Konspiraatio-keskustelussa tutkitaan politiikkaa ja maailmanmenoa. Vilunkimeno joutuu koville.

* Huippu videoita.

Lisää
8 vuotta 2 kuukautta sitten - 8 vuotta 2 kuukautta sitten #24721 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
Arto Lauri 84. Tsheljabinsk IIArto Lauri 83. Nuclear weaponThe sky is responsible.

The ionosphere is defined in the atmosphere for more than 80 km from a height up to the part which is continuous solar and cosmic radiation was bruised. This section is non-stop conductive ionized state. Pupil encyclopedia quote: "Neutral atom group is ionized only when it is imported energy. Of ionization generates mm., Microwave radiation, UV light, X-ray, gamma radiation, strong particle (alpha and beta radiation.) The ionosphere and atmosphere layer, where the gases are ionized. Ionospheric showed the existence of EV 1925. Appleton ionosphere a plurality of layers, where the ionisation reaches its maximum value.

The area has hundreds of meters per second winds. Moreover, it is the sun and the moon caused by the tidal phenomena, such as regular ionized gas movements. Extraction of the intensity of electric currents may be tens of thousands of amperes. The majority of the periodic variations due to the magnetism of these electric currents. Ionospheric disturbances cause mm. strong irregular fluctuations in the magnetic field, the so-called. magnetic storms. These caused by solar radiation and particles of booking.

Spring 2007 will remain in history puzzling phenomenon mm. USA. There, the bees are mysteriously disappeared 25%, even 90% of the loss is outlined. Bees are not lost somewhere without a trace. This is serious because 33% of the world food supply is dependent on the toilers. Any disease, dead bees, or the like is not to be noticed. It must be shown how the bees magnetic navigation system is so much disturbed that the bees get lost and die. As already noticed any little change is not the case, as the bees system has had to adapt to the ionosphere violent harassment in the fields of millions of years. Now, in the stratosphere, the ionosphere has begun to carry on something unprecedented fierce. Something like that swept mm. Antarctic largest-ever ozone depletion region in the autumn of -06 Fund, but without freonil Listed carcinogens or similar!

Some ionisfääri we bring ionization defined as such there previously belonged to the additional energy sprints, there is no place like a bee millions of years of evolution of the never before. It is not any for a long time used in low-power mobile phone radiation, or the like. But the destruction of the back must be something growing insanely destructive, disruptive decades there accumulated a tremendous energy which now has reached new levels. Something like that is transforming the entire planet As seen in the living conditions of an unprecedented threat to the trap.

So simply one that has changed the face of the biodiversity of the five-fold increase in the ionization radiation, the dumb, the destruction of a certificate as a field! Indeed, it is now up to the nuclear industry itself hardly recognized by every single one of the reactors continuously hurling 36% of the thermal radiation of the excited gas emissions accumulated in the upper atmosphere. And the horror we can see what it is doing throughout the life of our planet. Is it too late to act? So at least not the warning signs of fact, appear to be in short supply. And it is 100% sure that every nuclear project takes closer to the final nuclear destruction throughout the world!

Taivas vastaa.

Ionosfääriksi määritellään ilmakehän yli 80km korkeudelta ylöspäin oleva osa joka on jatkuvan aurinko- ja avaruussäteilyn runneltu. Tämä osa on tauottomassa sähköä johtavassa ionisoituneessa tilassa. Koululainen tietosanakirjalainaus: "Neutraali atomiryhmä ionisoituu vain silloin, kun siihen tuodaan energiaa. Ionisaatiota synnyttää mm. mikroaaltosäteily, UV-valo, röntgen-, gammasäteily, voimakas hiukkassäteily (alfa- ja beetasäteily.) Ionosfääri, ilmakehän kerros, jossa kaasut ovat ionisoituneet. Ionosfäärin olemassaolon osoitti E. V. Appleton 1925. Ionosfäärissä on useita kerroksia, joissa ionisoituminen saavuttaa maksimiarvon.

Alueella on satojen metrien sekuntituulia. Sitä paitsi on auringon ja kuun aiheuttamia vuorovesi-ilmiöiden kaltaisia säännöllisiä ionisoituneen kaasun liikkeitä. Syntyvien sähkövirtojen voimakkuus saattaa olla kymmeniätuhansia ampeereja. Pääosa säännöllisistä maan magnetismin vaihteluista johtuu näistä sähkövirroista. Ionosfäärin häiriöt aiheuttavat mm. voimakkaita epäsäännöllisiä vaihteluita maan magneettikentässä, ns. magneettisia myrskyjä. Nämä aiheutuvat auringon säteilystä ja varaushiukkasista.

2007 kevät jää historiaan kummastuttavasta ilmiöstä mm. USA:sta. Siellä mehiläisistä on mystisesti kadonnut -25%, jopa 90% katoamista on hahmoteltu. Mehiläiset ovat vaan kadonneet jonnekin jälkiä jättämättä. Asia on vakava koska 33% maapallon ruokahuollosta on näiden ahertajien varassa. Mitään sairautta, kuolleita mehiläisiä tai vastaavaa ei olla huomattu. Heti alkuun on esitetty, miten mehiläisten magneettinen suunnistussysteemi on niin kovasti häiritty, että mehiläiset eksyvät ja kuolevat. Kuten jo huomasimme mistään pikku muutoksesta ei ole kyse, koska mehiläisten systeemin on pitänyt sopeutua ionosfäärin rajuihin häirintäkenttiin miljoonia vuosia. Nyt yläilmakehämme ionosfäärissä on alkanut mellastaa jotain ennennäkemättömän rajua. Jotain sellaista, joka pyyhkäisi mm. Antarktikseen kaikkien aikojen suurimman otsonituhoalueen -06 syksyllä tosta vaan ilman freonil isääntymisiä tai vastaavia!

Jokin ionisfääri meidän tuo ionisaatio määrityksen mukaisesti sellaisia sinne aiemmin kuuluneita lisäenergian spurtteja, ettei vastaavaa ole tapahtunut mehiläisen vuosimiljoonien evoluutioiden aikana koskaan ennen. Kyse ei ole mistään jo pitkään käytetystä pienitehokännyköiden säteilystä tai vastaavasta. Vaan tuhon takana täytyy olla jotain kasvavaa mielettömän tuhoisaa, repivää vuosikymmenet sinne kertynyttä valtavaa energiaa joka nyt on päässyt aivan uusiin lukemiin. Jotain sellaista, joka on muuttamassa nähdysti koko maapallon elinolosuhteet ennennäkemättömään uhkaansa.

