Konspiraatio-keskustelussa tutkitaan politiikkaa ja maailmanmenoa. Vilunkimeno joutuu koville.

* Huippu videoita.

Lisää
8 vuotta 1 kuukausi sitten #25026 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
* Anetrolla kyllä ON näissä varsin mielenkiintoista historiallista materiaalia lisä taustaksi. Näistä "Taivaan tulien" haltuunoton mekanismeista. Näistähän EI TUNNETUSTI valtavirran lehdistöissäkään uskalkleta kirjoitella missään.

* HuisAA! Voiko tämä Anteron kuva olla TODELLA 100km korkeasta Olkiluodon Teslapylonista saatua?
__________________________________________________________________________________

* Thanks näistä Anterolle kuitenkin. Poikkeuksellisen ROHKEAA dataa. Ja kovasti kaivattua lisävalaisua siitä. Miltä TVO:n ydininferno näyttää TODELLA KAUKAA otettuna! Itselläni kun tällaisiin ei millään riitä rahkeet matkustella ympäri maailmaamme.


_________________________________

Arto Lauri 88. Face of TVOArto Lauri 89. Olli and Devil worship3404.Tesla cyclone

The investigation Cancer mountain of data TVO's on top of a burning teslabylonin mechanics

** There is one 000m long ion discharge air along the CAN have a direct short circuit. The journey is therefore very long, up to 400 000V jännittteelle. The capacitive / inductive, mainly radio frequencies to top ionized orderly corona discharge. But ABSOLUTELY systematically repeated discharge channel of the several days of video recordings collected by.

But this is according to my information. Approximately 100MW class of continuous power transmission päärunkolinjoista into that vortex of nuclear power cyclotron.

12.21.2014, 14:17, P. wrote:
> The camera can display the corona discharges and the like. A short circuit is unlikely to have arisen because of it get out of just cutting off the power. If the power would have been, the arc should have left it the power to end the direction of escape. The arc remains on if the power of more than 100 A.

* Ai 100A is now over a piece of land ?. REALLY well then otherwise I thought the phenomenon to power. That is, if each of the 3 phases return of about 100A power should be roughly yhteistehoksi 120MW. Previous information I expected that TVO thief by the power would be up to 100MW.
---
0.12.2014, 21:20, P. wrote:
> The nitrogen atom weighs 2,343e-26kg and the charge is 1,6e-19As. 14,4eV is 2,304e-18J, ie Ws.

> Atomic keep accelerates 14024 m / s or 94,553 ° K. In theory, accelerating tohon easily without the dielectric strength in the field 3,5kV / mm only 4.11 microns on the way. Paradoxically, the usual spark gap?

* That is, according to the formula that always when a spark is discharged. It happens when the intervening air molecules into "bar magnet" like +/- ion rods?

* Where the ionisation of that STANDING behind the additional heat must also be some other energy stored.

* The data indicate that, therefore, it needs to get HAPPEN, that is, in the face of spin so fast. The rotation stored in the "rotation hyrräämisen exchanger" exceeds the electron to return eneriat?

* Meneepäs this REALLY tricky mathematical model? Just CLEARLY Tesla ended up static plasma spheres of modeling their decisions laborations.

PS., I did otherwise Cancer hill captures videos yesterday huge additional discovery. I managed to describe. How TVO above 3.6 km wide ion cloud strikes one 000m long lightning DIRECTLY all 3 phases neatly in a row! The process appears to consume mm. at least 100MW power supply. What could explain the fluctuations HUGE problems of the West Coast of electricity yhtiöitten electricity networks.
---
Short circuit power plants Strategy Guidelines 5000 - 0000 10 MW.

* Ie by Tesla- cyclotron 1 000MW pulse power is ideal for scaling to very well.


3404.Tesla SYKLONI

Tutkinnassa Syöpävuoren data TVO:n päällä palavasta teslabylonin mekaniikasta

** Ei 1 000m pitkä ionipurkaus ilmaa pitkin VOI olla suora oikosulku. Matka on siis TODELLA PITKÄ, jopa 400 000V jännittteelle. Kapasitiivinen/ induktiivinen, lähinnä radiotaajuuksilla alkuun ionisoitunut hallitumpi koronapurkaus. Mutta EHDOTTOMASTI systemaattisesti toistuva purkauskanava näiden useana päivänä koottujen videotallenteiden mukaan.

