit" minua odottamassa härskisti tosi provosoiden siis invalidi paikallaan. Kuten toisaalta Vuojoen poliisille kuuluu sopia. Heti minut nähtyään lähettivät ilmoituksen sisäministeriölle, että olin laskelmoidusti paikalla.

No haastattelu toimi ihan hyvin. NHK oli siis Japanin pää TV:n porukat haastattelemassa pakettiautossa. Ihan nuorehkoa porukkaa, kolme miestä ja nainen. Joka osasi muuten ihan hyvin suomeakin yllätyksekseni. Eli hyvin olivat kuulolla kun aloin vapaatyyliini kertoilla Olkiluodon tektoniikoista. Metaani kaasu klatraatti räjähdyksineen Olkiluodolla. Säteilystä TVO:n savupiipuissa lennosta hilen mustiksi kiehuneista linuista. Niin ja tietysti USA:n agenttien Sveitsin tileilleen hylkäämiäni vaikenemisrahojakaan unohtamatta. Oikein olivat tyytyväisiä tapaani esittää asiat. Juuri kuten on ja olen i t s e ne kaikki nähnyt.

No kuten tapaan kuuluu musta POLIISIEN Volvo seurasi takapuskurissani koko paluumatkan 17km kotipihalleni asti. Ai että olipahan taas sisäministeriön Vuojoen paskalakkien seurankipeys tiivistä. Volvossa muuten oli v a i n yksi paskamaha vaan. lieneekö budjetti tiukentunut vai mitä?. . Jatkostani en kerrokaan tähän enempää. Ettei SUPO- pellet heti kaikkea tiedä ilmaiseksi.

PS. Arvatkaas mikä oli haastattelussa liki välittömästi päällimmäisenä? Miten voit olla noin r o h k e a näin vaarallisella ydinalallasi? Niinpä niin miettikääs miksi tuo käytiin sanomassa maapallon takaa?

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
7 vuotta 10 kuukautta sitten #26488 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 105. Radiaton pressureArto Lauri 104. GRAVITONT&T VESI Tapio Ikkala, 22.3.2015, 19:08
YK: Vesipula uhkaa seuraavan 15 vuoden aikana

Maapallon vesivarannot vähentyvät - 40 prosenttia seuraavan viidentoista vuoden aikana, väittää YK:n uusi raportti. Kehityksen taustalla on teollisuuden lisääntyvä vedentarve, kaupungistuminen, sekä väestönkasvu.

Mikäli vesiresurssien kestävään hallintaan ei panosteta, maailman sosioekonominen järjestelmä tulee romahtamaan, raportin pääkirjoittaja Richard Connor kertoi Reutersille.

2050-luvulla kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja veden kysynnän odotetaan kasvavan 55 prosenttia. Suurin osa lisääntyvästä kysynnästä tulee kehittyvistä maista.

Monet kehitysmaiden suurkaupungit kasvavat hallitsemattomasti, eikä kaikille maalta muuttaneille voida välttämättä tarjota vedenjakelua. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain 34 prosenttia asunnoista on vedenjakelun piirissä, kun tämä luku oli vielä 1990-luvulla 42 prosenttia.

Vuoteen 2050 mennessä maailman ruoantuotannon täytyy kasvaa 60 prosenttia kasvavan väestön ruokkimiseksi. Elintarviketeollisuus kuluttaa jo nyt paljon vettä, ja YK:n laskelmien mukaan ruoantuotannon kasvu tulee nelinkertaistamaan sen vedentarpeen.

* Ehdottomasti suurin teollinen veden tuhoaja on kuitenkin ydinvoima. 1000MW reaktori tappaa 1 800L/s elinvedet. Kun toisaalta koko eteläisen pallonpuoliskon ylivoimaisesti suurin veden kuluttaja on Australian valtavat uraanikaivokset. Veden silmitön tuhoaminen on eräs kärkisyy pyrkiä pois juuri ydinvoimasta.

Raportissa ehdotetaan merkittäviä investointeja kestävään vesiresurssien hallintaan.

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
7 vuotta 10 kuukautta sitten #26489 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.


Arto Lauri 106. PINKArto Lauri 105. Radiaton pressureThe radiation pressure of 30mm OIL
==========================

In the latest music videos by 105 Arto showed how DIRECTLY beetanopeitten electrons surge of radiation source caused an exam, a minimum rating of 30mm oil statue of pressure build-up.

Old (1911) in the literature, very few have already been told how the physical photon radiation pressure are able to rotate the infinitely delicate movements of the paddle wheel in a vacuum.