Niin yksinkertaisesti sellaista, joka on muuttanut koko biodiversiteettimme viisinkertaisen säteilyn ionisaation nousun mykän tuhon todistuksen kentäksi! Tosiaan kyse on nyttemmin ydinteollisuuden jopa itsensä vaivoin tunnustama joka ainoan reaktorien tauotta syytämät 36% termi virittyneen säteilykaasun päästökertymä yläilmakehäämme. Ja kauhuksemme voimme huomata, mitä se on tekemässä elämälle koko maapallollamme. Onko jo myöhäistä toimia? Niin ei ainakaan varoitusmerkeistä asiassa näy olevan pulaa. Ja on 100% varma, että jokainen ydinhanke vie lähemmäs lopullista ydintuhoamme koko maailmamme!
Viimeksi muokattu: 8 vuotta 2 kuukautta sitten liinalaani.

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 1 kuukausi sitten #24759 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Laurim 85. ALARM 111Arto Lauri 84. Tsheljabinsk IIT & T Espoo geothermal power plant
tectonics tectonics

* The project is a pilot. And started without delay when Fortum wanted to be connected to the Helsinki nuclear lobbyists houses IAEA illegal nuclear district heating! More than 50 years in Finland, is a GTK / Posiva lied to by the Finnish bedrock is not Arto Lauri presented by tectonic activity.

* And the ensuing centuries asteitten basic heat. But when the nuclear sector is by no means afraid to admit that the IAEA Nuclear Security Act prohibits the use of carefully nuclear radiative heating, tritium dangerous. Were given without delay of the more than 50 years maintained nuclear lie Finnish bedrock cold must go now.

* Suddenly, Finland is just like that 40 000kW geothermal power plant. Item Helsinki got bigger geothermal anti-nuclear power plant for heating! And what is the picture presented by the open Arto truth Finnish region of tectonic rock for underline, strong!

* Now the unstable nuclear waste scrap heap, Posiva, TVO unveiled Lies. Trousers ankles. . The nuclear sector will also be the way to growing problems. As the audience know that the bedrock clean geothermal energy gathered directly from the nuclear power plants would be sufficient steam to the replacement free of charge, a truly clean geothermal energy production.
---
Geothermal heat production pilot project will start in Espoo, Finland
November 28, 2014, in the category News, General, No Comments

Energy companies St1 and Fortum will start co-operation, the aim of which is to build Finland's first geothermal-powered industrial-scale pilot heating plant. St1 to launch a pilot plant design, and the plant is expected to be completed in 2016.

St1's geothermal production plant construction site to search for Fortum's Otaniemi or Kivenlahden heating plant area. Fortum to acquire thermal energy produced by the plant in Espoo's district heating network.

Geothermal heating plant is expected to produce up to 40 megawatts geolämpöä. Fortum is able to cover as much as 10 percent of district heating needs Espoo. Geothermal heat production does not use any fuel, so the body does not produce atmospheric emissions.

Geothermal energy is produced by drilling two holes in the ground several kilometers deep. Water is fed to the second hole to down and heats up the water in the soil, it rises up from the second hole. The hot water contained in the heat supplied to the heating plant via a heat exchanger the district heating network. Water is heated in the process so warm that it can be used directly in the production of district heating without heat pumps.

"Geothermal heat is an extremely interesting alternative to emission-free heat. We invested in line with our strategy for this pilot project because we believe that the method is able to produce significant amounts of energy on an industrial scale and internationally. Our company is a broad-based energy sector of excellence, which will provide a solid foundation for business expansion into new energy areas, "St1's Chairman of the Board Mika Anttonen says.

"Our goal is to reduce the district heating emissions. Geothermal heat is emission-free energy, which in Finland is not yet used this scale. It increases the heat production flexibility and reduce emissions in the Espoo area. This is also a new area for us, and we look forward to the start of the bores, "Fortum in Finland and the Baltic heat, Senior Vice President Jouni Haikarainen says.
_________________________

T&T Espoon geoterminen voimala
tektoniikkaa tektoniikkaa

* Hanke on pilotti. Ja käynnistyi viiveittä, kun Fortum halusi kytkeä Helsingin ydinalan lobbarien talot IAEA lain vastaiseen ydinvoiman kaukolämpöön! Yli 50 vuotta Suomessa on GTK/ Posiva toimesta valehdeltu, että Suomen kallioperässä ei ole Arto Lauri esittämää tektonista toimintaa.

*Ja siitä johtuvaa satojen asteitten peruslämpöä. Mutta kun ydinala ei missään nimessä uskalla myöntää, että IAEA ydinturvalaki kieltää tarkoin ydinvoiman kaukolämpö käytön säteilevänä, tritium vaarallisena. Annettiin viiveittä määräys, että yli 50 vuotta ylläpidetty ydinalan valhe Suomen peruskallion kylmyydestä saa nyt mennä.

* Yhtäkkiä Suomessa on tuosta vaan 40 000kW geoterminen voimala. Kohta Helsinki saa vieläkin isomman geotermisen ydinvoiman vastaisen voimalan lämmitykseen! Ja mikä kuvaavaa Arto esittämä totuus Suomi alueen tektonisesta kalliosta vahvan alleviivauksen!

* Nyt epävakaan ydinjäte tunkioiden Posiva, TVO paljastettiin valheistaan. Housut nilkoista. . Ydinala myös joutuu muuten kasvaviin ongelmiin. Koska yleisö tietää, että kallioperän puhdas geoterminen energia riittäisi ongelmitta suoraan ydinvoimaloitten höyryn korvaavaan ilmaiseen, aidosti puhtaan geotermisen energian tuotantoon.
---
Geotermisen lämmöntuotannon pilottihanke käynnistyy Espoossa
marraskuu 28, 2014, kategoriassa Uutiset, Yleinen, Ei kommentteja

Energiayhtiöt St1 ja Fortum aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan pilottilämpölaitos. St1 aloittaa pilottituotantolaitoksen suunnittelun, ja laitoksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2016.

St1:n geotermiselle tuotantolaitokselle etsitään rakennuspaikka Fortumin Otaniemen tai Kivenlahden lämpölaitoksen alueelta. Fortum ostaa laitoksen tuottaman lämpöenergian Espoon kaukolämpöverkkoon.

Geotermisen lämpölaitoksen arvioidaan tuottavan parhaimmillaan jopa 40 megawatin teholla geolämpöä. Fortum pystyy kattamaan sillä jopa 10 prosenttia kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella. Geotermisessä lämmöntuotannossa ei käytetä lainkaan polttoaineita, joten laitos ei tuota ilmakehään päästöjä.

Geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi reikää kilometrien syvyyksiin. Vettä syötetään toisesta reiästä alas, ja veden kuumennuttua maaperässä, se nousee toisesta reiästä ylös. Kuumentuneen veden sisältämä lämpö syötetään lämpölaitoksella lämmönvaihtimen kautta kaukolämpöverkkoon. Vesi kuumenee prosessissa niin lämpimäksi, että sitä voidaan käyttää suoraan kaukolämmöntuotantoon ilman lämpöpumppuja.