Vaan kyseessä on saamieni tietojen mukaan. Suunnilleen luokkaa 100MW jatkuva tehon siirto päärunkolinjoista tuohon ydinvoimalan syklotroni pyörteeseen.

21.12.2014, 14:17, P. kirjoitti:
> Kamera voi näyttää koronapurkauksia ja vastaavia. Oikosulkua tuskin on syntynyt, koska siitä päästään ulos vain tehot katkaisemalla. Jos virtaa olisi ollut, valokaaren olisi pitänyt lähteä etenemään pitkittäin tehonsuuntaa pakoon. Valokaari jää palamaan jos virtaa yli 100 A.

* Ai 100A jää jo palamaan?. TODELLA hyvin sitten muuten arvelin ilmiön tehoksi. Eli jos jokainen 3 vaihetta palaisi noin 100A teholla tulisi karkeasti yhteistehoksi 120MW. Aiemmilla tiedoilla arvelinkin, että TVO varastama teho olisi maksimissaan 100MW.
---

0.12.2014, 21:20, P. kirjoitti:
> Typpiatomi painaa 2,343e-26kg ja sen varaus on 1,6e-19As. 14,4eV on 2,304e-18J eli Ws.

> Atomi pitää kiihdyttää 14024 m/s nopeuteen tai 94553 K lämpötilaan. Teoriassa kiihtyy tohon helposti ilman läpilyöntilujuuden kentässä 3,5kV/mm vain 4,11 um matkalla. Ristiriitaista, tavallista kipinäväliä?

* Eli, tuon kaavan mukaan AINA kun kipinä purkautuu. Se tapahtuu kun välissä olevat ilman molekyylit muuttuvat "sauvamagneetin" kaltaisiksi +/- ioni sauvoiksi?

* Silloin tuon PYSYVÄN ionisaation LISÄenergian takana täytyy olla myös jotain muuta varastoitunutta energiaa.

* Tämän tiedon mukaan siis se pitää saada PYÖRIMÄÄN, eli spinnaamaan niin NOPEASTI. Että pyörimiseen varastoitunut "rotaation hyrräämisenergia" ylittää elektronin palaamisen eneriat?

*Meneepäs tämä TODELLA konstikkaaksi matemaattisena mallina? Ihan SELVÄSTI Tesla päätyi staattisten plasmapallojen mallintamisen ratkaisuihinsa laboraatiolla.

PS., Tein muuten Syöpävuorelta ottamistani videoista eilen h u i k e a n lisälöydön. Onnistuin KUVAAMAAN. Miten TVO:n yllä olevaan 3,6km leveään ioni pilveen iskee 1 000m pitkät salamat SUORAAN kaikki 3 vaihetta nätisti rivissä! Prosessi näyttää kuluttavan mm. vähintäänkin 100MW syöttötehot. Mikä selittäisi VALTAVAT heilahtelujen ongelmat Länsirannikon sähkön yhtiöitten sähköverkoissa.
---
Oikosulkuteho voimaloiden päälinjoissa on 5000 – 10 0000 MW.

* Eli laskemani Tesla- syklotronin 1 000MW pulssin tehokin sopii tähän skaalaukseen hyvin.

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 1 kuukausi sitten - 8 vuotta 1 kuukausi sitten #25033 : Antero
Vastaus käyttäjältä Antero aiheessa * Huippu videoita.
Jurvanmaantietä Koskenkorvalta Jurvan suuntaan ajettaessa alkaa näkymään heti entisen TVH:n tukikohdan tienhaarasta alkaen, kun tiestö nousee Ilmajoen ja Jurvan rajalle mentäessä n.60 metristä 150 metriin. Välillä on tievalaisua vain Nopankylän keskustassa. Kurikan ja Kauhajoen valot näkyy horisontin tasalla ja "Kauhajoen" valosta seuraava Olokiluoron heijastuma on korkeammalla taivaalla. Lisäksi kun näissä kylistä on elohopealamput vaihdettu pois ja yöaikaan valoja sammutetaan säästösyistä, vain yksi punainen hehku tuikkii yössä. Syksyllä jo luulin jotain sattuneen sillä suunnalla, oli sellainen valohehku kuin taivas olisi palanut.