But the essential difference between test systems. Even in those old journals Russian rule does not, however, been possible to make changes measured values ​​numerical form. Amazed hindsight, why not?

30mm height of the oil is not a stunningly large measurement standard. (Air pressure when there is a 10m water).

On the other hand brings paperless vacuum reading is more than a revolutionary FACT!

Arton used by the vacuum pressure, however, was only of the order 5Pa.
That is, 10 000mm / 100 000 = 0.5 mm water column.

So, however, received 30mm of oil pressure indicates a relatively large atomic plasma in a vacuum of a recurring radiation pressure. The pressure must be relative to the solar sail used in proton RADIATION fuel in space. Or even NASA spoken by ION engines spacecraft. Tellingly, that these things pressure values ​​have been reflected in any publications. So Arton test is here too, contributes to class of its own!

Säteilyn paine 30mm ÖLJYÄ
==========================

Viimeisimmässä videossaan 105 Arto osoitti SUORAAN miten beetanopeitten elektronien syöksyminen säteilyn lähteestään aiheutti koetilanteessa vähintään luokkaa 30mm öljypatsaspaineen muodostumisen.

Vanhoissa (1911) alan julkaisuissa, ani harvassa on JO aiemmin kerrottu miten fyysisten fotonien säteilyn paineet kykenevät pyörittämään äärettömän herkkäliikkeistä siipiratasta tyhjiössä.

Mutta oleellinen ero koejärjestelyissä. Noissakaan vanhoissa julkaisuissa Venäjän vallan ajoilta ei kuitenkaan oltu kyetty muuttamaan mitta-arvoja numeraaliseen muotoonsa. Hämmästyn näin jälkikäteen miksei?

30mm Öljyn korkeutta ei ole mikään häikäisevän suuri mittanormaali. ( Ilman paine kun on 10m vettä).

Toisaalta aineettomassa tyhjiössä tuokin lukema on enemmän kuin MULLISTAVA FAKTA!

Arton käyttämän tyhjiön paine oli kuitenkin vain luokkaa 5Pa.
Eli 10 000mm/ 100 000= 0,5mm vesipatsasta.

Joten kuitenkin saatu 30mm öljyn painetta kertoo suhteellisen suuresta atomiplasmaan tyhjiössä kertautuvasta säteilyn paineesta. Paine täytyy olla suhteessa aurinkopurjeissa käytettävään PROTONISÄTEILYN polttoaineeseen avaruudessa. Tai vaikka NASA puhumiin IONI moottoreihin avaruusaluksissa. Kuvaavaa, ettei näittenkään PAINEARVOJA ole näkynyt missään julkaisuissa. Joten Arton koe on tältäkin osaltaan aivan omaa luokkaansa!

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
7 vuotta 9 kuukautta sitten #26555 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 107. Professors,KPAArto Lauri 106. PINK* Mikhail Gorbachev speaking 01.2015.
fission explosion fission explosion

Mikhail Gorbachev has otherwise become public in Russia unexpectedly. West's most respected by the country's former president, no small fry, therefore!

It was said that mankind's last moments is at hand. Since nuclear power completely unsustainable use is killing THE WORLD !!

Speech was preceded by 01.09.2015 at 16 to 17 on the Finnish side seen a massive red is very strong firmament oxygen periphery of the ionization flash of Russia!

This phenomenon is explained harsh truth. Chelyabinsk nuclear waste storage uncontrolled fire proceeds 1,5 years after the STILL, also in the USA! And chemitrail also does not help to keep the nuclear waste emissions in the world at bay!

* Mihail Gorbatsov puhe 01.2015.
fissio räjähdys fissio räjähdys

Mihail Gorbatsov on muuten tullut julkisuuteen Venäjällä yllättäen. Lännen eniten kunnioittama maan entinen presidentti, ei mikään pikkutekijä siis!

Oli sanonut, että ihmiskunnan VIIMEISET HETKET ON KÄSILLÄ . Koska ydinvoiman täysin kestämätön käyttö on tappamassa KOKO MAAILMAN!!

Puhetta edelsi 09.01.2015 kello 16-17 Suomen puolella nähty massiivinen punainen erittäin voimakkaan taivaankannen happikehän ionisaation välähdys Venäjältä!

Ilmiö kertoi karun totuuden. Tsheljabinskissä ydinjätevarastojen hallitsematon palo etenee 1,5v jälkeen YHÄ, myös USA:ssa! Ja chemitrailaus myös ei enää auta pitämään ydinjätepäästöjä maailmalla aisoissa!

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

ykskertayks
Sivu luotiin ajassa: 0.336 sekuntia