”Geoterminen lämpö on äärimmäisen kiinnostava vaihtoehto päästöttömään lämmöntuotantoon. Investoimme strategiamme mukaisesti tähän pilottihankkeeseen, sillä uskomme, että menetelmällä on mahdollista tuottaa merkittäviä määriä energiaa teollisessa mittakaavassa kansainvälisestikin. Yhtiössämme on laaja-alaista energia-alan huippuosaamista, joka antaa vankan perustan liiketoiminnan laajentamiseen uusille energiantuotantoalueille”, St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen kertoo.

”Tavoitteenamme on vähentää kaukolämmön aiheuttamia päästöjä. Geoterminen lämpö on päästötöntä energiaa, jota ei ole Suomessa vielä hyödynnetty tässä mittakaavassa. Se lisää lämmöntuotannon joustavuutta ja vähentää päästöjä Espoon alueella. Tämä on myös meille uusi aluevaltaus, ja odotamme innokkaasti porauksien aloittamista”, Fortumin Suomen ja Baltian lämpöliiketoiminnasta vastaava johtaja Jouni Haikarainen sanoo.

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 1 kuukausi sitten - 8 vuotta 1 kuukausi sitten #24848 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 86. Eagles listensArto Lauri 86,5.IONArto Lauri 85. ALARM 1113403. Germany

This article was published in a magazine Stern 31.10.2012

How high proportion of new energy could be? Each source of renewable energy to meet the world's energy needs in this way:
Sun 2 850 times
Wind power 200 times
Bioenergy 20-fold
Geothermal 5 times
Hydropower 6-fold.

Germany already produces 25% of its electricity from new energy. Similarly, it is the first half of 2012.
Removed -18.5% nuclear power. -0.2% Oil energy.
Done this, adding new energy by + 9.4%. Lignite + 6.7% and coal + 3.2%.

* The result is a truly remarkable good as a whole. Cited + 10% to 100% pure new energy to increase approximately in a short time the world's industrial giant in the country. Shows that the nuclear power completely to replace Germany as late a couple of years!

How much Germany needs more wind and solar power to produce it need? 100 each in about 000MW 000MW = 200. Approximately 140 nuclear power plant number. About a third of this has already been done! Germany is the European pioneer in this. EEG Act in 2000. By the effect has surpassed all the expected wind power, solar power boom of the projections!

According to causing as many as 19 EU countries to adopt the German model of this exemplar.

World Eco-Energy for investors:
China at $ 52 billion US 48 billion, Germany 31 billion, Italy 29 billion, India 12 billion.
----

Part II

What is the German model cost? 550 Billion e by 2050. This figure is 1.8 times the German federal budget.

Thus save billions! AEE study, green, nuclear-free electricity the benefits to society last year, 21 billion e. This calculated the benefits of environmental problems to be avoided. When subsidies are paid v a i n 14 billion. So the return is dazzling 7000000000 e.

Germany brought before the oil, gas and its uranium to 70%. Which can be replaced as soon as 100% domestic energies! Germany has been able in recent years of ALWAYS produce more electricity than consumed. Even in 2011, when closed eight nuclear plant from an export surplus was a staggering 6,271 GWh.

25 Years ago, there were only 785 in electricity and gas producers. 2020 For more than a million!

SPD Energy Specialist Ulrich Kelben nuclear power means double the risk. "Nuclear power is not only very dangerous, but above all a brake on climate-friendly renewable energy in the building. As the grid becomes blocked and centralist structure cemented. Phasing out nuclear power is, therefore, a safety point of urgent and pressing ahead with climate protection.

Each nuclear power plant discharge lasts a whopping 15 years! Only 40Y after storage of nuclear waste can be even loppusioittaa. As an expense only reactors dissolutions of Germany outrageous 44miljardia. Loppusioituksen costs is almost impossible to assess on!
---

PS. Something tells these things material qualities, that just the CIA / SUPO informed in writing of 12/09/2014. Arto Lauri 86.5. And too video Arto Lauri 86. Hazardous material !! Each ago think parallel tracks the essence, why? ..
[url] kuvapilvi.fi/k/ykSV.jpg [/url]


[url] kuvapilvi.fi/k/ykJl.jpg [/url]

---

3403. Saksa

Tämä artikkeli on julkaistu Stern- aikakausilehdessä 31.10.2012

Miten korkea uudisenergian osuus voisi olla? Jokainen uusiutuvan energian lähde voisi täyttää maailman energian tarpeet näin:
Aurinko 2 850-kertaisesti
Tuulivoima 200- kertaisesti
Bioenergia 20- kertaisesti
Maalämpö 5- kertaisesti
Vesivoima 6- kertaisesti.

Saksa tuottaa jo 25% sähköstään uudisenergialla. Vastaavasti se on 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Poistanut -18,5% ydinvoimaa. -0,2% öljyenergiaa.
Tehnyt tämän lisäten uudisenergian määrää +9,4%. Ruskohiili +6,7% ja kivihiiltä +3,2%.

* Tulos on TODELLA merkittävän hyvä kokonaisuutena. Mainittu +10% 100% puhtaan uudisenergian lisääminen noin lyhyessä ajassa maailman teollisuuden jättimaassa. Osoittaa, ettei ydinvoiman kokonaan korvaamiseen Saksalla mennyt kuin parisen vuotta!

Paljonko Saksa tarvitsee vielä lisää tuuli-ja aurinkovoimaa tuottaakseen sillä tarvitsemansa? Kumpaakin noin 100 000MW= 200 000MW. Noin 140 ydinvoimalan määrän. Noin kolmannes tästä on JO saavutettuna! Saksa on tässä Euroopan edelläkävijä. EEG lailla vuodelta 2000. Jonka vaikutus on ylittänyt kaikki ennakoidut tuuli-, aurinkovoiman buumin ennusteet!

Saaden mukaansa peräti 19 EU- maata jo ottamaan tämän Saksan mallin esikuvakseen.

Maailman ekoenergian investoijat:
Kiina 52 miljardia dollaria, USA 48 miljardia, Saksa 31 miljardia, Italia 29 miljardia, Intia 12 miljardia.
----

Osa II

Mitä Saksan malli maksaa? 550 Miljardia e vuoteen 2050 mennessä. Luku on 1,8 kertaa Saksan liittovaltion budjetti.

Säästämme näin miljardeja! AEE tutkimuksen mukaan vihreän, ydinvapaan sähkön hyödyt viime vuonna yhteiskunnalle 21 miljardia e. Tähän lasketut ympäristön ongelmien välttämisen hyödyt. Kun tukia on maksettu v a i n 14 miljardia. Joten tuotto on häikäisevät 7 miljardia e.

Saksa toi ennen öljystä, kaasusta ja uraanistaan 70%. Jotka voidaan korvata pian 100% kotimaisilla energioilla! Saksa on kyennyt viime vuosinaan AINA tuottamaan enemmän sähköä, kuin kuluttanut. Jopa 2011, jolloin sulki 8 ydinvoimalaansa vientiylijäämää oli huikeat 6271 gigawattituntia.