"Reaktoonin" olen nähnyt kerran täydellisenä v. 2013 pitkäperjantaina, siinä klo 23.08 paikkeilla ja enpä ollut ainut joka sen näki. Tarkistin Karttapaikalta vielä suunnan ja sinnenhän suunta vei. On saattanut näkyä useamman kerran, mutta olen pitänyt sitä naapurin poijan valonheittimenä, mutta tuolloin proto-sisua ei ollut katsastettuna tienpäälle muutamaan vuoteen. Hän kiersi pitämässä näytöksiä siellä täällä, kuten myös Lapissa Velho-oopperassa pitämässä yllä näytelmän "taivaan tulia" ja taisi yksi aihe niihinkin liittyä. Yhtenä vuonna tarjottiin diiliä valottaa satelliittia kolmesta "kyläkaupasta", mutta jenkhit kielsi sen koska 10 miljoonan lumenin sähkömagneettinen valokeila päräyttää ne.Kuulemma tämän valokeila saa aikaan myös "pallosalamoita"...
Liitetiedostot:
Viimeksi muokattu: 8 vuotta 1 kuukausi sitten Antero. Syy: Tekstin fiilausta
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: liinalaani

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 4 viikkoa sitten - 8 vuotta 4 viikkoa sitten #25114 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
Olipa Anterolla tarkkaa dataa!

Lisäksi aivan huippukiinnostavaa! Eli kykenet tosiaan ottamaan tuon TVO Teslapylonin niin käsittämättömän kaukaa kuin luokkaa 180km päästä?

Olen muistaakseni vain kerran aiemmin eläissäni nähnyt vastaavan etäisyyden valokuvan näistä TVO:n Pu-239 syklotroneista! Nyt tietysti asia alkoi kiinnostaa niin paljon, että olisiko mitenkään mahdollista, että ottaisit sieltä kaukaa myös muutaman minuutin VIDEOKUVAA tästä ainoalaatuisesta ilmiöstä?

Meikälle kun onnistuu käytännössä vaan tästä lähiseuduilta. Ilmeisesti kuvauspaikkasi ilmoittamasi korkeuserot ja rannan mataluus mahdollistaa poikkeukselliset kuvasi. Laitoin Jo kuvasi videoonikin. Mutta tuon teslapylonin DYNAMIIKKA tulisi ilmi kunnolla vasta videoimalla ja kenties paranisi entisestään editoimalla siitä oleellisimman Pu-239 plasmavirtaukset. Nyt on ollut ilmoitus Auringon poikkeuksellisesta aktiivisuudesta, joka helpottaisi hommaa nykyisen keskitalven pimeyden lisäksi.

Eli jos Antero saat muutamankin minuutin pätkän videoitua. Niin laita ihmeessä tänne siitä yotube osoite. Koittaisin sitten vielä kenties editoimalla löytää/ etsiä videosta merkkereitä ja yhtäläisyyksiä meikän Maailmankin mitassa uniikkeihin reaktorien systeemeitä paljastaviin videointeihin verraten.

Kiitos jo etukäteen. Tutkimuksen kohde on t o d e l l a sellaista, jota maailmalla EI lainkaan ole tutkittu!
____________________________

_________________________________

Arto Lauri 90.Pu-239 economyArto Lauri 88. Face of TVOThe German model dazzles nuclear lobbyists
not pu pu economy is the economy

The main purpose of this article is to identify incorrect, the purpose of hakuisten tables from the crowd. Advanced knowledge of what was the German energy balance sheets ratios shortly before, as the country decided to abandon nuclear power altogether exemplary, and the launch of new energy revolution. Even without fossil power.

Which invented the growth figures for the nuclear lobbyists systematically lied deliberately! Finally found the information, according to which the German settlers of energy accounted for 6% of the class to begin with.
Interestingly, by the way how the core criminals insulting jealousy German suIted advanced EKO energy change of 100% WITHOUT nuclear power in addition.

When calculating how to make Germany (2014):

fossil 53.2
* Renewable 25.6
* Nuclear power 15.9.

(Thus the order of 3 YEARS After the abandonment of nuclear power after that situation.)

Why did not these lists otherwise NEVER dare to tell this situation before 200- 2010? Is someone "neurosis" made of those of the preceding figures TABU's?
___________________________________

So ENGLISH is slightly enlarged to the situation cau- sing the basis of the figures in Germany would have been about 2010:

Nuclear power 29%
Fossil 70%
New Development Energy 6%
__________________

* As of that JO Germany has been able to find non-existent by over three years of probation.

- Dropping a list of the most destructive nuclear power for more than 10%!

JO that requires a deep respect for some little time. But of course, the list goes on:

- Dropping the share of fossil production crush -15%. At the same time when Finland failed OL-3 project has only added to the production of fossil loads more!

Then, a real gem! Germany has been able to pay the 3 years of destructive nuclear power wastage completely and exceed the ecological production still in the fossil half clear the calculation. Previous 6% genuine pure ecological energy share has increased an incredible + 22% !!
+ 7.5% / y year.

A constant formula would go to Germany 100% domestic, clean, sustainable development, ecological energy transition LONGER categories:

100% - 28% (the current eco-energy) = 72% of the dirty energy / 7.5% = 10 years

As a model for the future development of the issuing forecasts that Germany will no longer class 10v time to reach 80-100% of the nuclear power completely free and 100% free enerioista fossil energy economy. In fact, otherwise at the same pace as Finland takes time to destroy his country's nuclear disaster.

Saksan malli häikäisee ydinlobbarit
ei pu talous ei pu talous

Kyseisen artikkelin keskeisin tarkoitus on selvittää virheellisten, tarkoitushakuisten taulukoiden joukosta. Tarkennetumpaa tietoa siitä mikä oli Saksan energian taseitten suhdeluvut hiukan ENNEN, kuin maa päätti luopua kokonaan esimerkillisesti ydinvoimasta, ja käynnistää uudisenergian vallankumous. Myös ilman fossiilivoimaa.

Jonka keksityistä kasvun luvuista ydinlobbarit systemaattisesti valehtelevat tarkoitushakuisesti! Viimein löytyi tieto, minkä mukaan Saksan uudisenergian osuus oli luokkaa 6% aluksi.
Kiinnostavaa muuten miten ydinrikolliset solvaa kateellisina Saksan ERINOMAISESTI edennyttä EKO- energiamuutostaan 100% ILMAN ydinvoimaa lisäksi.

Kun lasketaan miten Saksa sen tekee (2014):

fossiiliset 53,2
* uusiutuvat 25,6
* ydinvoima 15,9.

(Siis luokkaa 3 VUOTTA Jälkeen ydinvoimasta luopumisen jälkeen tuo tilanne.)

Miksei näissä listoissa muuten KOSKAAN uskalleta kertoa tilannetta tätä ennen 200- 2010? Onko joku "neuroosi" tehnyt noista edeltävistä luvuista TABU:n?
___________________________________

Eli SUOMENNETAAN hiukan sitä tilannetta mitä noitten lukujen perusteella Saksassa olisi ollut suunnilleen 2010:

Ydinvoima 29%
Fossiiliset 70%
Uudisenergia 6%
__________________

* Kuten tuosta JO huomaamme Saksa ON kyennyt olemattomalla reilulla 3 vuoden koeajallaan.

- Pudottamaan listan kaikkein TUHOISINTA ydinvoimaansa yli -10%!

JO tuo vaatii syvän kunnioituksen noin pienessä ajassa. Mutta lista toki jatkuu:

- Pudottamaan fossiilistensa osuutta murskaavat -15% . Samassa ajassa kun Suomi epäonnistuneen OL-3 hankkeensa kanssa on vain LISÄNNYT fossiilikuormiaan yhä!

Sitten varsinainen HELMI! Saksa on kyennyt 3 vuodessa korvaamaan tuhoisan ydinvoiman poistuman kokonaan ja ylittämään ekotuotantoaan silti myös fossiilipuolen selkeään laskemiseen. Aiempi 6% aidosti puhtaan ekoenergian osuus ON KASVANUT uskomattomat +22%!!
+7,5%/y vuosivauhtia.