25 Vuotta sitten Saksassa oli vain 785 sähkön ja kaasun tuottajaa. 2020 Jo yli miljoona!

SPD Energia -asiantuntijan Ulrich Kelben mukaan ydinvoima merkitsee kaksinkertaista vaaraa. " Ydinvoima ei ole ainoastaan erittäin vaarallista, vaan jarruttaa ennen kaikkea ilmastoystävällisen uusiutuvan energian rakentamista. Koska sähköverkon tukkeutuu ja keskusjohtoinen rakenne sementoidaan. Ydinvoimasta luopuminen on siksi turvallisuusnäkökohdasta kiireellistä ja jouduttaa ilmaston suojelua.

Jokaisen ydinvoimalan purku kestää huikeat 15 vuotta! Vasta 40y varastoinnin jälkeen ydinjäte voidaan edes loppusioittaa. Kuluksi pelkästään reaktorien puruista Saksalle pöyristyttävät 44miljardia. Loppusioituksen kulut on lähes mahdotonta arvioida päälle!
---

PS. Jotain kertoo näitten materiaalien laaduista, että juuri CIA/ SUPO ilmoitti kirjallisesti 09.12.2014. Arto Lauri 86,5 ja Arto Lauri 86, materiaalin V A A R A L L I S E K S I !! Kukin sitten miettiköön tahoillaan oleellisinta, m i k s i ?..
Viimeksi muokattu: 8 vuotta 1 kuukausi sitten liinalaani. Syy: kirjoitusvirheet

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 1 kuukausi sitten #24882 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 87. Eyes of a Seer

[url]
[/url]

Arto Lauri 86. Eagles listens

[url]
[/url]

This article was published in a magazine Stern 31.10.2012

PART III

55% of the Germans in favor of nuclear power waiver. Only 41% would give more time for nuclear power anymore.

Johannes Teyssen E.ON
Germany is a clear majority decided to abandon nuclear power. We respect that decision.

Peter Terium RWE
Nuclear power, the story is finished for us. As in Germany, as well as abroad, when nuclear power is turned off.

Hans-Peter EnBW
Phasing out nuclear power is factual, without any ifs and buts. We now are investing in the energy turnaround strongly than ever.

Could we prevent countries from building new nuclear power plants at all times?
Sven Teske of renewable energy Head of the Department:
Yes, the weight of a politically.

"A current example. Belarus is planning a nuclear power station. Paying for about 8 000 million! The same power of the wind force would cost 1.85 billion. In addition, the air fuel costs and waste costs."
---

Part IIII

What are Germany, the company today of its electricity cost? 12.5 cents / kWh. In Germany, the price is 38% pure taxes. EU consumers pay for their electricity 18,4snt / kWh.

If the real costs of traditional power plants would be calculated. For example, the uranium produced by nuclear power would be 10.2 cents / kWh more expensive and a chance to compete against the new energy would be non-existent.

When the sun shines. Even now, solar electricity price is no longer 2-4snt / kWh.

Types of energy efficiency grade:
1. Hydro power 90%
2. Wind power 50%
3. Coal Power by 43%
4. Gas Power 40%
5. Biomass 40%
6. Nuclear power 35%
7. Solar thermal collector for 75% / 15% of the panel

Germany is now (2011) 22 700 wind turbines. (7.8% of electricity in Germany). As many as 80% in Germany, built wind turbines goes for export. In 2011, they were in Germany for a staggering 4 billion turnovers. 16% of the World Market share.

Where in Germany in favor of wind power?
In practice, anywhere!
In Germany, however, will be wind turbines ONLY 15 000. By the year 2030. The reason for this is the increase of the towers and the powers of the lift. When this amount is made as many as 45% of electricity in Germany already.

In Germany, new energy employs 2,011 already incredible 382 000 people. By 2020 already 630 people.
______________________

Tämä artikkeli on julkaistu Stern- aikakausilehdessä31.10.2012

OSA III

55% Saksalaisista kannattaa ydinvoimasta luopumista. Vain 41% antaisivat ydinvoimalle lisäaikaa enää.

Johannes Teyssen E.ON
Saksa on selvällä enemmistöllä päättänyt luopua ydinvoimasta. ME kunnioitamme tätä päätöstä.

Peter Terium RWE
Ydinvoiman tarina on meidän puolestamme päättynyt. Niin Saksassa, kuin ulkomaillakin, kun ydinvoima poistetaan käytöstä.

Hans-Peter EnBW
Ydinvoimasta luopuminen on tosiasia- ilman jossitteluja. Me investoimme nyt energiakäänteeseen voimakkaimmin kuin koskaan.

Voisimmeko me estää maita rakentamasta aina uusia ydinvoimaloita?
Sven Teske uusiutuvien energiaosaston johtaja:
Kyllä painostamalla myös poliittisesti.

"Ajankohtainen esimerkki. Valko Venäjä suunnittelee ydinvoimalaa . Maksaen siitä 8 000miljoonaa! Sama teho tuulivoimana maksaisi 1850 miljoonaa. Lisäksi Ilman polttoainekuluja ja ydinjätekuluja."
---

OSA IIII

Mitä Saksassa yritys nykyään sähköstään maksaa? 12,5 snt/kWh. Saksassa sähkön hinnasta on 38% pelkkiä veroja. EU:ssa kuluttajat maksavat sähköstään 18,4snt/kWh.

Jos perinteisten voimaloiden aidot kustannukset laskettaisiin. Esimerkiksi uraanilla tuotettu ydinvoima olisi 10,2 senttiä/kWh kalliimpi ja mahdollisuus kilpailla uudisenergiaa vastaan olisi olematon.

Kun aurinko paistaa. Jo nyt aurinkosähkön hinta on enää 2-4snt/kWh.

Energiamuotojen tehokkuusasteista:
1. Vesivoima 90%
2. Tuulivoima 50%
3. Hiilivoima 43%
4. Kaasuvoima 40%
5. Biomassa 40%
6. Ydinvoima 35%
7. Aurinkolämpökeräin 75%/ paneeli 15%

Saksassa on nyt (2011) 22 700 tuulivoimalaa. (7,8% Saksan sähköstä). Peräti 80% Saksassa rakennetuista tuulivoimaloista menee jo vientiin. 2011 Niillä saatiin Saksaan jo huikeat 4 miljardin liikevaihdot. 16% Maailmanmarkkinan osuus.

Missä päin Saksaa tuulivoima kannattaa?
Käytännössä missä tahansa!
Saksassa tulee kuitenkin olemaan tuulivoimaloita VAIN 15 000. Vuoteen 2030. Syynä on Tornien korottaminen ja tehojen nosto. Jolloin tällä määrällä tehdään peräti 45% Saksan sähköstä jo.

Saksassa uudisenergia työllistää 2011 jo uskomattomat 382 000 henkeä. 2020 Mennessä jo 630 henkeä.

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 1 kuukausi sitten #24988 : liinalaani
Vastaus käyttäjältä liinalaani aiheessa * Huippu videoita.
_________________________________

Arto Lauri 89. Olli and Devil worship


Arto Lauri 87. Eyes of a Seer


31 Why does not the space able to colonize?

The following medley is designed to acquaint themselves with very detail of the mechanisms which make the overall biodiversity represented by the elemental spectrum is like a stealth started to change in the past decades, "generally radiant". Let me step a topic distant in time and geographically more distant scopes. When space travel 70 in the early hysteria was discussed quite seriously that very soon the Moon and (Mars) will be permanently inhabited. Although the project's price and meaningfulness were discussed was a foregone conclusion how the space associated with such a wealth of benefits that the population will be profitable.

It was reported from the available country so much that it would be worth the cost just to count. More and less than 40 years to get there is not practically evolved since then, why? Now I do not even talk to "fake" the transport costs and other shuttle explosion. Of course, in the 70's costs and dangers were known, so it is not actually the case! According to a tip we received when pondered that occurred in the solar eruption would have killed the space tourists radiation energy under him at one time. It was said to be a lot of space deadly than initially surmised. None of this protection does not apparently have been in a situation in space.

Another tip relates Since the sample obtained from the stones. At their was said to be too light and dry. The effect of the radiation energy is calculated eg. The earth is losing magneettisuojastaan spite of 3-5kg / s to the atmosphere continuously. Cosmic radiation quantum energy can be a staggering 10 to the power of 15 eV! Fission The splitting the atomic bomb / power plant kvanttitehot is 200MeV. For this we can see that the moonstone isomeric radiation momentum space is massive. That is, the entire Finnish volume of materials, which are encountered in space and planets is contaminated with radiation elements. Thermal isomer sentiment has penetrated the electrons lost their planeettavaippaan matter how deep, destroying and radiation radical swamps goes. Electrons are from the uranium ore similar to that used once they have been permanently lost. Even the sun's UV radiation to create a thermal electron emission, let alone the short wave gamma quantum.

Are illustrated what this is about. When mountaineers use the fire a few kilometers at an altitude where the oxygen yhtymisprosessi is so weak force that the water to be able to pallid blue flame even to cook, so rotten that it also can not even heated. It is responsible for the situation is thermally tuned to and outs of electrons lost in space radiation contaminated substance. It is nothing of the well as in a normally functioning elements talking about. Electricity does not run as hard metals. All chemical processes are like half-baked, even it the air that substance is not safe, let alone properly functioning ionized water as well.

Simply put, the space is largely identical with the nuclear power plants. Enormous electron deficiency spoils also largely valence electron-based processes. The paint does not dry out, the fuel is too lean to function, the glue does not hold, the welds do not last, plastics, splits, fiberglass spoils Osmosis, insulation materials leaking electricity through the wires, respectively, and are worse dribbled electricity. Even such isomeric excited grown food is dangerous and energiatonta. Simply put, none of the cosmic radiation tainted element is not controllable normal standards! This is not, of course, far surmin publicly criticized.

Little is said about the fact also that, although the living space, of course, can be made of radiation protection margins, they pretty soon the radiation energy as a result of stop working. For example, K, L, M, röntgenvireet transported to another atom through the activated protection. And Malenka shell structure with the core tuning to follow each other. Fairly soon, the protection becomes, therefore, the radiation source to deliver adequate protection. Eg. To hear is not the kind of a magnetic field, let alone the atmosphere, or the sea to protect from radiation. The planets, all the claims agents are largely devices for constructing and managed chemical processes unsuitable!

So even if the Mars surface to all the other hard work, so the radiation energy over there is no real long-lasting protection. Therefore, the march of travelers clearest threat is precisely the radioactivity in all its forms! The reason why this is not just on earth want to bring out is the second nuclear typically associated with thing. Is it really the radiological imperatives continuous concealing it so important that they still want to bring up? This question is really a matter of central importance. Does not want to publicly discuss the issues that would call into question the entire nuclear energy /
nuclear war at the same time the world!
---

31 Miksei avaruutta asuteta?

Seuraavassa kimarassa on tarkoituksena perehtyä varsin seikkaperäisesti niihin mekanismeihin, joiden takia yleinen biodiversiteetti edustama alkuainekirjo on kuin varkain alkanut muuttua menneinä vuosikymmeninä "yleissäteilevämmiksi". Lähdetäänpä liikkeelle aiheeseen etäisesti ajallisesti, ja maantieteellisesti vielä kauempiin laajuuksiin. Kun avaruusmatkailu 70-luvun alkupuolella oli kiivaimmillaan keskusteltiin aivan vakavissaan siitä, että jo varsin pian Kuu ja (Mars) tulee olemaan pysyvästi asuttu. Vaikka hankkeen hintaa ja mielekkyyttä mietittiin oli selviö miten avaruuteen liittyi niin runsaasti saatavia etuja, että asutus tulee kannattamaan.

Kerrottiin sieltä saatavan maalle niin paljon, ettei kustannuksia kannattaisi juuri laskea. Yhä vajaan 40v päästä mikään ei ole käytännössä kehittynyt niistä ajoista, miksi? Nyt en edes keskustele "tekaistuista" kuljetuskustannuksista ja muista sukkulan räjähtämistä. Totta kai jo 70-luvulla kustannukset ja vaarat tiedettiin, joten siitä ei todellisuudessa ole kyse! Erään vihjeen saimme, kun mietittiin, että sattunut aurinkopurkaus olisi tappanut avaruusmatkailijat säteilyenergiallaan kerralla. Sanottiin avaruuden olevan paljon hengenvaarallisemman, kuin aluksi uumoiltiin.

Mitään suojautumismahdollisuutta ei kuulemma olisi ollut tilanteessa avaruudessa. Toinen vihje liittyy Kuusta saatuihin näytekiviin. Niitten kerrottiin olevan aivan liian keveitä ja rutikuivia. Säteilyenergian vaikutuksesta lasketaan esim. maapallon menettävän magneettisuojastaan huolimatta 3-5kg/s ilmakehäänsä tauotta. Kosmisen säteilykvantin energia voi olla huikea 10-potenssiin 15 eV! Fissio halkeamisen atomipommissa/voimalassa kvanttitehot on 200MeV. Jo tästä näemme, että kuukivien isomeerinen säteilyviretila on massiivinen. Eli suomeksi koko se ainesmäärä, jota kohdataan avaruudessa ja planeetoissa on säteilyn pilaamaa alkuainetta. Terminen isomeeri vire on tunkeutunut elektroninsa menettäneeseen planeettavaippaan vaikka kuinka syvälle tuhoten ja säteilyradikaalisoiden mennessään. Elektronit ovat siitä uraanimalmin kaltaista, että kerran käytettynä ne on pysyvästi kadonneet. Jo auringon UV-säteily synnyttää termisen elektroniemission, saati lyhytaaltoisemmat gammakvantit.