Tasaisella kaavalla Saksalta menisi 100% kotimaiseen, puhtaaseen kestävän kehityksen ekoenergiaan siirtymiseen ENÄÄ luokkaa:

100%- 28% (Nykyinen eko-energia) = 72% likaista energiaa/ 7,5%= 10 vuotta

Tämän mallia tulevasta antavan kehitysennusteen mukaan Saksalta menee enää luokkaa 10v aikaa saavuttaakseen 80-100% ydinvoimasta kokonaan vapaan ja 100% fossiilienerioista vapaan energiatalouden. Itse asiassa muuten samaa tahtia kun Suomelta menee aikaa tuhota maansa ydinkatastrofiin.
Viimeksi muokattu: 8 vuotta 4 viikkoa sitten liinalaani. Syy: kirjoitusvirheet

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 3 viikkoa sitten #25140 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 91. Skeleton CoastArto Lauri 90.Pu-239 economyFor once, Western Finland core murderers cult Journal article showed correctly:

- On the right side of the page to open the "TVO achieve a good production year" ..

- On the left side of the "West Coast Hautaustoimistoja ARE MET THE DEAD! So bad crowded that the corpses no longer even have time to bury!"

TVO / Posiva therefore REALLY put their best!

What makes a nuclear power?

The same time, the instantaneous wind power. Year certainties when it moves around 43%, that is twice as nice as the reactors stitch-return.))

Wind and solar power plants in the current market power of the suction because they represent more than + 200% more than the market, even if a jumbo core slob cult.

Where then new energy superiority consist of?

- New Energy NOT need nuclear power by law to squander billions of tons of water
- New energy is 3 times cheaper than nuclear power.
- New energy can be a few days to look out for to make energy deficits obsessed with consumption points. (Compare OL-3 type decades of waiting for!)

- New energy radiation NOT sterilize the billions of sterile, does not burn your eyes with cataract blind. NOT the other kids octopus look like ameboiksi. NOT fry your kids off my brain for more than 30%! NOT require a million salary from the army and the police state terror machineries ..!

Kerrankin Länsi Suomi ydin murhaajien kulttilehti osoitti artikkelinsa oikein:

- Oikealla puolella sivun aukeamalla" TVO saavutti HYVÄN tuotantovuoden"..

- Vasemmalla puolella" Länsirannikon HAUTAUS TOIMISTOT TÄYTTYVÄT KUOLLEISTA! Niin pahaa ruuhkaa, ettei ehditä ruumiita enää edes hautaamaan!"

TVO/ Posiva siis panevat TODELLA parastaan!

Mitä tekee ydinvoima?

Aika samaa, mitä tuulivoiman hetkellinen teho on. Vuosi pysyvyydet kun sillä liikkuu 43% paikkeilla, eli TUPLASTI parempina kuin reaktorien kyhäämä tuotto.))

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden tämänhetkisen markkinavoiman imun takia ne edustavat yli +200% enemmän kuin vaikka markkinoiden jumbo ydin sikailu kultti.

Mistä sitten uudis energian ylivertaisuus koostuu?

- Uudis energia EI tarvitse ydinvoiman lailla vettä miljardeja tonneja haaskattavaksi
- Uudis energia on 3- kertaa halvempaa ydinvoimaa.
- Uudis energiaa voidaan muutamien päivien varoajoilla tehdä energiavajeiden riivaamiin kulutuskohtiin. ( Vertaa OL-3 tyyppisiin vuosikymmenien odotteluihin!)

- Uudis energia EI säteilyyn sterilisoi miljardeja steriiliksi, EI polta silmiäsi kaihi sokeiksi. EI muuta lapsiasi mustekalojen näköisiksi ameboiksi. EI paista lastesi aivokapasiteeteistä pois yli 30%! EI vaadi miljoonapalkkaista armeijaa ja poliisivaltion terrorin koneistoja.. !

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 3 viikkoa sitten #25163 : Antero
Vastaus käyttäjältä Antero aiheessa * Huippu videoita.
Ilkassa oli komia kuva "halosta". Kuvasta vain heti välähti mistä suuntaa ne nousee pystyyn:

Komeat halopilarit nousivat taivaalle maanantaina Seinäjoen Heikkilänmäellä.
– Kuvasin näkymän kello 12 aikaan. Pakkasta tuolla hetkellä oli 18 astetta, kuvan ottanut Tomi Katajamäki kertoo.

www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/lukijan-ku...kkassaassa-1.1749598

Sama kartalta katsoen...