Havannollistetaan mistä on kyse. Kun vuorikiipeilijät käyttävät nuotiota muutaman kilometrin korkeudessa siellä hapen yhtymisprosessi on niin heikkovoimainen, ettei vettä kyetä valjua sinisessä liekissä edes keittämään, niin halju, ettei sillä myös voi edes lämmittää. Juuri vastaava on tilanne termisesti virittyneissä ja läpikotaisin elektroninsa menettäneen avaruussäteilyn pilaaman aineen kohdalla. Juuri mikään ei ole siitä tehtynä normaalisti toimivaa alkuaineista puhuttaessa. Sähkö ei kulje metalleissa kuin vaikeasti. Kaikki kemialliset prosessit ovat ikään kuin puolitekoisia, edes se ilma jota aineesta tehdään ei ole turvallista, saati kunnolla toimivaa ionisoituneena, vesi samoin.

Yksinkertaisesti sanottuna avaruus on paljolti identtistä ydinvoimaloiden kanssa. Suunnaton elektronivajaus pilaa myös pitkälti valenssi elektroni pohjaiset prosessit. Maali ei kuivu, polttoaine on liian laihaa toimiakseen, liima ei pidä, hitsit eivät kestä, muovit halkeaa, lasikuitu pilaantuu lasikuituruttoon, eristysaineet vuotavat sähköä lävitse ja vastaavasti johdot eivät pahemmin kuljettele sähköä. Jopa tällaisesta isomeerisesti viritetystä viljelty ruoka on vaarallista ja energiatonta. Yksinkertaisesti sanottuna mikään avaruussäteilyn pilaama alkuaine ei ole hallittavissa normaali standardein! Tästä ei toki julkisesti suin surmin kritisoida.

Vähän puhuttu fakta on myös se, että vaikka avaruudessa asuville toki voidaan tehdä säteilysuojakatteita, ne melko pian säteilyenergian seurauksena lakkaavat toimimasta, kun esim. K,L,M- röntgenvireet kulkeutuvat atomilta toiselle läpi aktivoituvan suojan. Ja Malenkan kuorirakenteen mukaiset ydin virittymät seuraavat toisiaan. Varsin pian suoja muuttuu siis säteilylähteeksi antamatta riittävästi suojaa. Esim. Kuulla ei ole maan kaltaista magneettikenttää, saati ilmakehää, tai merta suojaamassa säteilyltä. Planeettojen kaikki saatavat aineet ovat pitkälti laitteiden rakenteluihin ja hallittuihin kemiallisiin prosesseihin sopimattomia!

Eli vaikka Marssin pinnalle saataisiin kaikki muu vaivoin toimimaan, niin säteilyenergialta ei ole mitään todellista pitkäikäistä suojaa. Siksi Marssiin matkaajien selkein uhka on, nimenomaan radioaktiivisuus kaikissa muodoissaan! Se miksi tätä ei juuri maan päällä haluta tuoda ilmi on jo toinen ydinalaan tyypillisesti liittyvä juttu. Onko tosiaan säteilyyn liittyvien lainalaisuuksien jatkuva salaaminen niin tärkeää, ettei niitä yhä haluta tuoda esille? Tämä kysymys on todella asiassa keskeistä. Ei haluta julkisesti keskustella aiheista, jotka kyseenalaistaisivat koko ydinenergian/
sotaydinvoiman samalla maailmalla!
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: Antero

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Lisää
8 vuotta 1 kuukausi sitten - 8 vuotta 1 kuukausi sitten #24996 : Antero
Vastaus käyttäjältä Antero aiheessa * Huippu videoita.
Mielenkiintoinen historiikki "avaruusähköstä" Etruskien ajoista alkaen. Suomessa Karl Selim Lenströn teki maailmanlaajuisesti ensimmäisenä tutkimuksia "pohjoisesta valosta" ja olen sitä mieltä, että omalla tahollaan Birkeland, Tesla ja Herman Plausson jatkoivat Lenströmin aloittamaa tieteellistä työtä.

Karl Selim Lemström oli suomalainen geofysiikan tutkija. Hän sai tohtorin arvon 1874 ja toimi Helsingin yliopiston fysiikan dosenttina 1869–1878. Fysiikan professorina vuosina 1878 – 1904 ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina 1893–1904. Hänen merkittävin saavutuksensa oli osallistuminen Ensimmäiseen kansainväliseen polaarivuoteen ja siihen osallistui kaikkiaan 12 valtiota. Sen yhteydessä Sodankylässä toimi vuosina 1882 – 1883 magneettis-meteorologinen observatorio, ja lisäksi Ivalon Kultalassa toimi apuasema. Polaarivuoden aikana Sodankylässä tehtiin yli 300 000 havaintoa. Polaarivuoden havainnoilla oli suuri merkitys 1800-luvun tiedeyhteisölle, ja niillä on edelleenkin suuri merkitys. Lemströmin oma tieteellinen kiinnostus kohdistui revontuliin ja ilman sähköisiin ominaisuuksiin kuten salamoihin. Hän sai paljon vaikutteita ruotsalaiselta kollegaltaan Erik Edlundilta (1819–1888). Lemström julkaisi vuonna 1886 kirjan "L'Aurore Boréale" teorioistaan ja tutkimuksistaan.Ranskankielinen kirja julkaisu Pariisissa v. 1886:

ia600408.us.archive.org/11/items/laurore...roreborale00lems.pdf


1881 kutsuttiin polaarikokous Pietariin koolle ja siihen otti osaa monen valtion tiedeyhteisöt, Suomi oli myös mukana edustajinaan tirehtööri Nordenskiöld ja Lenström. Lenströmin apuna oli jo aikaisemmat tutkimusmatkat ruotsalaisessa polaarimatkueessa ja Suomen Lappiin suuntautuneessa tutkimusmatkassa. Lenström teki selvitykset ja laskelamat rahoitukselle sekä sai Suomen Tiedeseuran puoltolausunnon, hän jätti hakemuksen Keisarilliseen Senaattiin pyytäen itse keisarilta rahamääräystä yleisistä varoista magneettis-ilmatieteellisen aseman perustamiseen Sodankylän kirkonkylään. Hakemuksessa ehdotettiin sivuaseman perustamista Kittilään.