Poistin syksyllä "pimeitä videokuvia" joita olin kännykän kameralla ottanut. Oheisen linkin videon kuvasin Koskenkorvalla tieliikennelaitoksen entisen varkikon kohdalla. Muutoksia tekemällä kuvasta saa enemmän irti, mutta tuo kuvauskohta menee juuri Kurikan kaupungin yli... Muutama vuosi takaperin Kurikka oli hyvin punainen yöaikaan ja kun tie- ja katuvaloja alettiin rukkaamaan, suurin osa yövaloista "normalisoitui" mutta nyt on havaittavissa muutoksia siinäkin punaisuuden suuntaan. Syksyllä ei ollut kamera mukana, kun taivaaranta oikein leimusi.


Liitetiedostot:
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: liinalaani

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 3 viikkoa sitten #25204 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
Jännä juttu Anterolta taas. Aina kiinnostaa kuulla miten nuo ydinsaastapäästöt kauempaakin asemoituu. Itselläni kun on melko rajallinen mahdollisuus ottaa näitä kuviani. No käytännölssä "liiankin liki!".. On se vaan muuten KUMMA miten tuon ydinvoimaloiden ajattaman Pu-239 ionipalleroiden metsästelyt saa ydinturvan viranomaisten karvat ajolle! Kattopa vaikka näitä meikän uusimpia sensaatiokuvia myös. Banneja ja muuta raivoa nostattavaa dataa suoraan TVO yltä. Ja kuten jutuissani AINA maailman ensi-iltaa.
______________
_________________________________

Arto Lauri 92. Meat bones radiaton


----

Arto Lauri 91. Skeleton CoastTVO countdown?
romux romux

TVO counts to go more than 10 yrs on Jamie by Mokkan 2014 OL-4 nuclear power plant projects of 100 million loss payments! How will TVO plans to cope with the growing problems?

-Areva is calling for fines of nearly 3 billion of Olkiluoto-3 losses!

-Every year of delay costs the project-OL-3 1.2 billion more in lost electricity.

-If it's a wonder we can see that the OL-3 starts. The Finnish nuclear power for electricity necessary to calculate an overabundance of destroying what remains of the kannattavuudet of nuclear power in Finland.

-2020 the EU starts to demand a constant-forward billions of fines. Since Finland is not in a position to take when the required 39% is NOT a nuclear power, the provisions of the EU eco-refurbishment of enegian = request. And also, as many as the year 2050 + 80% of the minimum energy refurbishment of switchboards for eko fines
---

stuxnet 8.1.2015 15: 49

"The Olkiluoto power competitiveness has deteriorated over the past few years. Views of the future are also uncertain. Market price of electricity has fallen, and the situation is not in sight in the near future. In addition, the cost for the production of nuclear power have risen and Olkiluoto 3 project delays cause considerable additional costs, Chief Executive Jarmo Tanhua says. "

"The need for yt:t, reduction in TVO launch up to 110 man-years '

"TVO launch of almost the entire staff of the negotiations Wednesday, 14. in January. The company is planning a business improvement related changes. According to preliminary estimates, the reduction of staff need to be more than 110 man-years.
---

Mauri l. 8.1.2015 21: 59

In reality, the TVO threw hors hemmettiin month ago 70 nuclear bond. The press remained silent on the matter THAN the great wall.

Now Russian news announced that for the next 130 chuckling to cull the TVO nuclear slaves!.. For some "strange reason", the press is no longer refused to remain silent about this time? (TVO kickbacks end?)

The most fun thing was to hear how TVO, the company's first C erottamisten from continuing the cause of crying is specifically NUCLEAR POWER VIABLE! The EK siphon in the NYT, as soon as the clown at your store. "Why on earth would an pay off an alleged nuclear power has changed, thus explained?"

It should be asked, when he seemed to realize John Lauri, the job ahead of a negative energy began 2008 as well!)

Done yet continuing matter. T&T announced that the 2014 onwards, nuclear power is now more expensive than even solar power. In short, the most expensive of all the world's energy. Talvivaara uranium business, large losses in the billions of taxpayer and has already spawned a cheat the company disappeared from the press as taiottu a. Please put bets on how long it goes that TVO put the flesh and blithely for sale? The countdown is started already! Indeed, the NYT reporter Magpie said many years ago, that ownership of the TVO will ever even OL-3 along the bankruptcy.

The realism of this juggling act begins in the nuclear sector, but turn out to be more and more every day in the direction of Tartu to tell. As the online with the auvoksi the POLICE lies?... Hmmhh? The second, however, can only be properly.).