Lenströmin suomenkielinen päiväkirja Sodankylästä ja Kultalasta v. 1881 ja 1882:

s1.doria.fi/helmi/bk/1800/fem19980062/index3.html
Valokuvia:

Suomen Polaariretkikunta: www.kirjasto.oulu.fi/lapinkuvat/polaari/teksti#
Suomen Polaariretkikunnan kuva-albumi: www.kirjasto.oulu.fi/lapinkuvat/ ... /1#content


Tutkimuksissa etevän sijan otti polaarivalon eli revontulien sähköinen alkuperä. Kokeet joita matkue teki yksinkertaisen koneen avulla, tällä helpotettiin sähkövirran kulkua ilmapiiristä, avaruudesta saakka maahan. Oratunturin huipulla saatiin aikaan ”pohjoisen valo”, revontulten kaltaista valoa. Vähän myöhemmin ”pohjoisen valo” aikaansaatiin Pietarintunturin huipulla lähellä Kultalan kullanhuuhdonta asemaa. Täydellinen noin 400 jalkaa korkea revontulisäde. Samalla hetkellä, kun valo syttyi, huomattiin galvanometristä sähkövirran kulkevan taivaalta maahan.

Kun tähän saakka tavoitteena oli itse valoilmiötä tutkimalla saada selville Pohjolan valon luontoa. Nyt tutkimuksen painopiste siirtyi pääasiallisesti sen voimien tutkimiseen, jotka tuovat valon esiin. Keisarille osoitettu rahoitus hakemus oli 36 000 markkaa itse tutkimuksiin ja 9000 markkaa järjestämis- ja painokustannuksia varten.Lausuntoja saatiin Pietarin ilmatieteen keskusaseman johtajalta H.Wildiltä, Tukholman kuninkaalliselta tiedeakatemialta Erik Eklundilta ja Vapaaherra A.E.Nordenskiöldiltä. Berliinin parhaimmilta tiedemiehiltä tähtitieteellisen havaintoaseman W. Förstersin lähettämässä sähköpostissa. Näihin liitettiin lisäksi Berliinin elektroteknillisen yhdistyksen onnittelu sähköposti, revontulien sähköistä alkuperää koskevasta keksinnöstä, jonka allekirjoittivat Valtiosihteeri tohtori Stephan, kenraalimajuri von Kessler ja sala-valtioneuvos, nimi on muuten mielenkiintoinen... Verner Simens. Lisäksi oheen liitettiin Lenströmin laatima perinpohjainen työohjelma.

Maasähkövirrat ja niiden havainnot termiinipäivinä Lenströmin seurue teki mitaten magneettisen pohjois- etelä suuntaisesti ja itä- länsi suuntaisesti ja yhtä tiheään kuin havainnot magneettisista vaihteluista. Norjalaisen tiedemiehen S.Tromholtin kanssa tehtiin sopimus ohjelman ulkopuolella talvisaikana tehdyistä revontulihavainnoista. Mittaukset tehtiin saman aikaisesti Sodankylässä ja hänen havaintopaikassaan Koutakeinossa.
Joulukuun alussa toimeenpantiin kokeet ja koepaikaksi valittiin 20 km etäisyydellä oleva Oratunturi ja joka oli 296 metriä korkeammalla kuin kirkonkylä. Virtailukone pystytettiin sinne ja se oli tehty paalujen nokkaan paljaasta kuparilangasta, neliskanttisen spiraalin muotoon 900 neliömetrin pinta-alalle. Lanka eristettiin terävien tolppien päihin. Puolentoista metrin välein oli piikki taivasta kohden. Koneesta kulki eristetty lanka eristäjillä eli”isolaattoreilla” varustettuja pylväitä pitkin tunturin juurelle. Risuista tehdyssä suojassa oli galvanometri johon lanka tuli. Siitä lanka meni sinkkilevyyn, joka oli laskettu läheiseen puroon.
Lenströmin sanoin kokeesta saatu päätös: ”Aina 5 pv.stä joulukuuta, jolloin kone valmistui, nähtiin useinmiten illoin ja öisin kellertävän valkoinen valo, joka ympäröi tunturin lakea samaan aikaan kun ei mitään valoa näkynyt toiselta läheiseltä laelta. Valo oli sangen vaihteleva ja alinomaa liikkuva... ikäänkuin leimuava. Galvanomeetri osoitti aina positiivista sähkövirtaa maata kohden. Sen osoitukset olivat hyvin vaihtelevat, jonka vuoksi magneettipari alinomaa liikkui sillä aikaa kun virta oli suljettu”. Kokeet toistettiin moneen kertaan ja samalla menestyksellä”. Seuraava koe toistettiin pohjoisempana Ivalossa, jossa oli kruunun koeasema Kultalassa. Täällä virtailukoneen saattoi saada lähemmäs asemaa ja samanlaiset kokeet toistettiin kuin Oratunturillakin. Kultalassa tehdyt kokeet onnistuivat niin, että saadut päätökset kävivät yhä varmemmiksi, koska ilmiöt oli täällä vieläkin suotuisammat kuin Sodankylässä. Matkustajain onnistui lisäksi nähdä erittäin korkean valonsäteen virtailukoneen päällä. Kultalan kokeessa sopivaa galvanometriä ei ollut mukana, vahva kuura teki kokeesta vaivalloisen ja langat piti jokaisen kokeen edellä tarkistaa ja katkenneet piti korjata.

Seuraava havaintovuosi alkoi keväällä korjaus ja muutostöillä. Myös miehistö osittain vaihtui ja myös Kultala oli osan talvesta miehitettynä. Uusia tulokkaita olivat herrat Heinrich Sodankylään ja Roos Kultalaan. Herrat Dalström ja Euren jättivät aseman ja Granit siirtyi Kultalan asemalle. Lenström saapui syyskuun puolivälissä ja Lokakuun lopulla päättyi korjaustyöt. Maavirtoja varten pantiin uusi lanka 6 km päässä olevaan Kommattivaaraan. Uusiin johtoihin käytettiin ainoastaan rautalankaa kuparijohtojen tilalle alituisen katkeamisen välttämiseksi. Maavirta-johdot siirrettiin niin, että ne kummatkin keskikohdaltaan kulki aseman ohi. Suunta pysyi edelleen samana. Kommattivaaralle rakennettiin tukevien pylväiden päälle virtailukone, joka samaten kuin siihen kulkeva johtokin oli eristetty rikkihapolla varustetuilla eristäjillä. Tarpeellisia vertailuja varten pidettiin idästä länteen kulkeva maajohto entisellään. Kultalaan matkue pääsi edellistä vuotta myöhemmin, joulukuun 18 päivä ja siellä työskenneltiin lakkaamatta maavirtojen ja virtuaalikoneesta tulevan sähkövirran kanssa. Maavirroista mainittakoon että absoluutti määritykset saatiin jo syksyllä. Molemmista idästä länteen kulkevista johdoista saatiin selvä todistus että todellakin löytyi itsenäinen ja toisistaan riippumaton maavirta, joka suuremmilla alueilla vaihteli samalla lailla kuin magneettivoimankin laita. Kummankin johdon galvanometri osoitti myös vähäisiin vaihteluihin ulottuvaa yhtäläisyyttä samalla kun virran suunta molemmissa johdoissa oli sama. Taivaalta Kommanttivaaran virtailukoneeseen tuleva sähkövirta, jota sanottiin ”ilmavirraksi”, oli aluksi negatiivinen. Muuttui sitten positiiviseksi ja jota luonnetta sen jälkeen enimmiltään säilytti. Tämä virta vaihteli sangen paljon, kuten maavirratkin ja vieläpä niinkin että havaintojen tekeminen kävi monessa tilassa melkein mahdottomaksi. Virtuaalikoneen päälle ilmestyi kyllä valoilmiöitä nytkin, vaan ne olivat hyvin heikkoja ja vaihtelevaisia. Useasti kuitenkin saatiin reaktiooni spektroskoopilla.