TVO lähtölaskentaan?
romux romux

TVO laskee menevän yli 10v pelkkiin Janne Mokkan 2014 tekemiin OL-4 ydinvoimalan hankkeitten 100 miljoonan tappion maksuihin! Miten jatkossa TVO aikoo selvitä kasvavista ongelmistaan?

- Areva on vaatimassa lähes 3 miljardin sakot Olkiluoto-3 tappioihin!

- Jokainen OL-3 hankkeen viivästymisen vuosi maksaa menetettyinä sähkönä 1,2 miljardia lisää.

- Jos se ihme nähdään, että OL-3 käynnistyy. Suomen laskevan sähkön tarpeen ydin sähkön ylitarjonta tuhoaa loputkin Suomen ydinvoiman kannattavuudet.

- 2020- Eteenpäin EU alkaa vaatimaan miljardien jatkuvia sakkoja. Koska Suomi ei kykene toteuttamaan silloin vaadittuja 39% EI ydinvoima= eko uudis enegian määräyksiä EU vaatimuksesta. Eikä myös vuoden 2050 peräti +80% eko uudis energian sakot tuovaa minimiä
---

stuxnet 8.1.2015 15:49

"Olkiluodon sähkön kilpailukyky on viime vuosien aikana heikentynyt. Näkymät tulevaisuuteen ovat myös epävarmat. Sähkön markkinahinta on laskenut, eikä tilanteen paranemista ole näköpiirissä lähiaikoina. Lisäksi ydinvoiman tuottamiseen kohdistuvat kustannukset ovat nousseet ja Olkiluoto 3 -projektin viivästyminen aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo. "

"TVO aloittaa yt:t, vähennystarve jopa 110 henkilötyövuotta"

"TVO käynnistää lähes koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut keskiviikkona 14. tammikuuta. Yhtiö suunnittelee toiminnan tehostamiseen liittyviä muutoksia. Alustavien arvioiden mukaan henkilöstön vähennystarve olisi enintään 110 henkilötyövuotta.
---

mauri lappi 8.1.2015 21:59

Todellisuudessa TVO heitti hevon hemmettiin kuu sitten 70 ydinorjaansa. Lehdistö vaikeni asiasta KUIN MUURI.

Nyt Venäjänkielinen uutinen ilmoitti hilpeänä, että TVO teurastaa seuraavaksi 130 ydinorjaansa! .. Jostain "kumman syystä" lehdistö ei e n ä ä suostunutkaan vaikenemaan tällä kertaa? ( TVO voitelurahat loppu?)

Hauskinta oli kuulla miten TVO Tanhua ensin itki, että yhtiön jatkuvien erottamisten syynä on nimenomaan YDINSÄHKÖN KANNATTAMATTOMUUS! YLE juoksuttikin heti EK:n pellen ihmettelemään. "Miksi ihmeessä aiemmin kannattavaksi väitetty ydinvoima on muuttunut näin kannattamattomaksi?"

Olisi kysynyt Arto Laurilta, hän kun tuntui tajuavan homman energian negatiivistumisen 2008 eteenpäin vallan HYVIN!)

Tehdään vielä jatkon kysymys. T&T ilmoitti 2014 eteenpäin ydinvoiman olevan nyt kalliimpaa kuin jopa Aurinkovoima. Suomeksi sanottuna KALLEIN kaikista maailman energiamuodoista. Talvivaaran uraanibisnes poiki jo miljardien suurtappiot veronmaksajille ja huijarifirma katosi lehdistä taiottuna.. Pankaas vetoja kauanko menee, että TVO pannaan lihoiksi ja surutta myyntiin? Lähtölaskenta on siis alkanut JO! Nimittäin YLE toimittaja Harakka sanoi JO vuosia sitten, ettei TVO saa omistukseensa ikinä EDES OL-3 konkurssipesiään.

Kummasti alkaa tämä ydinalan realismi vaan osoittautua päivä päivältä ENEMMÄN Arton kertomaan suuntaan. Kuin netti POLIISIEN valheiden mukaiseksi auvoksi?... Hmmhh? Toinen kuitenkin voi olla vain oikein..)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

ykskertayks
Sivu luotiin ajassa: 0.242 sekuntia