Reaktiooni tunnetaan nykyisin paremmin "Tesla-biminä". Seuraavan vuoden Sodankylän kokeissa valo ei näkynyt aina paljain silmin nähtynä, vaan apuna käytettiin spektroskooppia joka toi määrätynlaisen valonsäteen esiin. Kultalassa tavoite oli saada havainto sähkö-ilmiöistä kahdelta eri asemalta ja eri leveysasteilta. Laitteet olivat nyt samat kuin Sodankylässäkin. Epätasaisen maa-alan vuoksi maavirtojen suunnat eivät olleet ihan samat. Maahan pantujen levyjen asento oli sen tähden vaikea määritellä ja pitkällisten mittausten jälkeen, ne saatiin laskettua Ivalojokeen ja kahteen siihen juoksevaan puroon. Ilmavirran ja sen kanssa yhteydessä olevien ilmiöitten tutkimusta varten tehtiin hyvin laajalle ulottuvia varustuksia ja siksi, koska Kultalassa piti juuri päätutkimukset niistä tehtävän. Korkealle kohoavat tunturit aseman läheisyydessä tekivät olosuhteet paremmaksi kuin Sodankylässä. Aseman läheltä maa kohoaa yhtämittaisesti Pietarintunturin laelle asti.

Pietarintunturille ja sen ympärillä oleville huipuille rakennettiin neljä virtaillukonetta. Samaa laatua kuin Komanttivaarassakin oli. Asemalle kulkevat johtolangat olivat eristetty rikkihappo-eristäjillä. Koneitten korkeus merenpinnasta oli 494, 484, 413 ja 406 metriä ja kaukaisin niistä oli 3,96 km päässä asemalta. Koneitten päälle tulevien valoilmiöiden tutkimista varten tien keskivälille oli rakennettu rautauunilla lämmitettävä havaintomaja. Maja oli telefooni johdolla yhteydessä havaintoasemalle.

Kultalassa maavirrat osoittivat jo ensisilmäyksellä eroavan huomattavasti Sodankylän virroista. Voipi sanoa että niiden luonne oli täysin päinvastainen. Kun ne Sodankylässsä alinomaan vaihtelivat, pysyivät ne Kultalassa voimansa puolesta melkein muuttumattomina. Tämä osoitti sen, että kun pohjoisnavan ympäriltä löytyy revontuli vyöhyke. Sieltä löytyy myös voimakas maavirta vyöhyke. Sodankylä olisi vaihteluineen tämän vyöhykkeen sisäpuolella, Kultala taas sen ulkopuolella."

Eri korkeuksilla olevat virtailukoneet tarjosivat keinon laajalti tutkia sähkön luonnetta eri ilmakerroksissa. Sähköä synnyttävä voima, joka tavallisesti saa aikaan virran ylhäältä alaspäin, riippuu siitä kuinka korkealla huomioon otetut pisteet ovat toisiinsa verraten, kun ne ovat tietyllä etäisyydellä maan pinnasta, sillä lähellä sitä huomattiin kerros, jossa positiivisella sähköllä on suurin pontevuutensa. Tästä se sitten vähenee minimiinsä ja jälleen kasvaa ylöspäin.

Nämä päätelmät saivat vahvistusta pienillä ja liikkuvilla virtailukoneilla tehdyistä kokeista.

Kuten edellisenäkin vuonna, herättivät virtailukoneiden päälle ilmestyvät valoilmiöt, pohjolan valon tai paremminkin nykyisin ”tesla beamina” tunnettut ilmiöt erityistä huomiota.Prof. Lemströmin kannettava laite, jolla seurataan sähkön kulkua ilmassa normaalipaineessa. A on sähkökone, B johtimen, a'a' Geissler-putket on kytketty johdoilla yhteen päähän, toinen pää on vapaa.Nuolia ja katkoviivat edustavat valon purkausvirran suunnan, joka syttyy tyhjiö-putkeen.
Puoleenväliin tunturia oli tehty lämmitettävä havaintomaja ja se vastasi hyvin tarkoitustansa. Vaikka talven luonne oli semmoinen, ettei voinut odottaa ihmeempiä valoilmiöitä, muodostui kaksi kertaa täydellinen valonsäde, jotka kohosivat koneiden päältä kohti korkeuksia. Heikkoa leimuavaa valoa nähtiin useammin ja Spekroskooppi oli parhain keino valo-ilmiöiden revontuliluonteen tuntemiseen.

Reaktiooni näkyi selvänä silloinkin, kun kuu paistoi täydeltä ja havaintoa ei ollut mahdollista nähdä paljainsilmin vaan spektroskoopin avulla.

Saadakseen vielä yhden lisätodisteen revontulien sähköluonteesta, oli matkue tuonut mukanaan Holzin influenssi sähkökoneen, jollainen tunnetaan myös Winfursti-koneena. Influenssikone antaa korkeajännitteistä sähkövirtaa ja oli sikäli edistyksellistä tekniikkaa, että sitä pyöritti Stirling-moottori. Aivan viimeistä huutoa koko aparaatit. Holtzin saattoi laittaa asemalla käymään niin, että sähkövirta kulki johtimia myöden ylös tunturinlaella olevalle virtailukoneelle. Kun konetta tahdottiin käymään, annettiin merkki telefoonilla havaintomajasta. Useita kertoja näin annettu keinotekoinen ja korkeajännitteinen sähkövirta lisäsi jo löytyvää reaktoonia.

Kaiken lisäksi influenssikone myös synnytti reaktoonia monessa tilassa, jossa sitä ei saatu ilman koneen apua. Lenström kirjoitti ensimmäisestä polaarivuodesta Suomenkielisen matkakirjan jossa on kerrottuna tapahtumat ja eläminen pohjoisessa pääpiirteittäin yksityiskohtia unohtamatta. Tarkempi selvitys tutkimusista kirjoitettiin ranskankieliseen L´Auroa Borealis julkaisuun josta on myöhemmin julkaistu englanninkielisiä otteita mm. NASA:n sivustoille.Lopuksi kuva Koskenkorvalta 170 km päästä Olokiluoron "reaktioonista":


Liitetiedostot:
Viimeksi muokattu: 8 vuotta 1 kuukausi sitten Antero.

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

ykskertayks
Sivu luotiin ajassa: 0.302 sekuntia